Настъпи моментът, когато трябва да се откажете в съзнанието си от всяка проява на борба

АЗ СЪМ Ел Мория! АЗ СЪМ дойдох!

Възлюбени, познахте ли ме? Вслушайте се в моите вибрации. Има нещо, което стои зад всички думи и образи и това е Божествената Реалност, която не може да се сбърка с нищо.

Дойдох при вас от тази Висша Реалност, за да дам следващото учение.

Когато бях в последното си въплъщение, знаете ме от него като Ел Мория, аз идвах с цел да дам на западните ученици част от тайните знания, които са притежавали посветените от времето на древната Лемурия и Атлантида. Достъп до тези знания имаха малцина посветени, идващи във въплъщение отново и отново, за да поддържат горящ пламъка на Истината в тази физическа октава. Огънят на Истинското Знание никога не е угасвал, но той е бил достъпен за много тесен кръг от хора, старателно опазващи тези знания от профани и новопокръстени последователи.

Ние, тримата царе Ел Мория, Кутхуми и Джуал Кхул, се въплътихме през XIX век и получихме възможност да дадем част от тайните знания, които имаха единствено височайшите посветени на тази планета. Успяхме да създадем организацията „Теософско Общество” за разпространение на тези знания.

Поради отрицателното отношение на запада към всичко, което идва от Индия и Тибет, като към низше знание в сравнение със знанията, които се е смятало, че притежават най-добрите умове от това време, ние бяхме принудени да използваме посредници, притежаващи способности за приемане и транслация на образи и знания, съдържащи се в нашите физически умове. За такъв приемник на информация служеше Е.П.Б., наша предана ученичка и последователка. Също така използвахме няколко човека, принадлежащи към аристократичните кръгове на Англия, за разпространението на нашите идеи.

Под наша диктовка бяха написани редица книги. Ние старателно проверявахме всичко постъпващо за печат, за да дадем колкото се може по-качествено Истината. И действително всички трудове, излезли чрез Блаватска, съдържаха Истината, но формата на подаване на материала бе умишлено объркваща, за да могат от Истината да се възползват само душите, намиращи се във въплъщение, които получат необходимите ключове за разпознаване на тази Истина.

Нашата задача бе изпълнена блестящо. Ние оставихме на Земята материално свидетелство за древната Истина във вид на издадените от Блаватска трудове.

Макар, разбира се, истинското авторство на тези книги да оставаше наше.

И ние постигнахме поставената цел. Творческата мисъл на най-добрите умове на Запада получи правилна насока. Хвърленото от нас зърно на знанието покълна в множество езотерични учения през следващия XX век.

Не можахме да дадем нашето учение в Русия. Тази страна бе най-възприемчива към това знание, но именно за да не стане то достъпно за руснаците, от страна на нашата опозиция бяха предприети всички опити, за да се забави с цели сто години разпространението му в Русия.

Когато най-после достигна до Русия, това знание беше вече разводнено и замъглено от много други Учения, родени на американска земя.

Макар че в основата на тези езотерични учения лежаха знанията, изложени от нас в нашите трудове, публикувани чрез Блаватска, все пак изкривяването, присъщо на американския начин на мислене, присъства в значителна степен в тези учения.

И ако ние умишлено замъглявахме даваната информация, за да не разголим Истината пред неподготвените умове, то в новите американизирани учения Истината бе разредена с лъжа, без наше желание за това.

Тези американски сурогати най-накрая достигнаха до Русия. И ползата бе поне в това, че хората се обърнаха към трудовете на Блаватска, за достоверността на които ние носим лична отговорност, тъй като сме участвали лично в създаването на тези книги.

Но в умовете на искрените ученици се получи объркване, свързано с това, че бяха забелязани много противоречия между новите американизирани учения и ученията, които ние даваме.

Доколкото новите учения бяха дадени на прост и достъпен език, беше дадено предпочитание именно на тях.

Но настъпи време, когато възникна сериозна необходимост да се изясни основното и главно противоречие. И то засяга въпросите за падението на ангелите и падението на Луцифер.

През миналата година предприехме опит чрез нашия Посланик Татяна да дадем по-достъпно изложение на въпроса за падението на ангелите и на въпроса за падението на човечеството, като пояснихме изложеното в „Тайната доктрина”.

И ето сега отново съм принуден да се върна на този въпрос, защото виждаме, че за нашите най-добри ученици той излиза на преден план.

Затова настояваме да разгледате по-внимателно тази тема, така както е изложена в „Тайната доктрина”.

Настъпи моментът, когато в своето съзнание трябва да се откажете от всяка проява на борба, в това число и борбата с падналите ангели.

В действителност по този въпрос се сблъскаха две гледни точки, два подхода към възгледите за историята на човечеството и за развитието на Вселената. Единият подход е типичен за източната философия, намерил своето отражение в религиозните системи на Индия и Тибет, а другият подход е типичен за западното съзнание и заимстван от мирогледа, присъщ на западната християнска мисъл и на тези нови американизирани учения.

Като страна, намираща се между изтока и запада по своето географско положение, Русия има потенциал да побере и усвои и двете философски системи.

Затова ние отново идваме чрез руски Посланик, за да насочим вашата мисъл.

Въпросите за падналите ангели и така наречения бунт на Луцифер не са изложени никъде другаде по-добре, отколкото в трудовете, написани от нас, когато бяхме във въплъщение.

Затова настъпи времето да преосмислите знанията, дадени в миналото и да издигнете вашата представа за Истината на ново ниво.

Всеки път, когато във вас възникне желание да се борите с падналите ангели, спомнете си, че всеки от вас има този ангел в качеството на така наречения пети принцип, или Христовото Аз.

Вие не можете да се борите с част от самите себе си. Вашата задача е именно да помогнете на този паднал ангел да се върне у Дома при Бог. Да направи това му пречат вашите четири низши тела, обременени с натрупаната от вас карма по време на многобройните прераждания на Земята.

Затова всички ваши усилия трябва да бъдат насочени към това, да се разделите със своята нереалната част, с вашето его, с вашите кармични натрупвания и да извисите съзнанието си до нивото на вашето Христово Аз, на вашия Ангел-Хранител. Това е следващият етап на еволюцията и той ще се случи, колкото и силно да се съпротивлявате и колкото и да се вкопчвате във всяка услужливо предоставена ви система, която ви води към пътя на борбата.

Припомнете си Учението на Иисус, припомнете си Учението на Будда. Кой от тях учи да се борите с падналите ангели?

Прочетете отново Библията. Дори в този не съвсем чист от наша гледна точка източник може да се намерят верни представи за историята на Земята, ако се прочетат тези цитати, използвайки ключовете, дадени в „Тайната доктрина”.

Много усилия и много енергия вложихме в това да преодолеем съпротивлението на външното съзнание на Татяна, да преодолеем всяко почитание към предишните посланици и понятията за падналите ангели, дадени чрез тези посланици от Америка.

Затова говоря, докато съществува възможност да говорим чрез този Посланик, и твърдя, че времето се промени и е необходимо да се излезе на ново ниво на осъзнаване на Божествената истина. 

Можете да избирате. Можете да размишлявате. Обаче не забравяйте, че има космически срокове и тези, които не успеят да се включат в тези срокове, ще гълтат праха по пътя.

АЗ СЪМ Ел Мория Хан.