Давам ви сигурен път за Дома

АЗ СЪМ Майтрейя, отново дошъл при вас чрез моя Посланик.

АЗ СЪМ дойдох! И както винаги, имам намерение да ви дам Учение и наставления, които са ви необходими за придвижване по Пътя. Вашият Път – това е Пътят на Посвещенията. Колко от вас се замислят в живота си за Пътя на Посвещенията? Колко от вас имат макар и далечна представа за този Път?

Вие сте чували и сте чели в различни източници, че има Път на Посвещенията. И днес аз дойдох при вас, за да ви кажа, че всъщност Пътят на Посвещенията е най-бързият и най-краткият път, който ви води към Бога. Това е Пътят на отказване от егото. Това е Път, по който вие доброволно се съгласявате да преминете определени, макар и много трудни изпитания, за да съкратите вашия път към Дома.

Това е Път, който вие доброволно избирате. Това е най-краткият път, който ви води у Дома. Можете да изберете друг път. И този път ще бъде по-приятен, но той ще ви отнеме несравнимо много време. Нещо повече. Следвайки много приятния път, който не изисква от вас никакви усилия, вие понякога рискувате да се заблудите, не само да не намерите пътя към Дома, но и рискувате да не можете да се върнете назад към изходната точка на вашия Път. Затова дойдох и ви казвам, че ви давам сигурен Път към Дома. Вървенето по този Път ще изисква от вас да напрегнете всичките си сили. Ще ви се наложи да пожертвате много от това, което имате. Но най-желаната жертва за нас е вашето его, с което трябва неминуемо да се разделите, когато следвате Пътя на Посвещенията. Всички тестове и всички изпитания по вашия път са насочени само към едно – трябва да се разделите с вашата нереална част и трябва да установите тясна връзка с вашата реална част. Затова аз идвам отново и отново, за да ви настроя за сериозна работа и да ви предупредя, че този Път, на който ви уча чрез моя Посланик е много суров, но вашето завръщане у Дома, при условие че издържите всички изпитания по Пътя, е сигурно. Вие можете да изберете да следвате този Път или да не го следвате. Никой не може да ви принуди. Аз просто ви давам информация, а вие избирате.

Твърде много различни учения съществуват във вашия свят. Сред тях има правилни, а има и абсолютно неверни, които ви отклоняват от Пътя и ви объркват. Затова всеки път, когато имаме проводник във физическия свят, ние даваме информация за нашия Път на Посвещенията. Това е Пътят на Посвещенията, за който говореха Възлюбеният Иисус и Гаутама Будда. Това е Пътят на Посвещенията, който следваха посветените на всички времена. И сега ние ви предлагаме да възобновите древните традиции и да се опитате да ги приспособите към вашето общество на етапа, на който то се намира сега.

Преди всичко, трябва да знаете, че съществува Път АЗ СЪМ. И този Път ви се открива чрез онези, които вече са получили необходимите посвещения и са предоставили своя храм за Служение. Чрез тези хора, в числото на които влиза и нашият Посланик, чрез когото даваме тези послания, вашият Път към Дома може да се осъществи. Вие имате проводник във физическия план. И в момента, когато приемете нашия Посланик за свой гуру, вие заставате на стълбата на Йерархията и цялата Йерархия ви служи и ви помага в придвижването ви по Пътя. Много лесен път. Обаче за мнозина от вас, тази наглед лесна крачка става непреодолима преграда. Вие виждате в нашия Посланик обикновен човек, обременен от човешки недостатъци и не можете да видите зад човешкото проявление истинската същност на Посланика, която ни е позволила да спрем избора си на този човек. Когато имате работа с истински представител на нашата Йерархия във физическия план и когато напълно и безусловно признавате нашия Посланик в качеството му на ваш Гуру, за вас се открива възможност, която Небесата ви предоставят в този исторически момент за планетата Земя. Разбира се, вие и единствено вие решавате ще се възползвате ли от дадената възможност или не. Но аз ви казвам, че в сегашния момент няма друг посланик, който да живее на запад, възпитан в западните традиции и който да представлява нашите интереси. Затова настоятелно препоръчвам на онези от вас, които още не са взели решение, да се възползват от предоставената възможност, внимателно да премислят цялата информация и да вземат решението. Прозорецът на възможността сега е отворен за много животопотоци. И ако се възползвате от тази възможност, вие значително ще съкратите вашия Път. Вие избирате най-краткия Път, който ви води у Дома.

Но ако не сте готови за такава радикална крачка, тогава нека не ви смущава това обстоятелство. Всички вие сте на различни етапи на вашето придвижване по Пътя.

Ние ви спускаме въжето на възможностите. И ако не чувствате в себе си сили да се хванете за това въже и да се катерите по отвесните скали, какво пък – очаквайте друга възможност. Но аз не мисля, че ще настъпи такава възможност в сегашния ви живот.

Трябва да заобичате суровите условия на тестовете и изпитанията. Трябва да повярвате на цялото си същество и да застанете най-после на стъпалата на Йерархията, която ви води и се грижи за вас в продължение на милиони години. И всеки път, когато се отваря прозорецът на възможността, това е все едно, че хвърляме голяма мрежа, хващаме определен брой души и ги измъкваме от илюзиите им.

Но други предпочитат да останат с илюзиите си и това е техен избор.

Сега, когато нашият разговор стана толкова откровен, искам да ви кажа още едно нещо, а вие решете, доколко то е необходимо на вашето съзнание. Ние взехме решение да дадем още един дар от Небесата. И този дар е толкова ценен и толкова благодатен за вашите души, че само индивидите, които все още са твърде оплетени в илюзията, няма да могат да го оценят. А нашият дар е следният. Днес обявяваме началото на действие на още една Божествена милост, Божествена възможност. Всеки от вас, който днес или през следващия месец се обърне към мен с писмо и пожелае да стъпи на Пътя на Посвещението, ще го приема в моята Школа. Но условието е признаването на нашия Посланик за ваш Гуру. Без това условие нито аз, нито някой от представителите на Йерархията ще може да ви окаже цялата помощ, от която се нуждаете.

Вие приемате нашите правила на игра и само след това започваме да ви оказваме необходима помощ и подкрепа.

Аз разбирам, че за много от вас такова решително обявление ще бъде източник на съмнения и безпокойства. Но затова съществуват нашите школи, за да се намирате в състояние на постоянно преодоляване на нереалната част от самите вас. И за някои от вас необходимото решение ще дойде много лесно и няма да предизвика никакво вътрешно напрежение. За други същото това условие ще стане непреодолима преграда по Пътя.

И ако усетите в себе си силно съпротивление и негодувание, тогава ще ви посъветвам да се съсредоточите в себе си и да разберете причините за това ваше състояние. От какво е предизвикано? Това е сигнал, че нещо не е съвсем благополучно вътре във вас.

Но знайте, че цялото ваше неблагополучие е свързано с това, че вашето его е твърде силно и не иска да загуби своята власт над вас. Затова тази крачка е необходима. Без нея вие губите възможността за вашето придвижване най-малко до края на текущото въплъщение.

Никога досега не сме говорили толкова открито и толкова конкретно.

Надяваме се, че вашето съзнание е готово за толкова сериозен разговор.

А сега ми позволете да се сбогувам с вас до нашата следваща среща. И се надявам, че ще вземете мъдро решение в своето сърце.

АЗ СЪМ Майтрейя, с надежда за вас.

 


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.