Има смисъл да променяте само себе си

АЗ СЪМ Конфуций.

Малко съм смутен от това, че идвам чрез руския Посланик. Аз повече съм известен в Китай.

Обаче има общи проблеми, които са присъщи за представителите на всички нации, живеещи на Земята. И мисля, че това, което ще ви съобщя, представлява определен интерес.

Аз съм осведомен за някои неща, които са ставали през миналия век в Русия. И вие знаете, че не одобрявам много бунтовете, революциите или подобни неща. Целият ми последен живот ме накара да гледам на всичко, което се случва около мен, от съвсем друга позиция.

Ще ви дам моя възглед. И ще се радвам, ако можете да се ръководите от моите съвети във вашия живот.

В продължение на дълго време, още тогава, когато се намирах във въплъщение, размишлявах на тази тема, но сега от своето ниво на Възнесен Владика този възглед е до такава степен очевиден, че никой вече не дискутира по тези теми.

Макар че за вас, когато се намирате в несъвършен свят, навярно много неща изглеждат по друг начин. И тук вие можете сами да избирате какво да следвате във вашия живот и от какво да се ръководите. Това е ваша привилегия, това е законът за свободната воля.

И така, ще си позволя да започна отдалеч. Може би сте запознати с такива философски системи, според които в света няма нищо друго, освен енергия. И в зависимост от честотата, тази енергия може да образува светове подобни на вашия свят, така наречените плътни светове. Но доколкото всичко е енергия, то едновременно с вашия свят съществуват други светове, които просто имат по-високи честоти на вибрациите. Вие не виждате тези светове, а ние например, намирайки се в нашия свят, не виждаме вас. Това е очевидно.

По-малко очевидно е, че различните точки на вашия свят имат различни вибрации. Различните континенти, различните страни вибрират на свои честоти. И местейки се от едно място на друго място на земното кълбо, вие може да почувствате това. Но може да го почувствате тогава, когато имате апарат, който ви позволява да чувствате това. Аз имам предвид вашия енергиен апарат, вашите енергийни центрове, степента на чувствителност, която притежавате.

За повечето хора, които живеят на земното кълбо, това за което говоря ще бъде непонятно. Но за щастие има хора, които притежават достатъчна чувствителност, за да разберат за какво говоря. И така, намирайки се на едно място, вие чувствате комфорт и удобство, а отивайки на друго място, чувствате напрежение и дискомфорт. Какво означава това? Вибрациите на първото място са ви по-близки, те повече съвпадат с вашите вибрации. Вибрациите на второто място се различават от вашите вибрации.

Интересно ви е, какво ли искам да кажа? С този обикновен пример, ако сте способни да чувствате това, за което говоря, аз ви доказах простата истина, че външният свят се явява само огледало, в което се отразява вашето съзнание. Вие енергийно се притегляте към тези места, където живеете. И в крайна сметка всичко се определя от нивото на вашето съзнание и съответстващите на това ниво вибрации.

Затова няма смисъл да се опитвате да променяте външната ситуация. Има смисъл да променяте само себе си. И когато вашите вибрации се променят, вие ще можете да се преместите на място, съответстващо на вашите вибрации. Твърде много хора изпитват голям дискомфорт от пребиваването в местата, където живеят. И действително вашите градове не са приспособени в тях да живеят хора, притежаващи определено ниво на Божествено съзнание. Такива хора са принудени да страдат и да чувстват постоянен дискомфорт от пребиваването в тези клоаки на масовото съзнание. И знаете ли защо не се преместват на места, които съответстват на тяхното ниво на съзнание? Основната причина се заключава в това, че за да се преселят да живеят на такова място, на тях ще им се наложи да извършат революция в своето съзнание. Ще им се наложи да се преместят да живеят в съвършено други условия, сред природата. И вътре във вас започва борба. Какво да се прави? Да се примирите с условията, в които сте, или да се преместите да живеете в условия, в които нямате представа как да живеете.

Ще измине значително време, преди векторът на човешките стремежи да намери изход от създалото се положение.

В крайна сметка, вие ще живеете в достойни условия. Но докато идеята за селищата на бъдещето се появи във вашето съзнание, ще мине определено време.

Жал ми е за тези, които са принудени да живеят сред огромно количество хора, влизайки всеки ден в контакт с техните аури и по същество изпълнявайки ролята на енергийни донори за мнозина от тях. Но съгласете се също, че това е ваш избор. Бог винаги ви предоставя избор. И ако не искате да видите новия път или се правите, че не го забелязвате, то много скоро ситуацията още повече ще се промени. И вие ще се изсипете от вашите градове като зрели ябълки от дървото.

Имало е период в историята на човечеството, когато хората са живеели основно в малки селища на Земята. После, за да се развиват занаятите, те започнали да живеят в по-крупни населени пунктове и градове. Сега има всички възможности да се живее сред природата и да се ползват всички блага на цивилизацията. Но има малък нюанс: не всички хора ще могат да живеят сред природата. Много от тях ще бъдат отблъснати от самата природа, от духовете на природата и вибрациите на местата.

Всичко ще се изменя. И структурата на управлението, и държавната структура. Ако за човечеството е планиран Златен век, той трябва да бъде осъществен. Аз не зная в Русия ли ще стане това, или в друга страна на света. В крайна сметка всичко се определя от нивото на съзнание, което има голямата част от населението на страната.

Аз зная, че у Възнесените Същества на Светлината има надежда за Русия. Но също така зная, че преди това имаше надежди за Америка.

Без новото съзнание по-нататъшно развитие не е възможно. Нужни са други принципи във всичко. И тези принципи, от които следва да се ръководите, се съдържат включително и в посланията, които ние даваме чрез този Посланик. Малко са ви конкретните указания? Но съгласете се, че ще ви бъде скучно да живеете, ако всеки ден Възнесените Владици ви казват как да се обличате, кога да ставате, какво да ядете и какво да правите. По този начин много скоро човечеството ще се превърне в едни готованковци, които не са способни на по-нататъшна еволюция. Напротив, на нас са ни нужни хора силни духом и способни да действат и да поемат отговорност за последствията от своите действия.

Днес аз говорих твърде много. Не зная ще можете ли от всичко казано да извлечете конкретна полза за себе си.

АЗ СЪМ Конфуций.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)