Естественото развитие за вашите души е Пътят, на който ние учим земното човечество

АЗ СЪМ Сурия, отново дошъл при вас чрез нашия Посланик.

АЗ СЪМ дошлият от Великото Централно Слънце, за да дам наставления на хората от планетата Земя.

За ваше сведение, ние ви даваме знания и информация, които са ви необходими. Ние ви даваме информацията и всеки път имате възможност да получите нова перла. Ще мине време и вие с удивление ще откриете, че перлите, които сме ви дали са достатъчни, за да си направите огърлица. И ще носите тази огърлица до края на своето въплъщение. Тя ще ви сгрява и ще ви дава сили в минутите, когато ви връхлети съмнение в избрания Път и неприятностите на живота ви обгърнат в плътното кълбо на върналата се карма.

Не се бойте от трудностите, които ще срещнете във вашия живот. Всички неприятности и непредвидени ситуации са необходими и полезни за развитието на вашата душа. Не можете да се развивате, ако не се сблъсквате ежедневно с непредвидени ситуации и не преодолявате житейски трудности. Само мъртвият не е в състояние да изпитва наслаждение от живота и страдания от отделните му проявления. Затова се радвайте на всичко, с което се сблъсквате в живота си и не се бойте от промените.

Колкото по-добре е подготвено вашето съзнание за промените, толкова по-безболезнено и бързо те ще преминат. Причините за всички ваши неуредици и беди са допуснатите в миналото грешки. Затова всяка сложна ситуация, с която се сблъсквате в живота, трябва да ви радва, защото за вас това е шанс да поправите старите грешки и никога повече да не се връщате към тях.

Познаването на Закона за кармата ще ви позволи по друг начин да се отнасяте към всякакви неприятности. И колкото в по-ранна възраст получите достъп до знанието за Закона за кармата, толкова по-леко ще можете да възприемате дори най-сложните ситуации и да излизате с чест от тях. Ако не се сблъсквате с трудности в живота си, ако животът ви протича спокойно, тогава на ваше място аз бих се замислил над това. Много хора се стремят към спокойствие и външно благополучие. Но щом попаднете в такива житейски условия, когато всичко в живота ви е прекалено благополучно, това за вашата душа е като най-страшно изпитание. Защото вие не можете да се развивате за сметка на външните условия и сте принудени да се обърнете навътре към себе си.

Много малко са хората, които са способни да си бъдат самодостатъчни и да съзерцават само своето вътрешно пространство. Повечето хора, когато се окажат в обичайна обстановка без трудности и препятствия, просто изпадат в депресия. И това е признак, че сте стъпили на полосата на преодоляване на най-тежката карма – карма, която стои между вас и Бог.

Доста хора в порив на самонадеяност са хвърляли предизвикателство към Бог, допускали са в своите изказвания думи срещу Закона на тази Вселена. В момента, когато те са допускали подобно поведение, не се е случвало нищо. Те са продължавали да си живеят по старому и нищо в техния живот не се е променяло. Защото за да се върне кармата, трябва да мине определено време, определен срок. И продължителността на този срок зависи от много причини. Ако стъпите на Пътя на Посвещенията, за вас времето започва да тече по друг начин и процесът на връщане на кармата се ускорява. За обикновените хора кармата от това въплъщение може да се върне не по-рано от следващото прераждане. Затова е много трудно да се проследи как действа Законът за кармата. Но когато стъпите осъзнато на Пътя на Посвещенията, вие получавате в живота си уроци, които ви позволяват да проследите действието на Закона за кармата в продължение буквално на една година. В по-особени случаи кармата може да бъде още по-ускорена и резултатът от нея да се върне след няколко седмици или дни.

В крайна сметка, вие получавате възможност да се учите от своите грешки и да проследите действието на Закона за кармата. Освен това вие получавате неосъзнато обучение през деня или по време на сън. Получавате информация от Владиците или от вашето Висше Аз и тази информация ви позволява да направите съпоставка между допуснатите в миналото грешки и плодовете, резултати от тези грешки, които се връщат при вас като карма или енергия.

И дори тогава, когато не можете достатъчно достоверно да проследите връзката между действията си в миналото и последствията от тези действия в настоящето във вид на върналата се карма, важното ще бъде не да проследите тази връзка, а да признаете, че всичко, което се е случило с вас, става по волята на Бог. И степента на вашето смирение пред Божествените Закони и пред Волята на Бог ще покаже степента на вашите достижения по Пътя към Бог.

Има много тънкости по вашия Път и ситуации, които не се поддават на еднозначни оценки във вашето външно съзнание. Подобни ситуации понякога са в разрез със съществуващите във вашето общество норми на поведение и нравствени закони. Не винаги Божественият Закон съвпада с нравствените закони, съществуващи в обществото. Така например, кармата от убийство или каквото и да е насилие, което сте осъществили в миналото, трябва да се върне към вас. И за тази цел Бог може да използва всеки човек, с който се срещате по Пътя. От гледна точка на човешкия закон, на закона във вашето общество, този човек е престъпник и трябва да се накаже. Но от гледна точка на Божествения Закон този човек може просто да е изпълнител на Закона за кармата. Затова никога не съдете дори престъпниците, никога не си позволявайте да съдите когото и да било.

Във времената, когато е съществувала силна връзка между вашия свят и Висшите октави, е имало хора, представляващи по своята същност Божествени въплъщения, които са имали възможност да проследяват връзката между постъпките на хората в миналото и настоящето. Подобни хора са влизали в ролята на Божи съдници и решението за наказание или помилване, което те са произнасяли, не е подлежало на никакво обсъждане.

Сега на Земята няма хора, които да са напълно Божествени въплъщения. Защото Божествено въплъщение в условията, които съществуват сега на Земята, е невъзможно. Затова няма възможност достоверно да се проследи връзката между вашите постъпки в миналото и проблемите, които застават пред вас в този живот, като последствия от вашите минали действия.

И само когато застанете на Пътя на Посвещенията, вие позволявате на Висшия свят да се прояви в живота ви. Получавате знания за Закона за кармата и неговите проявления във вашия живот с помощта на вашата лична мистична връзка с Владиците и вашата Висша част.

Затова аз дойдох днес да поставя още един път пред външното ви съзнание въпроса за необходимостта да следвате Пътя на Посвещенията. Аз дойдох от Великото Централно Слънце и ви донесох това послание, с цел да ви помогна да разберете, че за вашите души естественото развитие е Пътят, на който ние учим земното човечество. Но ние не можем никого да заставим да върви по този отъпкан Път.

Ние можем само да ви даваме нашите знания и нашето разбиране, нашата информация и нашата енергия.

Но аз съм уверен, че ще настъпи моментът, когато здравият смисъл и вътрешната Божествена същност ще удържат победа във вашия живот и вследствие на това вие ще удържите една след друга много победи над нереалната част от вас.

АЗ СЪМ Сурия и ви желая успех по вашия Път!