Единствено вашата увереност в съществуването на Висшата реалност може да спаси човечеството сега

АЗ СЪМ Шива!

АЗ СЪМ дойдох!

Шива АЗ СЪМ!

Днес ще говорим за най-важното! За онова, което е вечно и непреходно. И този аспект на Божествената реалност трябва да завладее съзнанието ви.

Защото всички останали аспекти на вашето съществуване подлежат на промяна и ще бъдат променени. И пред всеки от вас рано или късно ще застане въпросът – към какво да се стреми. Кой свят да предпочете?

Вие се намирате в тленния, илюзорния свят само дотогава, докато искате да се намирате в него. И много индивиди, живеещи на Земята, дори не се замислят, че съществува друга реалност, свят, който е недостъпен за физическите сетивни органи.

Обаче именно тази реалност е главната и определящата, колкото и да ви е трудно да повярвате в тази истинска, Божествена реалност. Ето защо най-важният въпрос, който трябва да решите за себе си още сега, е въпросът за това, коя реалност ще предпочетете. И мнозина ще мислят, че времето за отговор на този въпрос още не е настъпило, че имат още достатъчно време, за да спят сладко в илюзията.

Не, възлюбени. Именно сега е времето, когато трябва да решите в съзнанието си и да направите избор. И от този като че ли абстрактен избор зависи целият ход на по-нататъшната еволюция на планетата Земя.

Представете си, че работите в някаква фирма. Вашата фирма има определени планове и цели. Ако започнете работа в тази фирма, вие сте длъжни да споделяте тези планове и цели. Тогава ще можете да участвате в дейността на фирмата и да допринасяте за изпълнението на общите цели и задачи. И ако изведнъж започнете да се ръководите от други цели, които не съответстват на общите цели на фирмата, ще рискувате да бъдете уволнени.

Точно такава е аналогията с вашето положение в света сега. Аз и други Същества на Светлината идваме при вас и постоянно ви напомняме, че живеете във вселена, която съществува в съответствие със Законите, характерни за тази вселена. И нейният основен Закон е Служението на ближния, Състраданието, Милосърдието върху основата на безусловната Любов и безкористност.

Това е даденост - условията, които са предварително определени, когато тази вселена е започнала своя цикъл на съществуване.

Вие, като същества със свободна воля, решихте да внесете свои корективи в общия план за развитие на тази вселена. Вие прекалено се съсредоточихте върху своето его и удовлетворяването на неговите желания и капризи. И колкото повече удоволствия си доставяхте, толкова повече се откъсвахте от общия замисъл на Твореца на тази вселена. И впоследствие така се потопихте в създадената от вашия собствен ум илюзия, че дори не вярвате, че може да съществува друга реалност, основана върху Закона на Любовта и безкористието.

Мислите, че проблемите на вашето общество са свързани с тероризма, престъпността, наркотиците, корупцията или нещо друго, присъщо на вашето общество и предизвикващо дискусии и спорове.

Не, възлюбени, има само един проблем, който стои пред вас и се нуждае от спешно решение. Това е проблемът за вашата откъснатост от Висшия свят и нежеланието да преодолеете онова, което пречи на вас и на цялото човешко общество да се върнете на пътя на еволюционното развитие, предначертан от Твореца на тази вселена.

Струва ви се, че говоря за абстрактни неща, защото не можете да повярвате в това, което не можете да почувствате и видите с очите си. Но аз ви казвам, че именно Вярата в това, което е невидимо, може да спаси положението, в което се намира обществото сега. И единственото нещо, което може да спаси човечеството сега, е вашата увереност в съществуването на Висшата реалност и вашата устременост към тази реалност. Тогава, когато вярвате и имате устременост, можете да решавате всички проблеми, стоящи пред обществото, от позицията на Висшата реалност. И когато този подход бъде приложен във всички сфери на човешката дейност, тогава ще започнат положителните промени в обществото.

Но трябва да започнете от себе си. От вашите лични взаимоотношения с Бога, който се намира вътре във вас. Когато установявате личните си взаимоотношения с вътрешния Бог, животът ви започва да се променя. Това е изборът, който сте длъжни да направите незабавно. Невъзможно е със сила да ви накараме да направите този избор. Можем само да ви предупреждаваме, че съществуващият Закон рано или късно, променяйки обстоятелствата във вашия свят, ще ви принуди да се върнете в реалния свят.

Това е много проста истина. И тази истина е толкова проста, че нито една политическа сила или организация, съществуваща във вашия свят, не гледа на тази истина сериозно. Точно онова, което може да промени ситуацията на планетата в най-кратък срок, не се разглежда от хората сериозно. Нещо повече, тази проста истина предизвиква страх и агресия. Причината за това е в тъжното обстоятелство, че човечеството е потънало в невежество. Независимо от всички съвременни изобретения на вашата механистична цивилизация.

Казвам ви, че за механистичната цивилизация няма повече възможност да съществува на планетата. Ресурсите на планетата и състоянието на нейните фини тела са неспособни повече да издържат на вашите експерименти. И лишавайки се от физическа платформа за съществуването си, човечеството ще забави еволюцията си с милиони години.

Това е основната причина, поради която Съществата на Светлината идват при вас и дават своите наставления. Ние правим това от състрадание към вас и вашите души.

А сега се сбогувам с вас.


АЗ СЪМ Шива!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)