Чест и хвала на праведниците

АЗ СЪМ Заратустра!

Аз дойдох при вас в този ден, за да затвърдя Пламъка във вашите сърца!

О, човешката памет е толкова краткотрайна. И навярно почти никой от вас не помни, че много пъти съм идвал във въплъщение на Земята, за да донеса на човечеството на Земята Учението за неговата Божествена природа. А Пламъкът най-добре от всичко символизира Божествената природа на хората.

Вие забравихте за вашия Божествен произход. Затова на нас, от Великото Бяло Братство, отново и отново ни се налага да идваме чрез различни посланици, за да ви напомняме за вашата Божественост.

Аз бях пророк на моя Учител Ахура Мазда или Ормазда. Вероятно за вас е по-близко другото име на моя Учител – Санат Кумара!

Да, разбира се, Санат Кумара! Този велик дух направи твърде много за човечеството на Земята и продължава своята работа и сега.

И много, твърде много от вас си спомнят своята отдавнашна връзка със Санат Кумара. Вие помните тази връзка, която съществува на вътрешно ниво и едва-едва се проявява във вашето външно съзнание.

Праведници на Санат Кумара!

Девственици на Санат Кумара!

Много от вас четат тези послания. Много от вас са въплътени сега на планетата, за да поддържат баланса, за да провеждат през телата си Огъня, Божествения Огън, чийто символ на физическия план се явява пламъкът. Този пламък ви напомня за вашата същност. Защото от финия план всички вие изглеждате като пламъци. И аз съм радостен, когато тук и там на планетата сред царящия мрак се разгаря пламъкът на Служението. И всичко около вас се озарява от Светлината на Озарението, която изпълва цялото ви същество.

Аз помня ония далечни времена, когато хората оценяваха достиженията на човека не по дебелината на портфейла или по заеманата длъжност. Помня времената, когато хората ценяха най-много от всичко на света проявлението на Божествения Пламък в човека. И този Пламък се виждаше с невъоръжено око. И беше невъзможно нито да скриеш своите достижения, нито да заблудиш хората с мними заслуги, защото всичко беше очевидно: Божественият Огън блестеше не само през очите на праведниците, той буквално обхващаше всичките им тела, включително и физическото.

Това бяха блажени, с нищо несравними времена. И Санат Кумара имаше възможност веднъж в годината да явява своето присъствие на празника на Огъня. И всички имаха възможност да съзерцават този лик през огъня, в който Той слизаше.

И колкото по-близо успяваше човек да приближи, за да се поклони на Ормазда, толкова по-големи бяха неговите духовни достижения. Тези, в които егото затъмняваше Божествения разум, също се опитваха да приближат, за да демонстрират своето единство с Божеството. Но те веднага изгаряха в Божествения Огън или бягаха встрани като опърлени котки.

Не е така във вашите времена. При вас се цени не добродетелта, а порокът. И няма критерий, който да ви позволи да направите различаване. Всичко ви изглежда еднакво сиво и неугледно. Но аз твърдя, че сред вас има праведници! И аз изпращам в техните сърца лъча на Огъня. И този лъч сега ще бъде способен да запали Пламъка в олтара на техните сърца! И в угасналите като че ли светилници отново ще се запали Огънят!

Вашата задача е да върнете онези благословени времена, когато Боговете можеха да идват при вас. Макар за кратко, макар веднъж в годината, но в този случай ще можете цяла година да съхранявате своето съзнание и да не допускате тази мерзост на занемареността, която сега цари във вашия свят.

Трябва да изгорите с Божествения Огън всички плесенясали ъгли на вашето съзнание, всичкия прахоляк на старото съзнание. Нека огнените саламандри да се заемат сега с пречистване на пространството на планетата Земя! Нека Земята да приеме огненото кръщение и да се изчисти от тъмата и разложението!

Аз дойдох да утвърдя във вашите сърца поклонението към Огъня! Аз дойдох да утвърдя във вашите сърца Вярата и Предаността към Санат Кумара.

Дойдоха нови религии на мястото на тази, която аз проповядвах и чийто пророк бях. В основата си тези религии с нищо не противоречаха на зороастризма. Но проявлението на Огъня стана по-малко. И хората изгубиха онова високо ниво на съзнание, което им позволяваше да провеждат Божествения Огън на планетата Земя. И всичко започна все повече и повече да запада. И хората престанаха да различават Светлината от тъмнината.

Задачата ви е да възстановите преминаването на Огъня във вашия свят. И вие можете да направите това посредством вашите чакри.

Предани и верни на Господ Санат Кумара! 144 000 христови същества, които постоянно се намират във въплъщение и носят своето Служение! Вашият час настъпи. Събудете се!

През цялото това време планетата съществува, благодарение на вашите геройски усилия. Но сега настъпи време да излезете напред.

Чест и хвала на праведниците!

На вас се пада да утвърждавате отново и отново Божествените принципи на планетата! Във всяка сфера на дейност. Във всичко!

И от вашия свещен Огън, който се издига вътре във вашето същество, ще избягат като опърлени котки всички, които се опитват да запазят овехтялото съзнание, които се опитват да наложат себичността и най-лошите модели на поведение.

Девственици на Санат Кумара, воини на Духа - напред!

Дойде вашият ред!


АЗ СЪМ Заратустра в пламъка на Служението на човечеството на Земята!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)