Беседа за устремеността към Победа

АЗ СЪМ Космическо Същество Могъщият Победа, дошъл при вас в този ден!

АЗ СЪМ дойдох от далечните простори на Вселената. На вас ви е трудно да разберете това, а на мен – да ви го обясня, но веднага щом вашето съзнание достигне по-високо ниво, вие ще можете да се откъсвате от родната планета и да бъдете привличани към онези слоеве на ефирните октави на Светлината, които ще ви позволят да получите Свободата за придвижване из просторите на тази Вселена. Вие ще получите това състояние на Свобода и независимост от материята и от привличането на която и да е планета и система от планети. Но това ще стане едва когато успеете в съзнанието си да преодолеете привличането от материята на вашата планета.

Съзнанието ви сега е ограничено от времевите и пространствените рамки на вашата планета. Вие мислите в рамките на триизмерния свят. И сега настъпи етапът, когато трябва да преобразувате своето съзнание и да му позволите да се издигне на следващото ниво на еволюционното развитие. Този процес на раждане във вас на новото съзнание не винаги е безболезнен. Така както чрез болка става раждането на ново същество във вашия свят, така и вие трябва отново да се родите в мъки, за да можете да носите новото съзнание. Това наистина е бреме, това е същото бреме, което са носили върху себе си светите мъченици от миналото. Твърде силно е съпротивлението на материята и твърде много са силите, които противодействат на идването на новото съзнание и новото мислене във вашия свят. По тази причина това ново ви се удава трудно. И едва ли по-голямата част от жителите на Земята разбират за какво говоря.

Преди много милиони години аз бях на вашия стадий на еволюционно развитие. И сега се опитвам да си спомня основната трудност, която стоеше пред мен като неразрешим проблем. И знаете ли коя е тя? Това е привличането на материята. Това е нежеланието за разделяне с плътния свят. Също когато младенецът трябва да излезе от люлката си, за да направи първата крачка в непознатия свят. Вие просто се страхувате да се разделите със старото и привично състояние на привързаност към материята. Материята, това е вашата майка. Но имате още и Баща, който ви зове да се издигнете на по-високо ниво на съзнанието. Иначе рискувате да останете вечно в люлката си.

Новото винаги плаши. Но вие трябва да развиете в себе си безстрашие и способност за промяна на съзнанието си. Не трябва да се плашите от нищо. Трябва постоянно да помните, че сте безсмъртни и че Бог се грижи за вас. И преходът във вашето съзнание, за който говорим и който трябва да извършите, неминуемо ще стане и този преход ще ви позволи да преминете на нова степен на еволюционното си развитие.

Сега вие се намирате в плътен свят. Ние ви зовем към космическите простори, искаме да се научите в съзнанието си да напускате границите на плътния свят. И затова трябва да се разделите с привързаностите си към материалното и да издигнете по-високо съзнанието си.

Няма нищо страшно в смяната на формата, в стремежа към по-фини преживявания. Научете се да разпознавате различните състояния, в които се намирате през деня. И се научете да улавяте най- фините прояви на чуствата си, неуловими като подухването на ветрец в горещия ден. Вие можете още сега да разпознавате в съзнанието си проявите на финия свят и можете да проявявате знанията за тези светове във вашия свят.

Нужно е да разберете, че зад пределите на вашия плътен свят лежи цяла вселена.

Вие сте като обитателите на гората – насекомите, които виждат пред себе си само своя свят. Представете си аналогия, при която във вашата гора попада човешко същество. Колко милиона години отделят вашите степени на еволюция една от друга? Можете ли да си представите, че давате послание на насекомите? Но между мен и вас има точно такъв период от време на еволюция, какъвто има между вас и насекомите, обитаващи вашия свят. И аз се опитвам да ви дам моето послание. Това е не само послание, изпълнено с думи или вътрешен смисъл, това е преди всичко послание, което ви дава устременост към бъдещето, зове ви към Победа над смъртното съзнание.

Аз ви изпълвам с чувство на Любов, моята Любов, с Любовта, която е характерна за моето ниво на съзнание. И се опитвам да ви дам импулс на увереност във вашите сили. Вие ще успеете и Победата ще дойде при вас.

Трябва просто да пазите в сърцата си устремеността към Висшите светове. Трябва постоянно да се опитвате да преодолявате земното привличане на заобикалящата ви илюзия. Повярвайте, че за вас сега няма по-важна задача от това, да извисите съзнанието си над всички прояви на вашия обичаен, подреден живот.

Нужна е непрекъсната промяна и непрекъснато напрягане на силите. И в това непрекъснато преодоляване на себе си вие ще можете да се изкачите на следващия етап на еволюционното развитие. Нищо не е възможно да се постигне без усилия. Не се утешавайте с мисълта, че следващият етап ще дойде при вас от само себе си и вие не трябва да правите нищо. Не, няма да успеете да излъжете Божествения Закон и да преминете на следващата степен върху нечии рамене и благодарение на чужди усилия.

Ще ви се наложи сами да полагате всички усилия, издигайки се в своето съзнание все по-високо и по-високо. И освен това трябва да чувствате отговорност за хората, с които сте кармично свързани. Трябва да им протегнете ръка за помощ точно така, както аз сега ви протягам ръка за помощ, давайки това послание.

Всеки, който има по-високо ниво на съзнанието, е длъжен да помага на онези, които са изостанали или са се объркали по Пътя. Вас са ви учили в детството да помагате на малките. И сега трябва да си спомните това. Има много хора около вас, които имат нужда от помощ и подсказване.

Повярвайте ми, че няма нищо по-значимо, което може да ви помогне по Пътя към изкачване на Върха на Божественото съзнание, отколкото помощта ви за ближния. Вие може дори да не вървите сами по Пътя, а просто да помагате на хората около вас да вървят и заедно с тях вие ще преодолеете всички препятствия и трудности на Пътя.

Аз бях щастлив да ви дам днешното наставление.

АЗ СЪМ Могъщият Победа, с пожелание към вас за Победа по вашия Път!