Беседа за Закона за Кармата

АЗ СЪМ Ланело, дошъл при вас в този ден чрез нашия Посланик.

Както винаги, аз се радвам много на нашата среща! И както винаги, нашата среща преминава под знака на огромната Любов, която изпитвам към човечеството на Земята, към вас, мои братя и сестри, които се намирате във въплъщение сега.

От моето сегашно възнесено състояние на съзнанието много неща, които се случваха в моя живот, когато бях въплътен като Марк Профет, изглеждат като напразна загуба на време и сили. Когато съзнанието се освободи от човешките чувства и привързаности, много обстоятелства и много неща изглеждат по съвършено друг начин. И когато изпитвате негативни състояния на съзнанието, моля ви, спомнете си за тази моя диктовка и я прочетете още веднъж. Защото съзнанието ви наслагва значителен отпечатък върху всичко, което се случва с вас. И всеки път, когато се връщате към едни и същи събития в живота си, вие ги оценявате по различен начин, защото състоянието на вашето съзнание се променя. Ето тази промяна в състоянието на съзнанието си трябва да проследявате в живота си за да разберете как вашето съзнание, нивото на вашето съзнание е свързано с всичко, което се случва в живота ви.

Вашата карма, като неправилно използвана в миналото Божествена енергия, неминуемо се връща при вас. Но ако сте въоръжени със знание и разбирате, че всичко, което става в живота ви, се случва именно защото е имало причини за това в миналото ви, в сегашното или в миналите ви прераждания, ще ви бъде значително по-лесно да възприемате обстоятелствата в живота си, отколкото на хората, които не са запознати с действието на Закона за кармата. Тези хора приличат на неразумни същества, които са се оплели в създадените от самите тях обстоятелства и не могат да разплетат мрежата, в която са попаднали. Всяко неправилно движение води до това, че въжетата на техните некачествени състояния ги оплитат все по-плътно и по-плътно. И когато вече изглежда, че изобщо няма изход от създаденото положение, най-накрая измъчените погледи се обръщат към Небесата. И сърцето се отваря с последна надежда. И в този момент идва озарението, предчувствието за Висшия свят. Минава още известно време и човек започва да се замисля за това, че има Висш Закон, който управлява целия му живот.

Разбира се, трябва да имате много високо мнение за себе си, за да мислите, че всичко в живота си правите сами и че сами управлявате всичко. Вие управлявате своя живот точно толкова, колкото Божественият закон ви позволява това.

Не мислете, че безкрайно дълго и без контрол ще използвате Божествената енергия за удовлетворяване на своите прищевки и желания, които доставяте на низшите си тела. Когато чашата на кармата се препълни вследствие на многото ви негативни постъпки в миналото, вие получавате с неумолимо постоянство обратно цялата тази енергия, която неправилно сте използвали. Вие се сблъсквате с онези проблеми в живота си, които сами сте породили в миналото. И само когато започвате да осъзнавате, че всичко, което се случва с вас, някога сте сътворили самите вие, когато престанете да се оплаквате от съдбата и да упреквате другите за своите беди и нещастия, когато сте способни да се покаете и да облекчите сърцето си с покаяние, тогава менгемето на кармата се отваря и вие можете по друг начин да погледнете на света, на себе си и на положението си в света.

Познаването на този много прост Закон значително облекчава живота ви. Защото се учите от примерите, които ви показват как действа този закон. И се научавате да се отнасяте правилно към всичко, което ви се случва в живота. И когато възприемате правилно уроците на живота, вие преминавате през своите тестове, своите изпитания и отработвате създадената от вас негативна карма.

Колкото по-осъзнато подхождате към всички обстоятелства в живота си, толкова по-леко ще ви бъде да живеете. И ако знаете диагнозата, можете да получите правилно лечение и това лечение ще облекчи състоянието ви.

Повярвайте, състоянието на вашето съзнание определя всички обстоятелства в живота ви. Обстоятелствата във вашия живот неминуемо се променят заедно с промяната на съзнанието ви. Затова на онези от вас, които вървите по Пътя, по който ви учим да вървите, аз бих препоръчал да се учите да приемате много бързата промяна на всички обстоятелства в живота ви, на всичко, което ви заобикаля. Ако вие и вчера, и днес, и утре не се сблъсквате с никакви промени в живота си, това означава само едно – съзнанието ви не се променя. Когато стъпите на Пътя на ученичеството и упорито го следвате, всичко в живота ви започва да се променя с мълниеносна скорост. И ще се нуждаете само от едно качество – да се отнасяте спокойно към всякакви промени и да осъзнавате, че всички промени, и хубави, и лоши идват в тази последователност, която трябва да следват в съответствие с неумолимия Закон за кармата.

Вашите житейски обстоятелства и вашите житейски трудности са пряко свързани с извършените от вас действия в миналото. Затова вие не можете да се оплаквате нито от своя съпруг, нито от децата си, нито от началника си, нито от своите приятели и познати. Защото всички следствия сте породили сами, когато сте създавали своята карма с неправилните си действия.

Осъзнаването на тази проста Истина и смирението пред Закона ви дават възможност занапред да действате в съответствие с този Закон и да не създавате нова карма.

Вие също така започвате напълно да осъзнавате, че не само вашите неправилни постъпки създават негативна карма, но и вашите правилни, угодни на Бог постъпки също създават карма, но блага карма. И съотношението между вашата блага карма и отрицателната карма ви дават възможност вие сами, като ползвате милостите, Божествените милости, дар за вас от Владиците, да регулирате процеса на слизане на кармата и да го направлявате.

От сляпо оръдие на съдбата кармата се превръща във ваш помощник и Учител.

Когато тази Божествена Истина ви завладее дотолкова, че започнете да разглеждате всяка извършена в живота си постъпка от гледна точка на Закона за кармата, вие разбирате, че се освобождавате от действието на този Закон и постигате истинска Божествена Свобода.

Точно такава аналогия има във вашия свят. Ако се подчинявате на Закона, който действа в обществото, вие се намирате на свобода, ако искате да нарушавате закона, то рано или късно попадате в затвора и сте принудени да изтърпите наказание.

Всички вие се намирате в затвора на материята. И неминуемо ще постигнете своето освобождение, когато усвоите Божествения Закон и го спазвате в живота си.

Аз бях щастлив да ви дам това малко разяснение за действието на Закона за кармата. И искрено се надявам, че тази моя беседа ще бъде полезна за всички вас.

АЗ СЪМ Ланело.