Достоверност на съобщенията, пристигащи във физическия план

Санат Кумара

АЗ СЪМ Санат Кумара, дошъл отново чрез своя Посланик. Съзнанието на всеки човек е подложено на влиянието на мисъл-формите и образите от вашия плътен свят. Тези форми и образи плуват подобно на гигантски риби в аквариум и търсят да погълнат нечие съзнание. Затова нашата задача е да отблъснем тези несъвършени образци и да премахнем тяхното отрицателно въздействие, доколкото това е възможно. Присъствието на тези енергийни натрупвания и тяхното неконтролируемо преместване в пространството много затруднява нашата работа.

Съзнанието на човека е много подвижно. Привидно човек се намира в неподвижно състояние, но неговото съзнание в този момент се привлича от съзвучни на вибрациите му енергийни образи и може да пътешества из различните слоеве на астралния и менталния план.

Затова задачата да се даде някакво чисто знание е много трудно осъществима.

Това е първото ограничение. Второто ограничение е свързано с онези слоеве на съзнанието, които са изработени от човека – проводник на информацията или от Посланика в текущото въплъщение. Тази енергия е млада и много активна и не е възможно да се преодолее напълно.

Това са двата основни проблема, с които се сблъскваме при всяко предаване на информация от фините нива към физическия свят.

Особена сложност представлява словесното предаване на информацията, така наречените диктовки. Тяхното качество се променя всеки път, от един сеанс до друг сеанс.

Поради това достоверността на предаваната информация се мени постоянно. И тази достоверност може да бъде по-добра или по-лоша във всеки отделен случай. Затова за достоверността на приеманата информация може да се съди едва след като е минал значителен период от време. В този случай подхожда изразът: ако това е истина, то тя няма да престане да се проявява, а ако това е случаен процес, предизвикан от определени астрални енергийни струпвания, то след някакъв период от време, определен от вътрешната сила, присъща на това енергийно натрупване, процесът на приемане на информация или ще бъде прекратен, или по качеството на приетата информация ще стане ясен нейният източник.

Човек, управляван от тези слепи астрални сили, не е способен сам да прецени качеството на получаваната информация.

Затова процесът на приемане на Послания е много сложен и изисква значителни усилия както от наша страна, така и от страна на приемника на информацията.

Достоверността на информацията, съдържаща се в Посланията, също може да бъде различна всеки път.

Може да попитате защо ни е нужно да търсим индивиди, които да са способни да приемат Послания и да продължаваме отново и отново да даваме тези Послания и диктовки?

Отговорът на този въпрос се съдържа в самия въпрос. Ние го правим, защото това е необходим етап, пред който стои  човечеството сега. Много хора започват да чуват финия план, да влизат в контакт с различни сили. Не всички от тях осъзнават, какви са тези сили, с които те започват да си взаимодействат. Сред тях има съвсем дружелюбни, желаещи доброто. А има и напълно злобни същности, които използват човека, когото са успели да завладеят, за своите користни цели. А користната цел е една, както и в цялото това нереално проявление – да отклони човека колкото се може по-далеч от постигането на Божествената Реалност.

Всичко в този свят има две страни. Всяка дейност, присъща на този свят, носи двойствен характер и може да бъде насочена както към добро, така и към зло, към смъртта, към ада.

Приемането на Послания и диктовки не се различава от всяка друга дейност и от всяко друго проявление на този двойствен свят.

Още щом се появи някакво ново изобретение, което изглежда поначало е създадено за добро, за благо, почти мигновено илюзорните сили на този свят започват да овладяват това изобретение и да го насочват към осъществяването на напълно противоположни цели. Вземете произволен пример. Едно от последните изобретения е Интернет, даващ огромна степен на свобода за почти мигновено общуване през океани и континенти. Само преди няколко десетилетия човешкият мозък би възприел такава възможност като фантазия. А с какво е пълен Интернет днес? Вместо да носи идеите на доброто, той 90% е запълнен с най-съмнителни творения на двойствения човешки интелект.

Намират се и трошици истина в тази световна информационна система, точно в същата пропорция, в каквато е и истината в този свят. Едно към десет. Да, Истината, Божествената Истина в този свят, присъства само в 10% от него. Общуването с фините светове не представлява никакво изключение от това правило. И процентът на достоверност на информацията, присъстваща в Посланията от финия план, е в същата пропорция – 1 към 10.

Това не означава, че достоверността на всички съобщения е такава. Има съобщения, които пристигат в този свят с достоверност 95% и повече. Но 90% от този род съобщения съдържат лъжа.

Затова ние използваме, при тези наши представители, с които работим, определени прийоми за предаване на информацията и им даваме ключове за достъп до тази информация, известни само на тях и получени в резултат на дълъг процес на обучение, по време на който нашите посланици преминават определени и доста тежки изпитания, доказвайки по този начин своето право на приемане на информация от Божествения Източник.

За да имате възможност сами да различавате качеството и достоверността на информацията, идваща от различни източници, трябва да развиете в себе си способността за различаване на нивото на тази информация. Да чувате и различавате вибрациите, съдържащи се в Посланията от фините светове.

Дори наличието на мантия не дава възможност на нашия Посланик постоянно да дава Истината. Процентът на Истината се мени постоянно, от един сеанс до друг, в зависимост от външните условия и вътрешното състояние на посланика.

Днес засегнах много сложната тема за достоверността на съобщенията, пристигащи във физическия свят.

Но доколкото този процес на общуване между световете ще продължи да се развива, то тези знания ще са ви необходими, за да намирате тези 10% истина във всичко, което ви заобикаля и във всичко, което достига до вас от различни информационни източници: радио, вестници, телевизия, Интернет или чрез Послания, получени от финия свят.

Затова единственият съвет, който ще ви дам и който ще ви предпази от тези 90% лъжи, присъщи на вашия свят, това е усъвършенстването на собствения ви приемник.

Очиствайте телата си. Очиствайте своето физическо, ментално, емоционално, ефирно тяло.

Внимавайте за хората, с които общувате, наблюдавайте своите мисли, своите чувства.

Контролирайте се през целия ден. За какво мислите? В хармония ли сте?

Не си мислете, че изборите, които правите в течение на деня, са безобидни за вас.

Вашите предпочитания, това, което избирате, с което предпочитате да се занимавате, натрупват върху вас неизмиваем енергиен налеп, от който е трудно да се избавите в течение само на едно въплъщение.

Всичко, което ви заобикаля, представлява енергия, вибрации. Отдавайки предпочитанията си на несъвършени видове дейности, вие доброволно си налагате все повече и повече ограничения.

Всяко свойствено за обикновения човек обичайно занимание, изглеждащо съвсем безобидно, може да отложи вашето придвижване по Пътя за неопределено време.

Наблюдавайте какво правите през деня. Колко време губите за гледане на безкрайни сериали, за разговори в кафенетата, за общуване с така наречените приятели. Наистина ли е необходимо за вашия духовен ръст всичко това?

Вие не можете да се освободите мигновено от вашите вериги, но можете да направите това постепенно, ден след ден, крачка по крачка, отказвайки се една по една от своите привързаности, движейки се постоянно по пътя, без да се спирате и като се ръководите само от вашия вътрешен стремеж да се завърнете у дома, при Бог. Стремеж, който е бил изначално с вас и ви е присъщ и сега. Трябва просто да си спомните за своята първа Любов. И да вървите.

АЗ СЪМ Санат Кумара, АЗ СЪМ винаги с вас по вашия път.