Гответе се за изгрева на Слънцето на Знанието, Слънцето на Вярата, Слънцето на Божественото Съзнание над руската земя

АЗ СЪМ Бабаджи, дошъл при вас отново.

Дойдох да ви дам наставления и това, което искам да ви кажа, е важно за вашето духовно развитие. Днес трябва да говоря за тези пророчества и предсказания, които са известни на мнозина, но не са получили достатъчно разпространение във вашия свят.

Когато бях във въплъщение, мястото, където давах моето Учение, се наричаше Хайдакхан. Пристигаха хора от целия свят, за да присъстват на моите проповеди. Давах им благодат от моето сърце. Пълнех съществата им със Светлина. И дори тези, които никога не са имали представа за това, как трябва да се отнасят с Учителя, изпитваха благоволение по време на моето присъствие и общуване с тях.

Бог има много тайни,  които не могат да бъдат разкрити на вашето съзнание, защото то не притежава достатъчна чистота и безгрешно възприемане. Давах някои от тези тайни на моите най-близки ученици.

Но времето за разкриване на тези тайни пред по-широка аудитория още не е дошло. Винаги трябва да знаете, че Бог има за вас още много неразкрити тайни.

И това наставление, което бих искал да ви дам, се отнася до вашето усещане на Бог, вашето Божествено чувство. Никога не мислете, че вече сте разбрали всички Божествени тайни. Никога не мислете, че тези възгледи и убеждения, които са сега във вашата глава, във вашето външно съзнание, са непогрешими и единствено верни. Разбирам, че за вас е особено важно да имате определени догми в главата си, за да ограничите своето възприемане и да разгледате по-добре околните предмети. То е като да осветявате с фенерче определено пространство, за да можете по-подробно да разгледате нещата, които осветявате и да си съставите малко или много по-ясна представа за тях.

Но не трябва да се съди за цялото Творение само по това пространство, което вашето съзнание може да освети.

Мъдрият човек винаги помни, че зад пределите на тази област, която осветява неговото външно съзнание, е разположена обширна област, съдържаща неща, които той все още не е способен да възприеме.

Вашата основна грешка, поради която възникват повечето неприятности във вашия свят, се състои в това, че спорите помежду си и твърдите, че вашето фенерче осветява много по-правилно всички неща. И че всички хора на Земята следва да се ръководят в живота си само от светлината на вашето фенерче.

Дори можете да спорите до прегракване и да се убеждавате един друг, че е необходимо целият свят да ползва вашите фенерчета, за да бъде щастлив.

Винаги трябва да помните, че ще настъпи утро и Слънцето ще освети всички неща с ярката Светлина на деня. И светлината на вашите фенерчета ще бъде едва различима при ярката слънчева светлина. И предметите, които осветявате с вашите фенерчета в тъмнината, приемат съвсем други очертания при ярката слънчева светлина. Струва ли си да пилеете усилия, за да доказвате един на друг правотата на вашите убеждения, когато ще настъпи денят и слънцето на вашето Божествено присъствие ще освети ясно всички неща и вие ще прозрете Божествената Истина не с вашия ограничен човешки ум, а с ума на Възнесено Същество на Светлината.

Мъдрият човек никога няма да спори с тази мирогледна система, която са приели другите хора. Много е вредно за здравето да пристигнеш в чужда страна със свои традиции и да започнеш да убеждаваш хората там, че всички масово живеят неправилно и имат неправилна представа за Бог.

Всички мисионери във всички времена са грешили по този начин. Те пристигали в чужда страна и се опитвали да присадят там традициите на своята вяра.

Има само една Божествена Истина, която стои зад всички религии в света. И мъдрите хора винаги са се опитвали да открият тази велика Истина, а не да налагат на света своето разбиране за Божествената Истина. Ако вие, всеки от вас, продължавате да отстоявате своите убеждения и да доказвате, че само те са правилни и няма в света нищо по-вярно и по-правилно, с тези твърдения ограничавате своето придвижване и започвате да култивирате в себе си небожествени качества, такива като духовна гордост и идолопоклонничество.

Затова ви призовавам постоянно да се стремите да държите своето съзнание на нивото на високите Божествени вибрации. В това състояние ставате по-добър и по-търпелив. Цялото ви същество излъчва любов, добродушие, радост, умиротворение.

