Беседа за Пътя на ученичеството

АЗ СЪМ Джуал Кхул. Дойдох отново, защото настъпи моят ред да ви дам своите наставления.

Не мисля, че това за което имам намерение да говоря, е нещо ново за вас. По-скоро, вие сте запознати в една или друга степен с това Учение. Но за да се закрепи знанието, е необходимо неговото постоянно обновяване, показвайки Истината от различни гледни точки.

Аз дойдох на лъча на Любовта. И именно благодарение на това качество на моето сърце, успях по време на моето последно въплъщение на Земята значително да се придвижа напред по своя духовен Път.

Вие знаете, че има хора, които предпочитат да получат знание, поднесено в ментална обвивка, при това те смятат, че получават Божествената Мъдрост. Други хора искат да се укрепят в своята Вяра и чрез неимоверни усилия се заставят да следват Пътя на Посвещенията.

Аз избрах най-краткия път – Пътя на Любовта. И не съжалявам за това, че служа на този лъч. Защото Любовта е ключ и чрез проявлението само на това единствено качество можете да постигнете Божествената Истина и да укрепите своята Вяра. При това вие изпитвате само Любов и ви е радостно да вървите по вашия Път.

Сега, след като ви казах малко за своя Път, бих желал да се спра на друг момент от вашето придвижване напред по Пътя. Аз си спомних буквално преди да започне предаването на това послание, че остана неосветена още една много важна тема и разбира се, е необходимо да изложа тази тема в рамките на отпуснатата Божествена възможност. Става дума за вашата преданост към Учителя.

Във вашето време и в онези страни, където се разпространяват тези послания, не може чак толкова често да се чуе за Пътя на ученичеството. Смята се, че има по-добри и съвременни пътища, които позволяват много бързо да се постигне просветление, без да се прибягва до странична помощ.

Възлюбени, Бог не иска да ограничава вашата свобода, и вие можете да търсите вашата истина във всяко място на земното кълбо и да се подлагате на най-странните, по наше мнение, практики и поклонения. Това е ваш избор и ваша свободна воля.

Аз пък по старому уча на този Път, по който човечеството върви вече много милиони години. И за този период от време този Път никога досега не е подвеждал. С изключение на случаите, когато следвате лъжовен гуру, лъжовен учител.

В останалите случаи този Път винаги се е използвал от Братството във всички времена. И във вашето време този Път е отворен.

И по-рано, в миналите времена, беше много трудно да намериш своя Учител. Вие знаете историята за Тилопа и Наропа. Чували сте много истории за гуру-чела отношенията. Във ваше време информационните потоци толкова много нараснаха, че е изключително сложно да се ориентираш в този океан от информация. И мнозина предани служители и търсачи на Истината се поддават на съблазънта и се улавят на въдицата ту на един, ту на друг мошеник, който нарича себе си гуру.

Аз ще ви дам един от критериите, по който можете да се ръководите при вашия избор. Опитайте се да разберете, към коя верига на ученическата приемственост принадлежи този гуру, когото смятате да следвате. Има ли учители, които почита и кои са те.

На нашия Път, Пътя на Владиците на Мъдростта, обучаваха много известни във вашия свят личности и сред тях са Иисус, пророкът Мохамед, Гаутама Буда, Лао Дзъ, Конфуций, Питагор. Аз мога да продължа да изброявам.

Кой от изброените Учители на човечеството следва вашият гуру, когото вие смятате да следвате?

Повярвайте ми. Има отъпкан път, по който са вървели мнозина. Никой не ви забранява да търсите свой собствен път и да го следвате. Но аз смятам за свой дълг да ви предупредя за опасността от следването на неотъпкан път. И аз познавам много търсачи на истината, които имаха гордостта да вървят по свой собствен път.

Виждал съм тяхното разкаяние, когато заставаха пред Кармичното Ръководство и Кармичното Ръководство ги уведомяваше за сътворената карма. Защото, когато вървите сами по неотъпкан път, това е ваша карма, ваш собствен експеримент и ваш избор. Но когато увличате след себе си други хора, тогава вашата карма се увеличава многократно.

Законът е много суров към онези, които се самопровъзгласяват за духовни учители и водят след себе си другите. Това напомня на шествие от слепци, когато един слепец казва на другите, че вижда и те му вярват и вървят след него. Резултатът е известен. Те могат да стигнат само до първата канавка.

Затова не се уподобявайте на тези слепци. Ръководете се в своя живот от мъдрото правило: никога да не се доверявате на човек, намерил свой собствен път към Бога. Нека той да докаже, че неговият път не води заникъде.

Казвам ви, че има проверен Път. И ви казвам, че във всяка световна религия има положения, които указват този Път.

А сега бих искал, използвайки случая, да повдигна още един въпрос. И този въпрос се отнася до вашите лични взаимоотношения с Бога. Най-важното за вас е да намерите вътрешното съзвучие с Божествения свят. Тогава, когато компасът на вашето сърце работи, за вас не са страшни никакви съблазнители от илюзорния свят. Вашето сърце знае Истината. И когато се намирате в състоянието на Безусловна Любов към всичко, което ви обкръжава, именно в това състояние вие сте способни да съзрете Истината. Улавяйте тези щастливи моменти във вашия живот. Бог ви ги дава. И в момента, когато ви обхване безусловна Любов към всичко живо, вие можете да си зададете всякакъв въпрос и ще получите отговор от вашето Висше Аз.

Колкото повече различна информация и различни новопоявили се гуру има във вашия свят, толкова повече трябва да се ръководите във вашия живот от отговорите, идващи вътре от вашето същество. Това е качеството, което ви е необходимо. И трябва във вашите молитви да молите Бога преди всичко за развитието на дарбата за различаването, а не за материални блага и илюзорни цели.

Ние се опитваме да уловим колкото е възможно повече душѝ от океана на илюзията, а противоположните на нас сили се стремят да завладеят колкото може повече душѝ и да ги отклонят от Пътя.

Не се подлагайте сляпо на разкъсване от духовете на тъмата. Умейте зад техните разговори за бога и любовта да видите животинската същност и личната корист.

Моята днешна беседа не беше много радостна, но аз мисля, че тя ще бъде полезна за мнозина.


АЗ СЪМ Джуал Кхул. С Любовта АЗ СЪМ.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)