Две мисии на Светлината

АЗ СЪМ госпожа Теософия.

Навярно за вас e по-добре, ако се представя с моето най-известно въплъщение. И така, АЗ СЪМ ЕПБ, Елена Петровна Блаватска. И много се радвам на този случай, на предоставената ми възможност, да предам Послание на сегашното човечество на Земята.

Аз зная, че и досега моето име предизвиква нееднозначна реакция от страна на много хора. Обаче феноменът на моите способности все пак оказа нужното влияние и човечеството поне печата книгите, написани от мен, и някои особено упорити хора дори се опитват да ги четат

Много се радвам на този факт, защото това беше феноменална мисия на Светлината, в която аз служех само като проводник, а зад кулисите, без пряк контакт с множеството хора, можеха спокойно да изпълнят своята мисия известните ви сега Владици Мория, Кутхуми, Джуал Кхул.

Феноменът на моята плодовитост в писането на книги и досега не може да бъде обяснен от гледна точка на обикновената човешка логика. И нещо повече, написаното в тези книги и досега се възприема от мнозина като най-голяма мистификация.

Е, ние разчитахме, че примерно след сто години написаните с моята помощ книги на Владиците ще бъдат достъпни за разбиране от човечеството на Земята. Излъгахме се. И досега безценната информация, съдържаща се в тези книги, не е изучена и не е разбрана. За най-голям срам на човечеството. И дори мнозина смятат, че тази информация вече е остаряла и сега всички закони за развитие на обществото са променени.

Работа на всеки е да вярва в това, в което иска да вярва. Обаче аз се гордея с добре свършената работа. Вие не знаете в действителност кой е авторът на написаните от мен книги. За вас – това са Владиците Мория, Кутхуми, Джуал Кхул, Маха Чохан. В същото време това беше грандиозна мисия на Светлината. И особено извисени духове успяха да дойдат във въплъщение, за да изпълнят тази мисия. И досега не е дадено нещо, което би могло да се постави на един рафт с книгите, написани по време на моето въплъщение като Блаватска.

Разбира се, информацията е зашифрована. Много неща не биваше да се дадат открито. И досега много неща още е рано да се дават. Обаче за искрените търсачи на Истината, които не се боят от трудностите и които отвориха своите сърца за познаването на Истината, могат да бъдат разкрити онези ключове, които ще дадат разбиране за много неща. Ще кажа повече. Вие можете, проектирайки към настоящия момент описанието за миналото на Земята и човечеството, да получите пълна представа за това, което ще се случва.

Тъжно е, че умовете на най-добрите представители на човечеството сега се отвличат с маса ненужни дела. Има твърде много различни дейности наоколо, които увличат и отвличат много искрени душѝ от мисията, заради която са дошли във въплъщение. И аз мога да назова няколко десетки хора, които се намират във въплъщение, и които трябваше да работят за донасянето до човечеството на зашифрованите положения в „Тайната Доктрина”. Обаче всички те се увлякоха по неща, които не ги красят особено. Предвиждам тяхната реакция, когато извършат прехода и видят колко безцелно са изживели живота си.

Увлечението по илюзорни проблеми и цели е главната беда на съвременните хора. Освен това има още една трудност. Съвременните комуникации доведоха до това, че съзнанието на хората изгуби способността за съсредоточаване и концентрация, необходими за познанието на Истината, за намирането на тази Истина между редовете, особено когато тя е преднамерено разхвърляна не само на различни страници, но и в различни томове.

Този Посланик получи възможността да работи благодарение на това, че изпълни условието, което поставиха пред нея Владиците. И това условие беше да се разкрие една малка неточност в човешкото възприятие, а именно неточността относно Луцифер и падналите ангели1. На Владиците им беше нужна една година усилена работа със съзнанието на този Посланик, за да започне тази Истина по малко да се възприема от нейното съзнание. Става дума за това, че има малка разлика между работата, която изпълнявах аз и работата на този Посланик. И тази разлика се състои в това, че аз транслирах информацията, която идваше до мен от физическия план от въплътените Владици. Затова аз можех да записвам неща, които липсваха в моето съзнание.

Този Посланик записва неща, които идват от по-фините планове, по-точно от ефирния план. Затова нейното съзнание не може да вмести твърде много неща. Аз служех като транслатор на физическия план. Този Посланик служи като транслатор от по-финия план. И онова, което съзнанието на Посланика не приема или отхвърля, не може да бъде предадено. Освен всичко останало, за Владиците е важен естественият ход на еволюция на съзнанието на този индивид.

Опирайки се на моя опит и сравнявайки моята работа с работата, която изпълнява този Посланик, мога да кажа, че както и преди, всички достижения стават за сметка на голямото натоварване, което изпитват както физическото, така и по-фините тела на Посланика. И това натоварване не може да бъде сравнено с нито една от дейностите, които съществуват в света.

Колкото повече енергия се провежда, толкова по-голямо натоварване ляга върху телата на Посланика. И ако към енергийната съставяща се добави още и принципно нова информация, тогава натоварването изобщо не би могло да се издържи.

Моята мисия подсигуряваха няколко въплътени по онова време Владици. Всички онези, които трябваше да бъдат редом с този Посланик, избраха своите илюзорни цели и изчезнаха в света.

Затова остава задачата за провеждане на Светлината във физическия свят. И в този случай съвременните комуникации най-накрая оправдават съществуването си. Защото цялата енергия, съдържаща се в Посланията, има възможност в същия ден да бъде получена от хиляди хора, намиращи се в различни кътчета по Земята. И дори ако не се вземат под внимание онези, които четат Посланията просто защото това е модно, въпреки това остават достатъчно количество светлоносци, които пламват в момента на четене на Посланието и ние имаме възможност ден след ден да обхващаме с постоянни импулси от Светлина по време на цикъла с Послания практически цялото земно кълбо.

Какво да се прави, след като човечеството е отвикнало и не иска да работи с информацията, дадена още по време на моето въплъщение преди около 150 години и изисква само систематични усилия, за да бъде усвоена, ние ще подходим по друг начин – ще насищаме човешкото съобщество със Светлина и енергия.

Като за първо запознанство с вас, скъпи приятели, казах достатъчно.

Аз не мога да се въздържа да не отбележа още един важен факт. По мое време аз не бих могла да работя в Русия така, както това е възможно по ваше време. И това е един много голям плюс. Не само за Русия, но и за цялото световно съобщество.


АЗ СЪМ госпожа Теософия.

 1За Луцифер и падението на ангелите виж книгата на Т.Н.Микуина "Доброто и злото" - изд. "Данграфик" Варна, 2012.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)