Беседа за Пътя на Посвещенията

АЗ СЪМ Майтрейя, дошъл отново при вас чрез моя Посланик. АЗ СЪМ дойдох за нови наставления, които бих желал да ви дам в този ден.

Както винаги, аз се радвам много на нашата среща. И колкото и да ни е трудно, колкото и усилията, които полагаме за осъществяването на нашата връзка да са големи, всички наши усилия си струват, заради измененията на вашето съзнание, които ние очакваме от вас и които вече започнаха да стават.

Затова днес, както и по-рано, аз дойдох да дам още веднъж определени знания и информация, които се отнасят до вашия Път на Посвещенията. И този път, който аз ви призовавам да следвате, се отличава от многото други неща, с които се сблъсквате в ежедневния си живот. Този Път се различава от Ученията, с които се срещате в живота си.

Преди всичко трябва да ви кажа, че Посвещенията, които преминавате в живота, се осъзнават от вас само след като достигнете определено ниво на съзнанието си. Дотогава вие приличате на цамбуркащи и гмуркащи се във водите на живота малчугани, които не осъзнават зрелия живот, цялата сложност на живота и предстоящия житейски път.

В живота на всяко същество настъпва момент, когато то осъзнава своята връзка с Висшето и това, че трябва да започне да следва осъзнато Пътя на Посвещенията. Състоянието на обществото през последното столетие, особено на запад, направи невъзможно осъзнатото преминаване на Посвещенията. Хората забравиха за Школите на Мистериите и за знанията, които се даваха в тези Школи.

Затова нашата задача и задачата, която стои пред нашия Посланик, е да ви напомним за Пътя на Посвещенията и да възобновим традициите на древния Път на Посвещенията. Отличителна особеност на нашите нови действия ще бъде това, че ние ще се постараем да ви дадем необходимите знания, отнасящи се до Пътя на Посвещенията, но всеки от вас ще преминава своите посвещения индивидуално, без да се откъсва от обичайния живот.

Ние се надяваме, че тази нова възможност ще може да се приложи на запад в днешното време. И няма да ви се наложи да търсите задморски учители и да пътувате до тях на края на света.

Още веднъж ви повтарям, че с вас се случва това, което допускате в съзнанието си. И доколкото е настъпило ново време и са налице нови възможности, то за да постъпите в моята Школа на Мистериите, съвсем не е задължително да ходите накрай света. Става точно това, което допускате в своето съзнание. И ако допускате в своето съзнание, че е възможно да общувате с мен и другите Владици на Мъдростта, то рано или късно това ще се случи във вашия живот. И аз ще дойда при вас непосредствено или ще дойда чрез вашите врагове, вашите приятели и вашите близки и ще ви преподам уроците, от които имате нужда. Всичко се опрости. Нивото на съзнанието, достигнато от най-добрите представители на човечеството ви позволява да общувате с нас, дори когато се намирате в условията на големите градове. Всичко, което ви е необходимо, е да се изолирате максимално от всички външни шумове и дразнители. Трябва да се научите да се вслушвате в своите усещания. Трябва да разпознавате вибрациите. Трябва да се вслушвате в мислите, които идват в главата ви и да различавате мислите, които аз ви изпращам, от мислите, които се раждат във вашата глава или идват от менталния план.

Присъствието ви на моите занятия става вътре във вас, във времето, когато се намирате в тихо уединено място и никой не ви пречи. Всичко, което пречи на общуването между нас, е нивото на вашите вибрации. Затова, когато сте в състояние с помощта на молитви или медитации да издигнете своите вибрации до нивото, в което няма вече да ви тревожат никакви човешки мисли и емоции, тогава аз мога да дойда и непосредствено да общувам с вас.

Вие получавате това, към което се стремите. Не се смущавайте, ако не се получи нищо нито от първия, нито от втория път.

Вашата устременост не бива да ви напуска. Понякога може да е необходимо значително време, за да се установи нашата вътрешна връзка. Но след като получите възможност за непосредствено общуване с мен, това ще послужи за сигнал, че вие сте постъпили в моята Школа и сте преминали всички необходими приемни изпити. Но веднага след като постъпите в моята Школа, тогава от гледна точка на обикновената човешка логика, животът ви ще започне да се руши. Защото единствената разлика между посветения и обикновения човек е нивото на съзнание. И колкото по-дълбоко е вашето осъзнаване на това, че всичко, което ви заобикаля е илюзия, толкова по-голяма степен на посвещение достигате.

Нивото на вашето съзнание е това, което ме интересува. И за да достигнете ново ниво на съзнанието, аз съм готов да ви давам най-трудните тестове. Всички тестове са насочени към това, да ви лишат от всякаква привързаност към заобикалящия ви материален свят. Когато доброволно и с моята помощ се лишите от своите привързаности, вие ставате посветени, на които аз мога да открия древните знания за устройството на вселената.

Ако не притежавате необходимата степен на посвещение, тогава колкото и да се стараете, вие няма да можете да разберете дори съвсем прости знания. Ще чувате думи, но тези думи няма да достигат до вашето съзнание. Твърде много знания и твърде много информация има във вашия свят. Но само онези, които имат разширено съзнание са способни да се възползват от тях. Това е все едно, да дадете компютър на маймуна. Нейното ниво на съзнание няма да й позволи да ползва дадената вещ по предназначение. За съжаление, когато ви даваме нашата информация и наблюдаваме след това как я използвате, голяма част от вас напомня на тази маймуна.

Целият свят е буквално претъпкан с информация и знания. Но единици могат да се възползват от тези знания. Защото единици са преминали в този или в предишни свои животи необходимите посвещения и са достигнали до определено ниво на развитие на съзнанието. И степента на вашите посвещения се определя само от вашите лични достижения. Не е възможно да се купи посвещение. И не е възможно някой друг да премине вашите посвещения заради вас или вместо вас.

Но има хора, които са преминали своите посвещения и които са гуру за вас, които могат да зададат вярно направление на вектора на вашите стремежи.

Когато ученикът е готов, учителят идва.

Затова само тези от вас, които са готови вътре в себе си, ще могат да получат необходимите знания и да намерят и разпознаят жалоните на Пътя на Посвещенията, които ще ви изведат на верния Път.

Затова, както винаги, аз ви призовавам да вървите навътре в себе и да се наблюдавате. Защото само вашите несъвършенства и вашите привързаности ви отделят от знанията и ви пречат да станете мои ученици.

Аз се радвах на днешната среща. И ви разказах за новата възможност, която очаква онези от вас, които са готови и устремени.

АЗ СЪМ Майтрейя.

 


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.