Идвайте, палете вашите факли и носете Светлина на хората от планетата Земя!

АЗ СЪМ Ланело, дошъл отново!

Всеки път, когато идвам при вас чрез този Посланик, изпитвам вътрешен трепет и радост, че най-после имаме възможност да се обърнем към толкова благодарна аудитория.

Предстоят ни велики дела и осъществяването им е невъзможно, ако вие, всеки от вас, Синовете и Дъщерите на Светлината, не влагате всички свои усилия за осъществяване на набелязаното.

Само съвместните ни усилия – на светлоносците и Възнесените Учители – могат да дадат пример за бързите промени, които предстоят и които предвиждаме.

На дневен ред много ясно стои задачата за обединението на всички светли сили.

Независимо от вероизповеданието, страната, расовата и националната принадлежност.

По-старото поколение, живеещо в Русия, помни ентусиазма и радостта от съвместния труд и усилията, които влагаше по време на строя, наречен социализъм.

В действителност, радостта от съвместния труд и радостта от съвместните усилия не може да бъде сравнена с нищо. И това трябва да бъде възродено.

Индивидуализмът и противоречията не са признак на развито общество, развито общество в Божествен смисъл. Общество, каквото е Общината на Светия Дух – основано на съвместния труд и на съвместните усилия, в което всеки дава за Общото благо и всеки може да разчита на помощ и подкрепа в трудна минута.

Принципите за построяване на Общината са известни отдавна. Трябва само да вложите лични усилия и устременост за създаването на такива общини на Духа.

Зараждането на Нова Община във вашето съзнание, във вашите умове и сърца, както и преди е първостепенна задача. Напразно се надявате, че ще дойдат добри чичковци и ще се грижат за вас и за вашето бъдеще.

За съжаление властта практически във всички страни, както финансовата, така и политическата, е съсредоточена в ръцете на хора, които нямат Бог в сърцето си. Всеки човек, който е ориентиран към Бог, е ориентиран към Служение на близките. Затова всеки, който се стреми да използва различни средства за лично облагодетелстване и за увеличаване на личното си влияние, не действа от името на Бог и няма нищо общо с Бог.

За да се промени нещо в света и във всяка нация и народ, е необходимо противопоставяне на хищническото отношение към ближния, към света и неговите ресурси, необходимо е Божествено отношение. В действителност, в света постоянно се води борба между две сили. Силите, които действат в името на Общото благо, на Доброто, и силите, които действат за удовлетворяване на личните интереси, на егото.

И всеки човек се намира под влиянието на тези две сили. Те могат да окажат влияние на човека както отвън, така и отвътре.

И цялото развитие на човечеството минава само под влиянието на тези две сили. Едната сила, която се стреми да усили илюзията в този свят, и другата сила, която се стреми към утвърждаването на света, който се намира извън проявената илюзия.

Затова всеки от вас може да застане на страната на едната или на другата сила. Не можете да заемете неутрална позиция. Това е все едно да се опитвате да запазите състоянието си на покой, намирайки се сред бърза планинска река. Можете да се подчините на потока, но той ще ви понесе и не е известно от колко висок водопад и върху какви остри камъни ще ви се наложи да се приземите. Трябва да положите усилия, за да преминете през буйната река на живота, да се задържите на повърхността и да достигнете другия бряг.

Ако погледнете световната история на миналото и настоящето, ще забележите, че силите, стоящи на страната на илюзиите, винаги са побеждавали. Те и сега продължават да заемат управляващи позиции и намирайки се на власт във всяка нация, стоят зад всяко правителство на Земята. Но тези сили никога не са имали достъп до Божествената Енергия и винаги са били принудени да използват низшите инстинкти и желания на тълпите, за да получат енергията, която има всеки човек, но достъпът до която им е бил отнет поради безбожните им действия, продължаващи от живот в живот.

Напротив, човек, който твърдо стои на позициите на Силите на Светлината, има достъп до Божествената Енергия и няма нужда да се опира на тълпи от последователи. Той сам дава енергия на всеки, който може да приеме тази енергия и да я използва за благото на развитието на еволюциите на Земята.

И независимо, че ви се струва, че всичко наоколо е зле и че Земята е затънала в индивидуализъм и най-низки прояви, докато има във въплъщение светлоносци, хора, способни да носят Светлина в своите тела и да отстояват интересите на Доброто и на Общото Благо, готови заради Общото Благо да пожертват всичко, включително и собствения си живот, дотогава винаги има надежда за Победа. И рано или късно Победата ще възтържествува, защото такъв е замисълът на Бог за планетата Земя!

И днес, когато във въплъщение се намират толкова много светлоносци, Победата е толкова близко, колкото никога не е била до сега!

Разделението между вас, нежеланието и неумението на светлоносците, принадлежащи към различните религиозни направления, да се обединят, е най-големият ви враг на този етап.

Затова трябва да се учите да намирате общите допирни точки, да стигате до общи възгледи по наглед съвсем различни въпроси.

Анализирайте вашите неуспехи в ситуациите, когато сте искали и не сте могли да се разберете. Уверен съм 99,99%, че причината за провала в опитите да постигнете единство и общ възглед по някакъв въпрос е вашата гордост. Вашата увереност, че само вие знаете напълно Божествената Истина, а всички останали грешат. И сте готови да търпите около себе си само тези хора, които са съгласни с вас за всичко и ви гледат в устата.

Затова, първото, на което трябва да се научите, е да смирите своята гордост и да влизате в диалог с тези течения и групи, които са готови за водене на диалог. Трябва да се учите да се споразумявате помежду си и да вършите общата работа.

Само в случаите, когато давате  възможност на Бог да действа чрез вас, Той използва тази възможност.

Затова незабавно трябва да започнете работа над себе си за преодоляването на собствените ви недостатъци, които ви карат да смятате, че сте непогрешими и винаги прави.

Ако смирявате своята гордост и давате възможност на Бог да действа чрез вас, винаги можете да намерите общ език и да се договорите със също такива предани служители.

Всичко, което разделя, е резултат от действието на силите, които умножават илюзията. Затова трябва да се стремите към обединение. Вашата сила е в единството. Опирайки се и сплотявайки се с хората, в сърцата на които живее Бог, вие ставате непобедими и неуязвими против силите на злото, които все още управляват маскарада на тази планета. Никакво богатство на света и никаква финансова и политическа власт не могат да ви противостоят, ако във вас живее Бог. Когато ставате единни с Бог, вие ставате единни с всяко живо същество на планетата Земя, в чието сърце Той пребивава и няма никаква сила на този свят, която може да ви устои.

Защото е невъзможно да се борите с Бог, това е все едно да вървите срещу ръжена.

Ние искрено се надяваме, че тези диктовки и Светлината, която се съдържа в тях, ще способстват за обединението на всички сили на Светлината, на всички светлоносци, намиращи се във въплъщение сега.

Приближете се, запалете вашите факли и носете Светлина на хората от планетата Земя!

АЗ СЪМ Ланело.