Четвърти Малък Розарий на Майка Мария

Предисловие

 

Аз зова вашето съзнание към висините[1]

 

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря думите, които ще ми позволят да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на нашето непосредствено общуване, които помни моята душа.

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в този живот. Амин[2].

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Аз съм толкова близо до земния план, колкото това е възможно. И всеки ден изслушвам всички ваши молби и дори упреците, които вие ми изпращате. Аз съм съгласна да изслушвам дори не много приятните неща, които вие понякога ми казвате. Понякога за да осъзнаете нещо, вие трябва да чуете това сами. И когато ми казвате това, вие самите го чувате. Много дълбоко вътре във вас са заседнали проблеми от много въплъщения.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Приближавате до моя образ и започвате своя вътрешен монолог. Вие не се досещате, че аз чувам всяка ваша дума. И тогава, когато Божествената възможност позволява, аз незабавно ви изпращам ангелите на помощ. Помощта мигновено пристига на финия план. И е необходимо определено време за проявяването на тази помощ на физическия план.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Но понякога вие не дочаквате помощта да дойде и ми изпращате вашите упреци, и изразявате своето недоволство. Тутакси Божествената възможност се прекратява. И следващият път, когато разкайвайки се и плачейки, отново се приближавате до моя образ, аз отново ви оказвам помощ. Но после всичко се повтаря. И когато за пети или за седми път молите за едно и също нещо, аз вече не бързам с помощта. Защото вие не сте осъзнали цялата отговорност, която с всяка ваша молба възлагате на ангелските отряди. Бъдете последователни в своите молби и действия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Понякога вашата карма не ми позволява да се намесвам във вашата съдба, но вие ме молите за помощ всеки ден, много пъти, в течение на година и повече. И вашето усърдие и устременост разбиват невидимата преграда и помощта като широк поток се влива във вашето същество и във вашия живот.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Божественото милосърдие не знае граници. И помощта от финия план ще дойде. Умейте да използвате тази помощ. Не пресичайте Божествената възможност с вашите отрицателни изблици. Ако можехте през по-голямата част от времето да запазвате съзвучие с Божествения свят, колко по-лесно би било за нас да ви оказваме своята помощ. И колко по-успешно бихме могли да напредваме в изменението на физическия план на планетата Земя.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Всеки път, когато излизате от равновесие, вие наподобявате малък вулкан. И всичко около вас се разтърсва, и елементалния живот се стреми да избяга по-далече от вас. Защото вашите вибрации не му позволяват да присъства близо до вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. И когато включвате силна музика с накъсан ритъм, елементалите и ангелските същества в паника напускат зоната, в която се чува тази ужасна музика. Равновесието се нарушава дотолкова, че никое от съществата, в чиито задължения влиза да въвеждат порядък на финия план, не може в продължение на няколко дни да влезе в зоната, където е звучала тази музика. И тъй като вие включвате музиката всеки ден, то вашите градове и населени места са подобни на пустини: всички обитатели от финия свят са напуснали тези пустини и не могат да ви оказват помощ.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Ние ви помагаме най-вече чрез елементалното царство, чрез стихиите на въздуха, огъня, водата, и земята. Със своето поведение вие ни лишавате от възможността да ви оказваме помощ. На нас ни е нужна хармонична атмосфера във физическия план. И в тези места на земята, където още цари атмосфера на покой и хармония, вие се лекувате просто попадайки на тези места. Хиляди същества от елементалния живот са готови да ви окажат помощ и изцеление.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Затова помислете дали не настъпи време да се върнете към онази хармония между всички царства на природата, която цареше в далечните времена, когато хората бяха щастливи и изпитваха радост просто от живота? Тогава те виждаха елементалния живот, виждаха ангелите и това беше също така естествено, както за вас е естествено да виждате кучетата, котките и птиците. Аз зова вашето съзнание към висините. Опитвам се да доведа до вашето съзнание, че вие живеете в клетка и сами сте се насадили в тази клетка и сте я поставили в пустинята на вашите градове.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Настъпи време да преразгледате цялата ценностна система, всички взаимоотношения във всички сфери на живота. Как да сведа до вашето съзнание това, че вие се намирате в такива условия, които са недостойни за човека? По-смело се разделяйте с привързаностите към „благата” на вашата цивилизация и ще придобиете истински блага и непреходни ценности. Природата не търпи празно място и на мястото на всяко ваше отрицателно качество ще дойде Божествено качество, и на мястото на вашите човешки привързаности ще дойде състоянието на Божествен покой, хармония, спокойствие, щастие и радост. Именно това е, което не достига във вашия живот.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

 

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Розарият е съставен по диктовката на Майка Мария от 9 юли 2009 г

[2]Текстът на молитвата на Пресвятата Богородица е от посланието на Майка Мария от 4 януари 2009