Беседа за преминаване от света на илюзиите в Божествения свят

АЗ СЪМ Майтрейя.

Аз дойдох отново. Днес както и по-рано, бих желал да ви дам известно разбиране и да предам на вашето съзнание частица от своето съзнание. Ние си обменяме енергии и в този взаимен обмен се обогатяваме един друг.

Затова идвам отново и отново. Аз се вглеждам във вашия свят.

Когато вашето съзнание успее да възприема вечните истини, ние ще можем да общуваме непосредствено. А дотогава, докато вашето съзнание е заето с илюзорни неща, ние можем само за кратко да си стиснем ръцете, протегнати през световете.

Жаждата ви за впечатления и за материални енергии пречи на нашето общуване. Вашето съзнание постоянно е привързано ту към един, ту към друг предмет от вашия свят. Няма свобода. И тъй като вашето съзнание не е свободно, ние не можем да общуваме. Вие сте затворени в тъмница. Тази тъмница е вашата илюзия, която ви обкръжава в материалния свят. Вашето съзнание постоянно се лута из дебрите на илюзията. Вие не можете да се съсредоточите върху нашия свят нито за минута. Как тогава да се разбираме едни други?

Вие ще успеете да се приближите до мен в своето съзнание само тогава, когато започнете да сваляте покривалата на илюзията от вашите четири низши тела. А това означава да застанете на Пътя на Посвещенията и да следвате този Път.

Състоянието на света сега е такова, че за да се измъкнете от мрежите на илюзията, е необходимо да приложите големи усилия, свързани с преодоляване на вашето човешко съзнание, на вашия плътски ум и на вашите желания. Затова този Път в сегашния период от време е много болезнен. Ще ви се наложи да режете на живо, отказвайки се от всичко, което във вашия свят е прието да се смята за престижно, необходимо и потребно.

Едва ли на много от четящите това мое послание ще им бъде ясно за какво говоря. Защото ние говорим на различни езици. И няма да можем да се разберем помежду си, докато вашето съзнание не се разтвори подобно на лотос за Божествената Истина, за която аз ви говоря и за която ви говорят и другите Възнесени Владици.

Да се откажете от всичко, което ви обкръжава. Това се приема от вас като насилие, като нещо неразбираемо и заставящо ви да бъдете нащрек.

Да, така беше и преди. Ние говорихме на малцината, чието съзнание беше готово да се открехне към нас като морска раковина. Но дори тези малцина трудно възприемаха това, за което се говореше.

Разберете, ние ви желаем само Добро, само Любов, само всичко най-хубаво, което може да съществува. Но нашите разбирания за Доброто, Любовта и най-хубавото се различават, защото вашият свят е преобърнат свят. И всичко, което за нас е възвишено и Божествено, на вас ви се струва съмнително и обременително.

В това се състои основната сложност на взаимодействието между нашите светове. И въпросът за изменение на съзнанието, издигането му до нивото, на което ще бъдем способни да говорим на един език, е актуално и значимо. И това е най-важният въпрос на вашето време.

Нима мислите, че Бог няма да може да поеме грижата за вас, когато напълно Му се отдадете? Нима мислите, че грижливи ръце няма да осигуряват всяка ваша крачка, когато с неуверена още походка тръгнете към Новия свят?

Вие сте се сблъсквали с твърде много разочарования и неуспехи от въплъщение във въплъщение. И белезите, които носят вашите души, не могат да зараснат и да се разсеят. Това е причината за липсата на Вяра. И това е причината, за да не можете да възприемете нашите слова като Истина. Вие твърде често сте се опарвали. И тогава, когато настъпи времето отново да чуете нашия глас, който сте чували и преди чрез много пророци, вие изпитвате съмнения. Вие слушате и не чувате. Вие четете и не се доверявате. И това е ваше право.

Има закон, който действа в илюзорния свят. И този закон действа безупречно и безукорно. И този закон гласи, че с вас се случва това, в което вярвате и към което се стремите. Затова ние говорим за качеството Вяра и качеството Преданост към Владиците.

Тогава, когато във вашето същество пламват Вярата и Предаността, това служи като своего рода магнит, който започва да ви притегля в нашия свят. Но тъй като днес вие вярвате и сте устремени, а утре отново се устремявате към някакъв предмет от вашия свят или желанието ви води из илюзията, то ние не можем да ви извадим от илюзията.

На нас ни е необходимо равномерното и постоянно горене на вашия пламък на Устрема, Вярата и Предаността. Тогава ние можем да ви различим и да направим необходимото, за да се срещнем с вас.

Затова ние говорим за изработване на Божествени качества. Защото това са вашите ценности, които завинаги ще останат с вас. А вашите илюзорни увлечения ще се стопят заедно със света на илюзията.

Аз идвам, за да задам вярното направление на вашия устрем. Тъй като илюзията все повече и повече укрепва своите позиции, от вас се иска удвояване и дори многократно усилване на вашите Божествени качества.

Никога досега не се е случвало нашите ученици да се разделят без болка и страдание със своето его. Процесът на просветление се съпровожда от неизбежния процес на очистване от всичко илюзорно. А доколкото вашето его е част от самите вас, то вие страдате, режейки от себе си части от вашето его, изгаряйки вашите привързаности и желания.

Това е много труден път. И се иска достатъчна вътрешна мотивация и безусловна Вяра, за да издържите по този Път и да го изминете докрай. Единици го могат.

Ние правим всичко, за да облекчим преминаването ви от света на илюзията в реалния свят на Бога. Ние полагаме титанични усилия. Обаче вашият свят е по-близо до вас и вие слушате неговите звуци и чувствате неговото притегляне. Защото за да ни чуете, е необходима тишина, уединение и определена степен на очистване от кармата.

Не всичко е толкова лошо, колкото изглежда. Защото вашият свят става все по-малко и по-малко привлекателен. И онези души, които са съзрели за прехода в нашия свят, все по-ясно и по-отчетливо чувстват това.

Днес аз говорих за най-главното – за вашето преминаване от света на илюзията в Божествения свят. И това е най-актуалното нещо за вас сега.


АЗ СЪМ Майтрейя.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)