Чувството за борба не е Божествено чувство

АЗ СЪМ Алфа. Аз дойдох. Според закона, мога да вляза в храма на Посланика само по покана.

Татяна ме покани. И ето, аз имам възможност да говоря отново с вас.

Желанието на Небесата е да продължим да говорим чрез този Посланик, докато не се изменят външните или вътрешните обстоятелства.

Вашият свят е подобен на блато и щом вибрациите в някой човек започнат да се отличават прекалено много от средното ниво, то опозицията на Закона започва да предприема усилия с всякакви средства да заглуши източника на опасност за тях.

Високите вибрации се възприемат от почти всяко същество, свързано с вашия свят, като източник на опасност. Тези вибрации на Светлината действително носят в себе си опасност. Те разрушават всичко, което не съответства на Божествения замисъл и на следващия етап на космическата еволюция.

Времето се промени. И ако по-рано ние можехме да действаме чрез нашите посланици и това действие може да бъде оприличено на поточе светлина, то сега това по-скоро прилича на водопад от Светлина.

Ние се стремим да напълним вашия свят с колкото се може по-голям поток Светлина. И този поток трябва буквално да разруши всичко, което не съответства на замисъла на Бог за следващия етап на еволюцията на Земята.

Затова съпротивлението е голямо. И линията на фронта минава през сърцата на нашите вестители.

Това наистина е велика битка, изискваща велико напрежение на силите.

Нов етап – нова Космическа възможност. И съпротива срещу тази възможност.

Съществуват две сили, формиращи тази Вселена, които външно изглеждат противоположни една на друга, но в действителност просто участват в изпълнението на Замисъла на Твореца за тази Вселена.

Едната сила способства за проявяването на илюзията, за създаването на проявените светове. Другата сила способства за завръщането на този проявен свят в изходното състояние на Непроявено Всезнание.

През първия етап на разгръщането на вселената силата, която способства за създаването на илюзията, среща съпротивата на силата, която се стреми да съхрани първоначалния покой.

След преминаването на критичната точка за тази Вселена, силите сменят ролите си и съпротивлението излиза от страна на силата, стремяща се да съхрани илюзията.

Това са силите, които в различни философски системи се наричат Ян и Ин, мъжко и женско начало, сили на доброто и на злото.

И вие виждате, че и двете сили се явяват необходими части в замисъла на Твореца. Те се допълват взаимно и колкото по-плътен е един свят, толкова по-враждебни са тези сили една на друга.

И колкото е по-фин един свят, толкова по-хармонично взаимодействат помежду си двете основни сили в тази Вселена.

Преодоляването на привидната враждебност на тези две сили вътре във вашето съзнание е главна част на даваното тук Учение.

Чувството за борба не е Божествено чувство. То е присъщо само на плътните светове. И трактовката за значението на битката на Небесата, която се дава в много учения, има съвсем друг смисъл. И този смисъл е различен в зависимост от нивото на съзнание на еволюиращите същества.

Имаше етап, през който беше допустимо да се тълкува тази битка като битка между ангелите на Небесата. Това съответстваше на нивото на съзнание на човечеството на онзи етап.

Сега настъпи моментът, в който трябва да се замени образът на биещите се ангели във вашето съзнание с образа на взаимодействието на двете противодействащи сили в тази Вселена.

Колкото по-близо до Истината разглеждате взаимодействието на тези две сили, толкова по-малко болезнен за вас ще е преходът на вашата планета на ново ниво на разбиране на Божествената Истина.

Правилното разбиране на водещата се в този свят битка ще ви избави от много грешки по духовния ви път, свързани с желанието ви да отстоявате със сила вашето разбиране на истината.

Вие можете да утвърждавате Истината, но не трябва да се борите с всеки, който по ваше мнение разбира тази Истина неправилно и единствено въз основа на вашата преценка подлежи на наказание и съд.

Позволете да съди този, на когото това се полага. Не се опитвайте да съдите с вашето човешко съзнание за тези неща, които засега не са достъпни за вашето разбиране.

Живейте в Мир, пазете чувството на Любов и Хармония, и всичко ще ви се даде.

Аз дойдох специално, за да ви дам това важно Учение. И се надявам, че сте ме разбрали.


АЗ СЪМ Алфа, вашият Отец на Небесата.