Научете се да различавате в себе си тези състояния на съзнанието. И се стремете към такова състояние на вашето съзнание. Само когато се намирате в това състояние на съзнанието, можете да възприемате Божествената Истина.

Сега искам да ви разкажа малко за земята на Русия.

Съществуват пророчества и тези пророчества са достатъчно добре известни в Индия, че Русия ще се възроди, че Русия ще стане страна, която е основана върху нови принципи, върху принципите на истинската Вяра. Историята на Русия и особено по-новата история, е дала на нейния народ уроци за непривързаност към всяка светогледна система. Като че ли специално съзнанието на хората ѝ е било подложено на въздействието на различни идеологии и възгледи.

За съзнанието на човек, намиращ се във въплъщение, бързата смяна на външните идеологически постановки е подобна на ураган или смерч. Всяко разрушаване на стереотипа във възприемането на действителността се възприема от човешкото същество като катастрофа. И за човека, особено за низшите му тела, включително и физическото, такава смяна на идеологиите представлява само по себе си голяма заплаха и е причина за стрес.

Но подобен стрес играе извънредно важна роля за развитието на човешката душа. Човек, който преживява подобни стресове, свързани с разрушаването на неговия предишен светоглед, получава по-разширено съзнание и е способен да погледне по-широко на света. В този смисъл Русия се различава, в добрия смисъл на думата, от всяка друга страна в света. Разбира се, Индия и Тибет са страни с богати духовни традиции. Но именно заради това, че тези традиции са от хиляди години, те забавят развитието на човешкото съзнание.

Не винаги това, което е полезно на физическия план, е толкова полезно и за развитието на душите.

Хората, които са живели през цялото това време на територията на Русия и продължават да живеят там и сега независимо от трудностите, са получили най-високи посвещения, сравними с посвещенията, които са дали на своите ученици най-великите адепти на миналото.

И по брой на хората, достигнали Христово съзнание, Русия заема водещо място в света.

Затова Русия ще бъде страната, в която ще пристигат хора от цялото земно кълбо, за да се обучават. Богатството, което има Русия, не е в земята. То не е злато, не е нефт. Богатството на Русия е с много по-висока ценност и то се намира в съзнанието на най-добрите представители на народите, населяващи тази страна.

И точно както има много скална маса, сред която може да се намерят късчета самородно злато, така има и много хора, които по различни причини не са могли да преодолеят своето съзнание и да преминат посвещения. Но хората, успели да направят това, наистина са заслужили най-добрите духовни награди и са получили признанието на Възнесените Учители.

През последните сто години ставаше претопяване в Божествената пещ. И сега имаме възможност да наблюдаваме чистото злато на Божественото съзнание във вид на нимба около главите на светлоносците на Русия.

Всичко, което се случи в Русия и което се отнася за преминаването на посвещение на много синове и дъщери на тази страна, беше предсказано. И това пророчество е скрито дори в самите географски названия, съществуващи на територията на тази страна.

Реките Ом и Тара, които символизират единството на мъжкото и женското начало на Божеството, протичат през мястото, откъдето ще започне възраждането на Русия. Отначало се появяват хора, имащи нивото на съзнанието на Христос и Будdа. Те са заслужили това свое съзнание, преминавайки през тежки посвещения и изпитания. След това чрез съзнанието на тези хора ще се промени околният свят и ще придобие качества, по-близки до Божествения свят.

Сега тези хора, тези самородни късове злато, са скрити под дебел слой земна маса. И неопитният поглед едва ли ще открие това злато на Духа. Но ако вие не можете да видите златото сред скалната маса, това не означава, че него го няма там. Просто вие още не сте достигнали до това ниво на различаване, което ще ви позволи да видите тези самородни късове на Духа.

Затова пророчеството е произнесено. И пророчеството трябва да бъде осъществено.

И дори да положите всичките си усилия, за да не изгрее Слънцето, и да не освети със Светлината си мрачните ъгли на вашето съзнание, То все едно ще изгрее.

Затова се гответе за този изгрев на Слънцето на Знанието, Слънцето на Вярата, Слънцето на Божественото Съзнание над земята на Русия.

АЗ СЪМ Бабаджи.