Беседа за въплъщаването на Владиците и за института на посланичеството

АЗ СЪМ Иисус.

Аз дойдох при вас, които чакате моето идване и които ме възлюбихте. Зная възлюбени, че за онези, които избраха моя Път, обкръжаващия ги свят е тъмен и плътен. Зная, че където и да се намирате, вие се чувствате чужди. Вие не сте от този свят. Защото направихте избор в полза на Божествения свят. И вашето Служение на света е подобно на Служението, което аз носих.

И тогава, когато сте способни да се настроите към мен, към моите вибрации, чрез вас аз мога да идвам във вашия свят. За кратко. Но аз благодаря на Бога за тази възможност – да видя вашия свят. Това се случва толкова рядко. И то ми е необходимо. Защото чрез вас, както някога чрез мен, Бог има възможност да надникне във вашия свят.

Аз говоря с вас така, все едно ме разбирате. Обаче повечето хора не могат да разберат как така могъщите Владици не могат да пребивават във вашия свят.

За съжаление това е така, възлюбени. Много рядко и кратковременно можем да присъстваме във вашия свят. И това става включително тогава, когато има съсъд, готов за Служение, подготвил се дотолкова, че аз или някой друг от Владиците да може да присъства известно време във вашия храм.

През останалото време завесата е толкова плътна, че непосредственото присъствие е невъзможно дори в малка степен.

Ние можем да си създадем впечатление за вашия свят по записите на Акаша или по вашите разкази, когато попадате в ефирните свещенообители на Братството по време на нощния ви сън или след прехода.

Казвам ви всичко това, за да почувствате своята отговорност за вашия свят. Само човек, намиращ се във въплъщение, е способен да действа във вашия свят. И ние можем да действаме чрез този човек само тогава, когато той изцяло се е подчинил на Волята на Бога и доброволно е избрал да посвети своя живот на Служението.

Това изглежда лесно, възлюбени. В действителност в аурата на всеки от вас присъства твърде много неотработена отрицателна енергия, така наречената карма. И когато искрено изразявате в своето сърце твърдото желание да Служите на Братството, вие стъпвате на Пътя на Посвещенията. И минават не по-малко от седем години, преди да станете действително способни да изпълнявате някои поръчения на Братството. А всичките тези седем или повече години, това зависи от вашето място на Пътя, всеки ден вие доказвате на Братството своята способност за Служение. Всеки ден във вас се надига една или друга кармична енергия за отработване. И вие трябва да продемонстрирате своето умение да се справяте със всяко несъвършено проявление, което присъства във вас.

Няма съвършени сред въплътените хора, възлюбени. Ако притежавахте дори не много голямо съвършенство, вие не бихте могли да присъствате във вашия свят. Защото сега е най-тъмното време на планетата. И в това време нито един Владика не може да присъства във въплъщение. Ние предприемаме опити за частични въплъщения. Обаче за да стане възможно присъствието ни във вашия свят, трябва да изравним своите вибрации с него. И за това, подобно на гмуркач, който взема камък, за да се спусне на дъното, ние също се обременяваме с карма, за да се изравнят нашите вибрации и максимално да се доближат до вибрациите на физическия план на планетата Земя.

В този случай ние се гмуркаме зад плътната завеса и нашето съзнание не е способно повече да възприема висшето разбиране.

Много рядко се случва частична инкарнация на Възнесен Владика да попадне в такива условия на планетата Земя, в които тя е способна да си спомни за своята Божественост и да издържи изпитанията на живота.

Именно затова ние използваме института на посланичеството. Човекът, който още преди своето въплъщение е поел върху себе си задължението да бъде наш посланик, точно така, както всеки от вас, който желае да Служи на Братството, преминава изпитания и тестове в продължение на не по-малко от седем години. След това той поема върху себе си определени задължения под формата на клетва. И след това ние отново го подлагаме на изпитания, но вече по-сериозни. И когато индивидът издържи изпитанията за длъжността посланик, ние му даваме възможност да Служи. Тази възможност се подкрепя с така наречената мантия на посланика. С други думи ние изразходваме определено количество енергия, за да поддържаме постоянно енергийния потенциал на посланика на определено ниво.

Именно благодарение на мантията, посланикът е способен да запазва верните ориентири в условията на вашия свят. И онези от вас, които искрено възприемат нашия посланик и са готови да му Служат и в негово лице да Служат на Братството, автоматично се включват към нашето защитно поле.

Но веднага щом ви посетят некачествени мисли и най-важното, критични мисли, насочени срещу нашия посланик, извършвате действия или произнасяте слова, насочени срещу нашия посланик, защитата губи своето действие и цялата енергия, която дотогава е поддържала вашето съзнание чрез нашия посланик, се превръща в карма.

Много мъдро ще бъде да се отнасяте към нашия посланик не като към съвършено проявление, а като към човек, облечен с доверието да представлява интересите на Братството на физическия план.

Както всичко във вашия свят, мантията на посланика притежава двойствено действие. От една страна, тя помага да се държи на достатъчно високо ниво съзнанието на хората, които са искрено предани на посланика и изпитват към него уважение и любов. От друга страна, всяко действие, критична мисъл или чувство, насочени срещу нашия посланик, се обръщат срещу човека, който се изправя срещу нашия посланик и създават карма, която е много сериозна и е равносилна на кармата с Бога.

Моята днешна беседа ви даде някои разяснения, засягащи въпросите за възможността за въплъщаване на Владиците и за института на посланичеството, с помощта на който Владиците решават много задачи във вашия свят.

Мисля, че за мнозина моята днешна беседа беше полезна и познавателна.


АЗ СЪМ Иисус.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)