Беседа за Златния Век

АЗ СЪМ Сен Жермен. Аз отново дойдох при вас, дами и господа! И днес съм готов да проведа беседа на тема, която ми е много близка и по която мога да говоря безкрайно.

Заинтригувах ли ви вече?

Днес съм готов да говоря за Златния Век. За неговото пришествие на Земята.

Възможно е да сте чували, че има пророчества, дадени по различно време чрез различни пророци и посланици, а също и чрез святи хора, в които се говори за това, че трябва да настъпи Златния Век. И в същото време вие се оглеждате наоколо и недоумявате как може да стане това, при такава голяма загуба на нравственост в обществото и общ упадък в духовната сфера.

Защото Златният Век – това е разцвет на изящните изкуства, максимално близки до онези образци, които съществуват на ефирния план. Къде са онези съвършени хора, питате вие, които са способни да реализират на физическия план тези съвършени образци.

Аз много добре разбирам вашето недоумение. И трябва да ви дам кратко учение за Златния Век.

Много от вас нямат съвсем ясна представа кои са Възнесените Владици. И защо към тях принадлежат толкова различни Владици.

Терминът „Възнесени Владици” не е съвсем удачен. Защото под него се разбират същности или индивиди, които стоят на различни стъпала на Йерархичната стълба. Сред Възнесените Владици има такива, които са дошли от други системи от светове с мисията да помагат, а има и такива, които и досега се учат в земното училище.

Аз ще засегна малко този въпрос. И така, човечеството на Земята преминава определени етапи в своето развитие. Тези етапи може да се нарекат коренни раси и подраси. И сега на Земята са въплътени онези представители на четвъртата и петата коренна раса, които са изостанали от своите събратя, намиращи се на ефирния план и чакащи своето въплъщение в шестата коренна раса.

По своите вибрации тези индивиди, които чакат своето въплъщение, значително са изпреварили въплътеното сега човешко съобщество като цяло. Затова техните вибрации не им позволяват да пребивават сред вас на Земята. И те чакат с нетърпение кога ще се появи възможност за тяхното въплъщаване на Земята, за да продължат еволюцията си. Те могат да дадат на Земята толкова много от своите дарове и толкова биха били щастливи да споделят тези дарове с човечеството на Земята.

И сред онези, които сега са въплътени на Земята, се намират определено количество индивиди, които представляват богато надарени духове. Но условията, които съществуват на Земята в дадения момент не им позволяват да проявят себе си. И нашите послания са зов за пробуждане на техните душѝ. В много от тях пребивават велики духове. Това са така наречените частични инкарнации, частични въплъщения на Владиците, които до такава степен са се обременили с карма, за да изравнят своите вибрации с общото средно вибрационно ниво на Земята, че не могат в съществуващите обстоятелства да си спомнят кои са те и защо са дошли на Земята.

И в същото време сред човешките индивиди, които сега са въплътени на Земята има такива, които искрено са готови да служат и да застанат под знамената на Възнесените Владици още сега, но не могат да намерят къде е това място на Земята, където се намират събратята им по дух.

Именно затова има план, в съответствие с който Златният век на Земята трябва да бъде проявен като част от бъдещите епохи.

И в тези условия биха могли да завършат земното училище онези, които са способни да го завършат. И в тези условия биха могли да идват във въплъщение представителите на шестата коренна раса, без да рискуват да претърпят неуспех.

Ние имахме план за Златния Век на територията на Америка. И аз ратувах за осъществяването на този план. Възможно е да сте чували, че дори заложих своето каузално тяло, за да получи Америка, а заедно с нея и целият свят, дара на Виолетовия пламък, за да се ускори преобразуването на кармата, която пречи за идването на Златния Век.

И в същото време нашите погледи не престават да са устремени към Русия като страна, притежаваща мощен, но още не проявяващ себе си духовен потенциал.

В края на краищата пришествието на Златния Век е просто въпрос на енергия. Ще бъде ли отделено достатъчно количество Божествена енергия от Великото Централно Слънце, за да се осъществи Златният Век на Земята.

Но, възлюбени, когато отивате в банката да получите кредит, преди да ви дадат парите, банковите служители искат да си осигурят гаранция, че ще върнете кредита. Те искат от вас залог под формата на недвижими имоти или ценни книжа, или още някакви ценности.

Точно такъв закон действа в Божествения свят. Преди да се даде енергията, необходима за създаването на условия за пришествието на Златния Век на Земята, Великото Централно Слънце иска да си осигури гаранции, че тази енергия няма да потъне като вода в пясък за удовлетворяване на прищевките на човешкото его, а ще бъде използвана по предназначение и ще се върне в Божествения свят като сияние на сферите на каузалните тела на човешките индивиди.

Целият въпрос за пришествието на Златния Век се решава на вашето ниво. Ще се намерят ли определено количество човешки индивиди, които са способни да приемат Божествената енергия и разумно да се разпоредят с нея. До сега ние правим опити, тръбим чрез различни посланици и не можем да намерим тези индивиди.

Един от нашите последни  опити – това е новата милост за предаване на нашите послания във вашия свят чрез този Посланик.

Сега вече не разчитаме на определена страна. За нас в крайна сметка не е важно дали Златният Век ще се прояви в Америка, в Русия или в която и да е друга страна по света. За нас човечеството на Земята не се дели на националности. За нас е важно да се намерят достатъчен брой отговорни индивиди, готови да поемат върху себе си пълната кармична отговорност за безупречното изразходване на Божествената енергия, която ще бъде отпусната за създаване отначало на образец на физическия план, а след това и цяла страна, която ще живее по Божествените принципи.

И така, възлюбени, виждате, че няма никаква тайна. Всичко е пределно просто и открито. Ние поставихме пред вас на златен поднос Божествената възможност, която трябва да бъде реализирана на Земята. Кой от вас може да се приближи и да вземе тази Божествена възможност?

Не бързайте. Преди Божествената възможност действително да ви бъде дадена, ще ви се наложи да докажете своята преданост към Бога и Владиците. Ще ви се наложи да преминете своите тестове и житейски изпитания.

Защото е невъзможно да преминете на следващото енергийно ниво, без да се разделите с енергиите на миналото. А енергиите на миналото понякога така са се сраснали с вас, че не знаете къде свършва вашата нереална част и къде започва вашата Божествена част.

И така, дерзайте. Всички възможности се намират пред вас. Кой ще може да се възползва от тях?


АЗ СЪМ Сен Жермен!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)