Настъпи времето за извършване на грандиозни промени във вашето съзнание

АЗ СЪМ Шива!

АЗ дойдох!

В този ден Аз дойдох, за да разруша някои стереотипи във вашето съзнание, които надеждно са се укрепили там през последните хилядолетия.

И най-главният стереотип, който дойдох да разруша днес, се отнася до разбирането, че вие сами сте способни да вземате решения в своя живот и сте свободни да действате така, както на вас ви хрумне. Да, съществува Закон за свободната воля във вашия свят. И ние не се намесваме във вашите решения до момента, в който вашите решения и вашето поведение, и вашият начин на живот не застрашат съществуващата цивилизация на вашата планета.

Но настъпва момент, когато вашата свободна воля ви вкарва в кармична безизходица. И всичко, което правите, поражда вакханалия на всепозволеността, пир по време на чума.

На това трябва да се сложи край. И аз дойдох сега, за да си спомнят вашите душѝ други времена, каквито е имало на Земята. В тези времена съществувало първенство на Космическия Закон. И човечеството на Земята се подчинявало на своите наставници, които се намирали на по-високи степени на еволюционното развитие. Злоупотребата със свободната воля довело до това, че завесата се уплътнила и наставниците на човечеството не могли повече да присъстват сред хората.

Текущият период се нарича Кали-юга, епоха на тъмата и невежеството.

Ето защо ние идваме сега, за да кажем, че идва краят на вашето пребиваване в одеждите на невежество. Идва времето, когато вашите наставници трябва да се завърнат и да ходят сред вас. Но затова вие сами сте длъжни да създадете съответните условия на Земята. И тези условия трябва да се върнат във вашия свят чрез промяна на вашето съзнание. Защото, когато човечеството упорства и се опитва да отстоява позициите на своето его, тогава настъпва време на големи катаклизми, които отнасят от лицето на Земята цели градове и дори континенти.

Затова аз не ви плаша, но казвам, че времето е кратко. И вашето смирение пред Висшия Закон сега е необходимо както никога досега.

Престанете да се правите на богове. Просто бъдете богове. Станете равни между нас, но за това е необходимо да пожертвате нещо. И ще ви се наложи доброволно да се откажете от вашата нереална част, от вашето его, което е свикнало да командва парада на физическия план на планетата Земя.

Казвам ви, че периодът на Кали-юга приключва. И дойде време за извършване на грандиозни промени във вашето съзнание.

Вие сте длъжни да поставите на първо място смирението пред Висшия Закон.

Вашето его ви кара да се лутате и съмнявате, и да търсите нещо, с което да задоволите своите капризи и желания.

Трябва да разберете, че идва краят на вашата нереална част. И тези индивиди, които не са способни да се приспособят към новите условия, които твърде много са се сраснали със своята нереална част, за вас настъпват трудни времена. Вашата карма, която продължавате да създавате поради своята неразумност или от невежество, надхвърля всички разумни граници. И дори мощта на Възнесените Владици не достига, за да се държи вашата карма в определените граници, за да не излезе тя от бреговете и да отнесе от лицето на Земята по-голямата част от континентите.

АЗ СЪМ Шива, разрушител на илюзията. И моята мощ не може да се сравни с мощта на всички книжни магьосници, смятащи себе си за богове в плът.

Опомнете се. Във вашия век, когато Божествената мощ, спускаща се във вашето същество по кристалната струна е разумно намалена, вие не сте способни да извършите каквито и да са сериозни действия и не сте способни да предизвикате каквото и да е значително противопоставяне на Божествената мощ. Можете само да утежните своята карма и да я направите непосилно голяма.

Аз идвам, за да разберете, че идва краят на съпротивлението на вашата нереална част.

Остана още малко време, през което ви се дава възможност да промените своя възглед за еволюцията.

Неразумно, в крайна степен неразумно е да отделяте себе си от Бог, от Божествената Йерархия, съществуваща във Вселената. Струва ми се, че вече много пъти ви е говорено и аз с учудване осъзнавам, че голяма част от информацията, която ние даваме, не се усвоява от вас. Вие четете повърхностно и не навлизате в дълбочина на даваното Учението.

Изглежда толкова просто да се смирите пред Висшия Закон и да престанете да се съпротивлявате, обаче вашето его отново и отново се надига и продължава да води своята битка. С кого се борите?

Не ви ли се струва странно, че вие се борите срещу истинския Бог, ограждайки се от нас със измислени от вас богове, които сте създали по свой образ и подобие?

Не дойде ли време да се обърнете към единния Бог на тази Вселена, а не да се молите на боговете, които е измислило вашето несъвършено съзнание?

Аз дойдох в този ден, за да ви дам още веднъж наставления по Пътя на познанието за Божествената Истина и да насоча вашето внимание към това, което ви пречи по Пътя на познанието на тази Истина.

АЗ СЪМ ШИВА! ОМ НАМАХ ШИВАЯ!