Без възстановяването на Земята на космическата Йерархия, без почитането на Божествения Закон, човечеството на Земята няма бъдеще

АЗ СЪМ Мойсей. Дойдох в този ден, за да утвърдя още веднъж приоритета на Божествения Закон във вашите сърца.

Разберете, че във вашия живот няма нищо по-важно от взаимоотношенията ви с Бога. Вашите лични взаимоотношения с Бога.

Бог не принадлежи на каквато и да е религия, вяра или националност. Бог е велик! И той е всичко, което ви обкръжава – онова, което виждате и което не виждате.

Затова сега, когато човечеството извършва своя пореден изход от петата коренна раса в шестата коренна раса, на първо място стои въпросът за Вярата.

Аз дойдох да ви говоря за това. Защото твърде много от вас под вяра разбират съвсем други неща, които нямат отношение към Бога. Аз зная за какво говоря.

Аз разговарях с Бога по време на въплъщението ми като Мойсей. Никой, дори моят брат Аарон, нямаше възможност да общува непосредствено с Бога. И всички онези хора, които вървяха с мен четиридесет години из пустинята, успяха да оцелеят и да издържат това изпитание само благодарение на това, че аз имах вътре в себе си нещо, което ми позволяваше да общувам с Бога. Това беше велика милост на Небесата. Това беше дар Божий, който не бях заслужил, както смятах. Но Бог се разпореди иначе. И при всички мои лични недостатъци и несъвършенства, Бог реши, че в мен има нещо, което ми дава възможност да приема тази Божествена милост.

Аз носих до края на дните си този Божествен дар в своето сърце. И благодарение на това хората, които ми се довериха, успяха да излязат от полумрака в обетованата земя.

Никой повече не притежаваше този дар. И хората, които смятаха, че са предани на мен и на Бога, когато отидох в планината да говоря с Бога и ме нямаше четиридесет дни, само за тези четиридесет дни загърбиха Бога и започнаха да служат на златния телец.

Аз бях принуден постоянно да бъда с тези хора и не можех да ги оставя сами нито ден. Когато ги оставях, хората губеха нивото на своето съзнание и го възвръщаха отново с моето пристигане.

Бог не може да поддържа нивото на съзнание на всички хора на Земята. Той може да присъства само в някои, които са избрани.

Той можеше да присъства в Иисус. Но по това време падението на човечеството вече беше толкова голямо, че тълпата крещеше: „Разпни го”.

Боже! Ти видя всичко това. Колко е голяма милостта на Бог и Неговото търпение, че и досега онези хора, които разпънаха Христос и танцуваха пред златния телец, когато аз отидох в планината за четиридесет дни, се въплъщават на Земята. И те имат наглостта да се оплакват от своята съдба.

Сега настъпва времето за смяна на расите. И настъпва времето, когато смешението на народите, кастите трябва да бъде спряно. От цялата тази смесица от народи трябва да бъде създаден Божествен порядък.

Сега на Земята всичко е с краката нагоре. Начело на парада са онези, които не са от Бога и които нямат в сърцето си Бог. Единствената възможност, която има човечеството – това е да възстанови Божествения порядък.

На почест трябва да бъдат хората, в чиито сърца живее Бог. Тези, които нямат Вяра в своите сърца, трябва да заемат положение, съответстващо на нивото на тяхното съзнание. Без възстановяване на Земята на космическата Йерархия, без почитане на Божествения Закон, земното човечество няма бъдеще.

Милостта на Бог няма граници. И на Земята се дават шанс след шанс.

Виждам, че много душѝ пребивават в невежество, много душѝ нямат знанието да се освободят от мрака на илюзията. А има и такива, които открито се надсмиват над Бог и Неговия Закон. Божествената милост те приемат за Божествена слабост.

Трудно и много тежко време е сега на Земята. Когато всичко се е смесило. И безсрамието и пошлостта заеха главните места в обществото.

Аз ще се върна на Земята, когато дойде срокът. И отново ще призова онези предани и верни, на които можех да се опра, когато целият народ танцуваше пред златния телец. И само преданите и верните ще могат да издържат това, което предстои да преживее Земята.

На безсрамието, пошлостта, мракобесието, невежеството във възможно най-кратки срокове ще бъде сложен край.

На вас не ви е дадено да предугаждате всички планове на Бога. И колкото и да се опитвате със своето човешко съзнание да предотвратите това, което наближава, колкото и да копаете бомбоубежища и да се запасявате с продукти, всичко това са само нищожни прегради на пътя на Бога.

Няма място във вашия свят, където бихте могли да се скриете и да се чувствате в безопасност от връщането на същата онази ваша карма, сдържана сега от Бога.

Единственият изход, който ви оставя Бог, това е твърдата Вяра, безусловната Любов и Божествената Мъдрост, идващи от вашите сърца.

Ще ви бъде трудно, защото на всяка крачка са изложени на показ златни телци. Времето, което се дава, е за да свалите сами вашите златни телци от пиедесталите и да възстановите пирамидата на Божествената реалност във вашия свят.

Срокът е известен. И дори Божествената милост има своя край, който е определен от космическите срокове.

АЗ СЪМ Мойсей.


Дойдох с мисията да вразумя човечеството на Земята.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)