Два цикъла са изложени от мен в Апокалипсиса. Цикъл на слизане в материята и цикъл на въздигане от материята

АЗ СЪМ Йоан Възлюбеният. Спомнете си за мен. Аз съм известен като човекът, написал Апокалипсиса, Откровението на Йоан Възлюбения.

Написах това, което получих като откровение по време на моите духовни прозрения на остров Патмос.

Написах го във форма, която позволи да предам същността на Откровението и в същото време да завоалирам тази същност.

Много хора се опитаха да разберат смисъла на моето Откровение и не им беше дадено. Не защото смисълът не е написан, а защото е неразбираем за тях.

Използвах много символи и много значения на един и същ символ. Използвах слова, имащи различен смисъл. Използвах образи, които имат отрицателен смисъл, но са положителни, използвах хронология, която не се поддава на трактовка с помощта на земната система на летоброене.

Защото говорих за събитие, което се отнася не за това хилядолетие и не за предходните хиляда години, и не за следващите хиляда години. Говорих за събитие, което се случва през целия период на развитие на живота на човека на Земята. Хиляда години имат за човека същото значение, както и милион години, ако отнесем тези хиляди и този милион към продължителността на човешкия живот. Това са еднакви единици в сравнение с по-малкото от сто години, които човек живее.

Говорих за периода на развитие на човечеството и имах предвид целия цикъл на съществуване на човека във физическо тяло.

Драконът и звярът в моята алегория имат различно значение. Драконът има смисъл на Доброто, а звярът има смисъл на злото. Драконът слиза на Земята от Небесата и с ярост преследва жената, която е заченала младенец от мъжки пол.

Жената - това е човечеството. Драконът - това е Божествената мъдрост, слязла в човека. Младенецът е плодът на тази мъдрост, Висшето Аз на човека, което ще остане скрито хиляди години и още известен срок. Разбирайте милиони години съществуване на земното човечество. А в това време бушува звярът. Звярът, който представлява страстите на човека, неговото его.

Звярът трябва да бъде покорен, точно както Драконът е бил покорен от Небесата в началото на времената и слязъл в материята, в майката, в жената.

Два цикъла са изложени от мен в Апокалипсиса. Цикъл на слизане в материята и цикъл на въздигане от материята.

По време на пребиваването в материята минават още седем цикъла, които са означени със звуците на ангелските тръби.

Всеки цикъл носи беди и нещастия, през които преминава човечеството, за да се освободи от звяра, животното, което се е сляло с него и му пречи да прояви Божествената си природа.

Всички беди и всички нещастия, през които преминава човечеството, са му необходими за осъзнаване на неговата Божествена природа, за освобождаване от звяра на плътските желания и плътския ум и за въздигане на своето съзнание на нивото на Божествената Мъдрост, което се символизира със слизането на четириъгълния град в края на циклите.

Седемте цикъла символизират седемте човешки Раси и седемте глави на дракона също символизират седемте човешки Раси.

Преминавайки тези седем цикъла, човекът трябва да се очисти от животинското съзнание и да стане Божествен човек.

Дадох алегория, символизираща слизането на Висшите Духове в материята и дадох алегория за излизането на тези Духове от материята, заедно с издигането на съзнанието на цялото човечество. Много съжалявам, че образите и символите, които използвах, не бяха разбрани и бяха изкривени.

Ако прочетете моята диктовка заедно с диктовките на Мойсей и Заратустра, тогава смисълът на древната Истина ще се разкрие на тези от вас, които желаят да узнаят Истината и които са готови за познаването на тази Истина.

Ще минат много години, докато тази Истина завладее умовете на много хора. Ще минат много години, докато съзнанието на мнозина добие прозрачността на кристал и стане способно да пропуска през себе си цялата пълнота на Божествената Истина.

Сега вашето съзнание прилича на мътно стъкло, вие гледате през него и не можете да видите добре Истината, колкото и да се стараете. Някой вижда само общите контури на Истината, а друг въобще нищо не вижда и е принуден да разчита на мнението на тези, които поне нещо виждат.

А се случва и така, че сам не виждайки нищо, човек не може да повярва на този, който поне нещо вижда и го обвинява в лъжа или завижда на виждащия.

Още дълго звярът на човешкото невежество ще владее умовете на хората. И много хора приличат на зверове и не чуват гласа на Разума нито в себе си, нито в другите и само бедите, нещастията и страданията са в състояние да научат тези хора да бъдат хора. Те сами привличат бедите към себе си с това, което правят, със своите действия в отношенията помежду си, към природата и към самата Майка Земя.

Страшно е времето, в което живеете. В хората бушуват най-тъмните страсти . И те не искат  да чуят гласа на Разума и не искат да стъпят на Пътя водещ до познанието на Божествената Истина.

Всичко ще бъде така, както съм го описал. И нито една горчива чаша няма да отмине хората.

Така е било и така ще бъде.

Но рано или късно циклите ще свършат и човекът ще се избави от своята животинска, зверска природа и ще бъде възнаграден с живот в царството Божие, което е заслужил и което той непременно ще достигне в своето съзнание.

Ще бъде така, както съм го описал. Прочети го.

Днес ви дадох ключовете, необходими за разбирането на моето Откровение. Казах ви точно толкова, колкото трябваше да ви кажа. За тези, които разбират, казах прекалено много, а за тези, които не са способни да разберат, нищо не съм казал.

АЗ СЪМ Йоан Възлюбеният, който беше с вас днес.