Аз ви давам моята мантра

АЗ СЪМ Кришна, дошъл при вас чрез този Посланик.

АЗ СЪМ Кришна, Господ Кришна. Знаят ме и ме почитат в Индия. Знаят за мен и в много страни по света, благодарение на преданите на Господ Кришна.

В действителност аз съм навсякъде. Аз съм във формата и в безформеното, аз съм в съзнанието и съм в Духа.

Моите достижения ми позволяват да присъствам в много форми едновременно. Аз съм Вездесъщ.

Най-разпространен е образът ми като момче-овчарче със свирка. Аз наистина обичам най-много този образ и именно в него се появих в моето земно въплъщение последния път във Вриндаван.

Аз дадох на преданите към мен мантра, възхваляваща имената на Бог. Дадох тази мантра, защото умът на хората по време на започналия след моя преход цикъл Кали юга не бе готов за възприемането на възвишени учения. Умът е неспокоен и непокорен. Затова трябва да бъде зает с постоянното четене на мантри, възхваляващи имената на Бог.

Когато умът е зает с повтаряне на имената на Бог, тогава му остава малко време за низки мисли и низки желания.

Тези мантри, практиката на четене на мантри позволява да се държи умът в подчинение и покорност на Висшето Аз на човека.

Искам хората по цялата планета да се върнат към практиката на възхвалявaне името на Бог като най-краткият Път, водещ обратно към Бог.

Вие ставате това, към което е устремен вашият ум. Ако той постоянно е съсредоточен върху образите, пропагандирани от екраните на телевизорите и от рекламните билбордове, то такъв ум е привързан към този свят и не е способен да се откъсне от него.

Практиката на възхваляване името на Бог не изисква специални условия за изпълнение. Не е необходимо да посещавате служби и всякакви църковни церемонии, не е нужно да принадлежите към някаква религиозна група или религиозна организация. Всичко, което е необходимо, е да се научите правилно да произнасяте имената на Бог и да произнасяте тези имена в правилно състояние на ума. При произнасяне на мантрите трябва да сте напълно съсредоточени върху Божественото. Вашият ум трябва да престане да блуждае по предметите и образите, които ви заобикалят във физическия свят.

Вие трябва да мислите за Бог и само за Бог.

Не е важно какво правите в момента на произнасяне на мантрите. Можете да миете съдове, да пътувате в градския транспорт, да работите в градината си, да се разхождате с децата, да се намирате на работното си място.

Добре ще бъде, ако ги произнасяте на глас, може би дори полугласно, за да не пречите на хората около вас, но може да си ги произнасяте и наум, за да не привличате нечие внимание.

Винаги помнете, че произнасяте тези мантри за Бог, а не за да правите впечатление на хората около вас.

Някои предани прекалено много произнасят имената на Бога. Те по цели дни прекарват в четене на мантри. Особено обичат да произнасят мантри в присъствието на много хора, за да видят всички колко усърдно служат на Бог.

Ефектът от такова четене на мантри ще е точно обратен, защото енергията, Божествената енергия, в този случай ще отива за укрепване на егото, а не за укрепване на връзката с Бог.

Аз ви давам моята мантра.

Моля ви, намерете хора, които умеят да произнасят тази мантра, купете касети със запис на тази мантра. Много е важно касетите със записи на моите мантри да носят правилни Божествени вибрации. Почувствайте истинските Божествени вибрации със своето сърце.

Ако вие или вашите близки се смущавате от това да произнасяте имената на Бог и да възхвалявате имената на Бог на непознат език, не се насилвайте.

В този случай трябва да използвате друга практика, която ще ви отведе обратно към Бог.

Много са пътищата и пътеките, които водят към Бог. Практически всеки има свой път.

Но никога не трябва да забравяте, че има също много пътища и пътеки, които не водят никъде.

Но ако седите със скръстени ръце и  без да правите нищо, очаквате да стане чудо, то по-скоро това чудо няма да стане.

На Бог е нужно да влагате вашите собствени усилия. Колкото повече собствени усилия положите, толкова повече помощ ще получите свише.

Давам ви моята мантра. Обещайте ми да я произнасяте точно толкова пъти, колкото ви доставя удоволствие.

Произнасяйте моята мантра, докато вършите домашната си работа. Използвайте всяка свободна минута, за да я произнасяте.

Зная, че много хора в миналите си въплъщения са живели в Индия. За тях произнасянето на мантри се явява естествена потребност. Точно тези хора трябва да откликнат по-бързо от другите на моя призив.

Съществува древна историческа връзка между Индия и Русия.

В далечното минало в Индия е дошла по-развита цивилизация в сравнение с населението, което тогава е обитавало Индия. Тази цивилизация, този народ е дошъл от север. За мнозина ще е изненада, ако кажа, че тези хора са дошли от територията, която сега заема Русия.

Затова съществува много тясна връзка между земята на Майка Индия и земята на Майка Русия.

Тези две страни са много близки една на друга преди всичко с богатите си духовни традиции.

Аз се надявам, че Русия ще си спомни своите много древни исторически корени и вярата на своите исторически прадеди, която се корени във вярата на народа, населявал тази страна в древните исторически времена.

На територията на Русия са били заложени много храмове и много кристали.

Тези светини спят до определено време. Но ще дойде определеният срок и заедно с пробуждането на съзнанието на тази нация ще оживеят и историческите светини, ще заработят с пълна сила фокусите на Светлината, разположени на територията на тази страна и скрити до определения срок от очите на профана.

Давам ви моята мантра и зная, че тя може да събуди във вас историческата памет и общите корени, които са заложени дори в самата основа на руския език.

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА
КРИШНА КРИШНА ХАРЕ ХАРЕ
ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА
РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ

Повтаряйте тази мантра на санскрит.

Звуците на тази мантра ще ви дадат сила и радост, и бодрост, и увереност в себе си, в своето бъдеще и в бъдещето на Русия.

АЗ СЪМ Кришна. Чувствам вашата потребност от моята помощ. Аз ще ви окажа тази помощ, ако се обърнете към мен.

Нека не ви смущава моята външност и отличието ми от образите във вашите църкви, на които сте свикнали да се молите.

Няма никаква разлика между мен и Иисус. Ние сме едно цяло и неразривно Единство на нивото на Духа.

Моето име Кришна означава същото, което означава името на Христос.

Всички разлики и цялото разделение съществува само във вашето ограничено съзнание и само в този исторически момент, много важен момент за пробуждане на вашето съзнание от съня, в който сте прекарали милиони години.

Ще се радвам, ако някой от вас се възползва от моя съвет и произнася моята мантра.

АЗ СЪМ Кришна и бях при вас, за да ви донеса частица от моята любов.