Беседа за паричната енергия и за много други неща

АЗ СЪМ Падмасамбхава. Аз вече съм идвал. И всички вие имате възможността да ме познавате.

Когато бях във въплъщение на Земята, аз идвах с мисията да обновя Учението, дадено от Гаутама Буда.

За съжаление в света на хората се получава така, че веднага щом от живота си отиде Учител, който има духовни достижения и се подкрепя от Висшите сили, хората веднага започват да изкривяват Учението, което се дава.

И вашето време не прави никакво изключение. Напротив, всичко още повече се е усилило. И всеки започна да се смята за велик учител и да дава свое собствено учение.

В миналите епохи това никога не беше възможно. Защото хората много добре бяха осведомени за Закона за кармата. Освен това достъп до знанието и грамотност имаха само онези, които трябваше да имат този достъп поради своя произход.

Затова вашето време е много сложно. И буквално на всеки ъгъл се срещат такива, които се обявяват за гуру и дават свое учение. Много е жалко, че още от детството не са ги обучавали на Закона за кармата.

Всяка дума, която не съответства на Божествената Истина и излиза от устата на онези, които сами се провъзгласяват за духовни учители, ще изисква в бъдеще кармично отработване.

Твърде много неща във вашия свят можеха да се наредят по друг начин, ако хората бяха по-информирани за Закона за кармата или въздаянието.

Това е основен Закон, съществуващ в тази вселена. И е много жалко, че този Закон не се изучава в нито едно светско училище и в нито едно светско висше учебно заведение.

Колко много неща във вашия свят биха могли да се наредят другояче, ако хората постоянно помнеха за Закона за кармата или въздаянието. И колко много проблеми биха могли да бъдат избегнати, ако хората не бяха толкова невежи.

Когато се намирах във въплъщение, преподаването на Закона за кармата беше един от най-важните предмети, на който аз обучавах. На мен също ми беше трудно. Защото имаше много хора, които смятаха, че имат високи духовни достижения, обаче в действителност се получаваше така, че всички техни духовни достижения се базираха на желанието да служат на своето его и да заставят другите хора да служат на тяхното его.

Колко тънка е границата между нещата във вашия свят. И ако вие насочвахте поне част от усилията, които полагате, за да получите удоволствия от живота, за усвояване на Закона за кармата, тогава вашият живот би се променил много бързо.

Например аз зная, че много хора смятат за постижение това да измамят другите хора. Те потриват ръце от щастие, че са измамили своите ближни и са сложили в джоба си няколко банкноти допълнително.

Струва ви се, че сте проявили ловкост и изобретателност. Обаче в действителност вие сте измамили и сте проявили скъперничество.

Ако можехте да проследите до какви по-нататъшни последствия ще доведе вашата постъпка, вие презглава бихте хукнали да търсите човека, когото сте излъгали и бихте се опитали да сложите в джоба му всичките пари, които имате.

Парите са проявление на Божествената енергия на физическия план. И това как се отнасяте към парите, показва как се отнасяте към Божествената енергия.

Много разпространен между духовните Учители, истинските духовни Учители, а не онези, които наричаха себе си така, беше похватът да се дадат на ученика пари и да се види как ще се отнесе той към тях.

По това как се отнася човек към парите, се вижда как той се отнася към Божествената енергия. И ако ученикът си присвояваше парите или част от тях, или ги изразходваше нерационално, той незабавно биваше изгонван от ученичеството.

Учителят носи върху себе си кармичното бреме на своите ученици. Затова всички ученици старателно се проверяват за различните отрицателни качества.

Индивидът никога не може да стане ученик, докато има някакви кармични дългове в света.

Ще го кажа на ваш език. Това може да бъдат парични заеми, кредити, задължения пред съпругата или съпруга, дълг към децата по тяхното възпитание и образование, довеждането им до онова ниво, когато те ще могат да живеят самостоятелно, и други задължения пред обществото и ближните.

Всички ваши дългове пред обществото и пред частни лица трябва да бъдат погасени напълно, ако имате сериозно намерение да напредвате по духовния път.

Мъдрите хора се стремят да не правят дългове, дори живеейки в обикновения живот. Напротив, те се стараят да направят така, че на тях да им дължат. Защото много добре разбират Закона за кармата, може би дори на подсъзнателно ниво. И вашият длъжник ще бъде принуден така или иначе да ви върне своя кармичен дълг. Ако не в този живот, то в един от следващите. Законът за кармата действа безупречно.

Вие навярно понякога се учудвате на някои хора, които като че ли не прилагат значителни усилия, но парите сами идват при тях. Тайната е проста: в минали животи те са имали правилно отношение към паричната енергия. А други хора, колкото и да се стремят да спечелят пари – не могат. А цялата работа е в това, че в миналото те или не са връщали дълговете си, или са присвоявали чужди пари.

Има още един аспект в изразходването на паричната енергия. Това са го знаели през всички векове. Тогава, когато изразходвате парите за благо дело, точно толкова, колкото изхарчите, десет пъти повече ще ви бъде възвърнато.

Много жалко, че нямате достъп до акашовите записи, за да проследите как действа този закон. Защото възвръщането на парите не винаги става за едно въплъщение.

Трябва още да спомена един такъв момент при даряването на пари, като безкористието. Благотворителните пожертвования много приличат на молитвата. Колкото по-безкористно жертвате енергия, толкова повече дарове получавате в бъдеще.

Запомнете: не вие със своя труд печелите пари, парите ви ги дава Бог. Затова е безсмислено да се занимавате с печелене на пари. Точно така, както е безсмислено да си поставяте за цел придобиването на различни вещи във вашия свят.

Вие се опитвате да замените отсъствието на Бога във вашата душа със стремежа за придобиване на вещи и удоволствия.

Когато Бог се посели във вашето сърце, тогава нищо повече не ви е нужно. Вие изпитвате пълно удовлетворение и Бог се грижи за вас.

Аз разбирам, че тези обикновени неща, за които говоря в днешната беседа, са много сложни за разбиране от вас, защото светът се е преобърнал. И обикновените истини са престанали да бъдат достъпни за вашето съзнание.


АЗ СЪМ Падмасамбхава.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)