Една ваша вибрация на Любов и Състрадание е способна да потуши адския огън, в който горят много души на тази планета

АЗ СЪМ Иларион, Владика на Пети лъч, дошъл при вас чрез този Посланик.

Дойдох да ви съобщя за някои неща, с които се сблъсквате във вашия живот и не им придавате никакво значение, но при по-детайлно разглеждане тези неща определят вашето пребиваване в света за много години напред.

Дойдох да ви разкажа, как вие сами създавате своето бъдеще. Възможно е тази информация на някого да се стори нереална и неоправдано усложнена, а други да са вече запознати с нея, но мисля, че винаги е полезно да си припомните и да повторите наученото.

И така, бих искал да се спра на причините за недъзите, духовните и телесните недъзи, обременяващи вашите физически и фини тела.

Човекът има много къса памет и като правило му е много трудно да проследи пряката връзка между постъпките, които извършва в живота си, и последствията от тези постъпки. Но именно това е основата на Закона за кармата, или Закона за възмездието, или Закона за причинно-следствените връзки между действията и последствията от тези действия.

Колко много пъти ми се налага, а особено много на Майка Мария, да изслушваме хорските молби за излекуването от болести. Когато сериозна болест завладее човека и порази неговия телесен храм, той е готов на големи жертви, за да се избави от болестта. Той търси лечители извън себе си, които да му помогнат.

И когато цяла върволица лекари, лечители и екстрасенси, получили съответното възнаграждение, все пак разперват безпомощно ръце, то най-накрая човек се обръща за помощ към Бог и Възнесените Същества на Светлината.

Настъпва момент, когато разумът взема връх в човека и той разбира, че неговата болест му е пратена свише и само Бог може да го избави от нея.

И човекът започва да търси пътя към Бог, готов е да принася жертви и да отправя многобройни молитви, за да се излекува.

Рядко някой от хората все пак разбира, че болестите и страданията са предизвикани не от зъл и отмъстителен Бог, а от собствените му действия, при това извършени не само в предишни животи, но вече и в това, в текущото въплъщение.

Когато сте млади и пълни със сили и енергия, вие много малко се замисляте за последствията от своите действия. На вас ви се струва естествено да получите нещо, което желаете, дори при това да се налага да обидите някого или да го оскърбите сериозно.

Колко е несъизмеримо понякога вашето желание, което се стремите да удовлетворите, каквото и да ви струва това, с вредата, която сте готови да нанесете на другите, за да изпълните това свое желание на всяка цена.

И така, първият ваш враг, най-главният ваш враг, понякога и единственият ви враг се крие във вас самите. Това са вашият плътски ум и вашите ненаситни желания.

И ви се струва, че няма нищо страшно, ако се стремите да удовлетворите тези ваши желания. Това ви се струва толкова естествено, особено в младостта. И вие не придавате особено значение дори на явните нарушения на моралните и нравствените норми, до които стигате, за да удовлетворявате желанията си. А за вредата, която причинявате на другите, просто не се замисляте.

Как можете да спрете вашите безкрайни желания? Как можете да спрете вашият стремеж да получавате още и още наслада от живота?

Много са малко хората, които умеят да се учат от примера на другите и да се обучават самостоятелно, четейки книги или намирайки хора, от които могат да получат Мъдрост.

А за останалите, които не са способни да разбират и да се учат, влиза в сила Законът за кармата или възмездието.

Всяка постъпка, която извършвате и която не е в съответствие с Волята на Бог, води до това, че Божествената Енергия, която ползвате постоянно и без която просто не можете да съществувате, се оцветява от това ваше несъвършено действие. И колкото по-несъвършено действие вършите, толкова по-ниски вибрации получава Божествената Енергия. Тази енергия няма къде да се скрие, тя се съхранява във вашата аура, във вашите  емоционално, ментално и етерно тяло.

Тази енергия е като магнит, който привлича към вас подобни енергии от външния, от околния свят.

