Беседа за реализацията на Божествената възможност в Русия

АЗ СЪМ Николай Рьорих.

Аз дойдох отново при вас в този ден, за да поговоря по онези въпроси, които ме вълнуваха по време на моето въплъщение и които не престават да ме вълнуват и сега.

Вие знаете как обичам Русия. И никак не мога да се примиря с това, че Божествената възможност, дадена от Небесата за тази страна, остава неизползвана.

Мили мои, разберете, че за да се затвори потокът на Божествената възможност, токовете на вашите сърца трябва да си съответстват и да се намират на необходимото ниво. Във вашите сърца се намира онзи механизъм, който позволява Божествената възможност да се прояви във физическия свят.

Затова огньовете на духа, огньовете на сърцето – ето какво трябва бъде разпалено от вас. Колко прогресивни хора в различни области на изкуството, науката се трудиха, за да се извисят вибрациите на хората. Къде са сега всички тези върхови произведения на човешкото съзнание?

Защо забравихме най-доброто? Защо допуснахме в нашите сърца най-низките образци в изкуството, музиката, кинематографията, живописта? Как се получи така, че младежта остана без храната, която ѝ е толкова необходима. Имам предвид храната, необходима за развитието на техните душѝ.

И по-рано в Русия имаше голямо мракобесие. И ние знаехме това. Но се почитаха също и хората, носещи Божествените образци. И имаше интелигенция, която беше способна да възприема най-добрите образци.

По мое време имаше задача да се прокарат Посланията на Владиците в света, за да получат хората достъп до тях и да не ги отхвърлят. Сега при възможностите на интернет информацията се разпространява мълниеносно. Но пред хората изникна друга опасност. А именно, че потокът на всичко най-долнопробно, най-пошло заля хората и в този океан от информация потънаха зрънцата знания, доставяни с толкова труд във вашия свят от най-добрите представители на човечеството.

Има Път и не всичко е изгубено. Всичко може да се промени. И аз продължавам да нося в своето сърце увереността, че все още е възможно да се навакса, и че Русия я очаква велико бъдеще. Аз не мога да се примиря с проблемите, които отново застанаха на пътя на светлия ден. Най-низките човешки прояви, кой знае защо, не срещат никакъв отпор.

Да се будят, да се будят онези, които все още могат да бъдат събудени, е първостепенната задача на деня! И в същото време е необходимо да се правят опити да се върви по този път, по който вървяхме ние. Базирайки се на своите връзки и авторитет, ние се опитвахме да се доберем до върхушката на властта в Русия, за да излезе оттам указание надолу. Това беше най-действеният път, който можеше да промени бъдещето на Русия още тогава, през 20-те години на миналия век. Сега разбирам, че вероятността за благоприятен изход на нашата мисия е била не повече от няколко процента. Но Владиците използваха този шанс.

Сега в Русия всичко се промени и значително нарасна вероятността общохуманитарното Учение, дадено от Владиците на Мъдростта, да има широко разпространение в Русия и след нея в другите страни. Необходимо е само прилагането на усилията на онези искрени сърца, които са дошли във въплъщение за тази мисия . Голямата част от населението на Русия живее по старому с представи със стогодишна давност. И вярва в добрия цар-бащица, който ще дойде и всички ще живеят щастливо и безгрижно.

Понякога един човек може да промени целия ход на историята. Но този човек трябва да се подготви за мисията. Той трябва да бъде способен да издържи тока на Божествената възможност и да го пропусне през своето сърце в нужния момент.

Много пъти се четоха и препрочитаха книгите на Агни-йога, дадени от Владиците чрез мен и моята жена. И какъв е резултатът от вашето четене, щом не успяхте да подготвите своите сърца за тока на Божествената възможност? Ние подготвяхме велико бъдеще за Русия с всекидневния си подвижнически труд. Ние не спяхме по цели нощи по време на Великата отечествена война и насочвахме всички наши молитви и молби за спасението на Русия.

Аз бих могъл да се надявам, че нашият труд ще има продължение, а не тихо да се разтвори по различните кръжоци и седенки.

Много съжалявам, че тъмата само укрепи своите позиции в последно време.

Трудно е да се примиря с мисълта, че Божествената възможност, отново дадена на Русия, изтича и не се намират онези богатири на духа, които биха могли да реализират тази възможност.

Много съжалявам, че не се намирам във въплъщение в това време. Аз бих могъл да създам около себе си кръг от единомишленици от най-добрите представители на интелигенцията. Ние бихме могли да организираме попечителски съвет, който би измел цялата пошлост от екраните на телевизорите.

Нима не останаха на Земята на Русия такива хора, които биха могли да служат безкористно на Истината? Толкова ли е силен този колос на глинени крака, който използва всички средства, за да се задържи още известно време и да попирува? Аз имам предвид колективното безсъзнателно на хората, които са ориентирани към тъмата и се страхуват да излязат на светлина, на пряката слънчева светлина и предпочитат задкулисно да творят своите тъмни дела.

Аз се обръщам направо към вас, които се намирате във въплъщение днес. Всичко ли направихте във вашия живот, за да се приближат най-добрите идеали на човечеството до физическия план, за да бъдат реализирани?

Необходимо е просвещаване на младежта от най-ранна възраст. Необходимо е да се изпълнят екраните на телевизорите и рафтовете на магазините с най-добрите образци. Никой от Владиците не може да свърши тази работа вместо вас!

Само качествата на сърцето, само огньовете на духа са ви необходими за изпълнението на вашата мисия. И тази работа, и този подвиг на духа съвсем не е по-малък от подвига, който беше проявен в миналото от най-добрите синове и дъщери на Русия.


АЗ СЪМ Николай Рьорих.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)