Затова, ако сте обидили някого, то рано или късно тази енергия ще привлече към вас житейска ситуация, в която ще обидят вас.

Вие носите в своята аура записи на всичките си несъвършени постъпки. Тези записи са слабите места във вашата аура. И ако прекалено често сте допускали кармично наказуеми действия, мисли и чувства, рано или късно настъпва насищане на вашата аура с тези отрицателни вибрации. И вие вече не можете да отработите натрупаната във вас карма, извършвайки правилни действия и правилни постъпки в кармичните ситуации, които ще се върнат при вас до края на текущото въплъщение. Прекалено много отрицателна енергия се е натрупала във вашата аура.

Казвано ви е, че сега живеете в уникално време, когато става смяна на космическите цикли и започва нов цикъл.

Хората, обременени с прекалено много отрицателна енергия, ще боледуват и ще се лишат от възможността да действат активно в живота. Ще им бъде отказана Божествена Енергия и възможност да продължат да умножават своите несъвършенства в този свят. Защото човек, чиято аура е обременена с прекалено голямо количество отрицателна енергия, в действителност прилича на прокажен, на човек, който е неизлечимо болен и е опасен за околните. Защото отрицателните вибрации в неговата аура могат да индуцират подобни отрицателни вибрации в аурата на всички хора, с които осъществява контакт в живота си.

По закона за подобието такива хора се привличат от подобни на тях и те създават цели зони на планетата Земя, които напомнят на лечебници за прокажени.

И ако човек с достатъчно чиста аура случайно попадне в такива зони, той се чувства като риба, изхвърлена на брега.

Когато гледаме планетата, ние виждаме тези зони, тези огнища, които представляват до такава степен концентрирана и плътна отрицателна енергия, че през нея не може да пробие нито един от нашите лечебни лъчи, които неуморно изпращаме на Земята. Хората, които сами са се вкарали в тези енергийни зони, не са способни да си помогнат сами и се нуждаят от помощ, която може да им бъде оказана отвън.

Затова ние сме готови да сътрудничим, готови сме да използваме всеки, който може да съхрани своите вибрации на достатъчно високо ниво и чрез този човек да оказваме помощ на онези, които вече, както изглежда, са напълно мъртви в духовен смисъл, но с последна надежда отправят поглед към Небесата и искрено молят за помощ.

Готови сме да окажем помощ и оказваме помощ на всички. И тази помощ може да не е предназначена за физическото тяло, което вече не може да се възстанови заради необратимите процеси, преобладаващи в него. Нашата помощ се отнася преди всичко за душите на тези хора. Ние се опитваме да запазим и излекуваме душите на тези, които макар и на края на своя живот обръщат поглед към Небесата и искрено молят  за помощ, и искрено се покайват за всички извършени от тях грехове. Няма грешник без бъдеще. Но също е справедливо да се каже, че не може да бъде спасен този, който сам не желае спасение.

Затова винаги съществува възможност да се помогне. Макар че понякога изпитваме недостиг от искрени служители, готови да се пожертват заради спасението на човечеството, заради спасението и оказването на помощ на всички живи същества.

И сега се обръщам към онези, които могат да ме разберат, които разбират за какво говоря.

Настъпи време, когато се води борба буквално за всяка душа, която се намира във въплъщение.

Има сили, които се опитват да задържат колкото се може повече души в илюзорния свят. И има сили, които се борят буквално за всяка душа, за да я измъкнат от ада, в който се е превърнал на много места физическият план на планетата Земя.

Понякога една среща, един любящ и състрадателен поглед са достатъчни, за да може обречена на небитието душа да получи Вяра, и Надежда, и Любов.

Пазете равновесието, пазете душевния покой. Вие сте воини, които се намират в света. И една ваша вибрация на Любов и Състрадание е способна да угаси адския огън, в който горят много души на тази планета.

АЗ СЪМ Иларион. И се обърнах към воините на Духа на тази планета.