Беседа за насъщното

АЗ СЪМ Кутхуми. Дойдох да побеседваме.

Аз бих желал да поговоря с вас открито и честно. Направо.

Моето сърце желае да поговори с вас за много неща, но преди всичко разбира се за това, което на дадения етап представлява най-голям интерес и най-голяма ценност за вас. И тази бъркотия, която присъства във вашия свят, разбира се, е обусловена преди всичко от вас самите. Отначало вие извършвате безотговорни постъпки, допускате несъвършени мисли и чувства, които овладяват вашето същество, а след това много се учудвате на последствията, към които водят вашите действия, мисли и чувства.

Менталното поле на планетата е претоварено от негативните състояния на вашите съзнания. Същото се случва и на астралния план.

Вие изключително рядко се замисляте за въздействието, което оказват вашите мисли и вашите чувства на всичко, което ви обкръжава. И всъщност всички негативни явления, които присъстват в природата, в климатичните условия, в сферата на финансите, пък и във всички други сфери на живота на планетата Земя, са породени от вас самите. И след известно време това, което сте породили, се спуска на физическия план на планетата Земя във вид на урагани, бури, засушавания или наводнения.

Ние много пъти сме говорили за пряката и непосредствена връзка, която съществува между състоянието на вашето съзнание и всичко, което се случва на планетата Земя.

Вашата разсеяност и постоянна надежда за това, че всичко ще се размине някак от само себе си, ни заставя нас, Възнесените Владици, да се съмняваме способно ли е човечеството въобще да ни чува и да възприема даваната информация.

Десетки пъти е казвано, че е необходимо да следите своите мисли и чувства, необходимо е да отделяте внимание за анализ на всичко, което се случва с вас през деня. По-явни знаци на физическия план просто е невъзможно да се предвидят. И следващата крачка, която предстои, ще бъде катастрофа в такъв мащаб, за какъвто вие се досещате, но се боите дори да мислите на тази тема.

Защо четете нашите послания, ако не действате в живота в съответствие с нашите указания и молби? Човечеството изглежда е навлязло в този стадий от своето развитие, когато вече не е способно адекватно да реагира на информацията.

Лично аз в своите диктовки много пъти съм говорил за това, че вие страдате от прекомерен излишък на информация. Вие до такaва степен претоварвате своя ум с различни новини и информация, която постъпва при вас от различни източници, че ставате неспособни не само да различите истинската информация от лъжливата, но вие вече не реагирате на каквато и да е информация. Вие просто я пропускате покрай ушите си и всичко, което се влива във вашето съзнание през деня, не се задържа там нито за минута. Сработва защитният механизъм.

Затова аз дойдох днес да ви кажа още веднъж, че е необходимо да подхождате много взискателно към всяка информация, която получавате. Дори тогава, когато ви се струва, че информацията минава покрай вашето съзнание, тя има способността да се утаява във вашето подсъзнание. И вие никога не можете да кажете кога и какво влияние ще окаже вашето подсъзнание на вас, на вашите избори и на вашето поведение.

Духът на всепозволеността и достъпността до всякаква информация е изпуснат от бутилката. И единственият изход от тази ситуация е сами да се опазите от всичко онова, което не е нужно за вашето еволюционно развитие. И ако не предприемете стъпки в тази посока, следващото поколение вече няма да може да реагира адекватно на абсолютно никаква информация. Многократното повторение действа на вашето съзнание като кодиране. Затова трябва с много голяма предпазливост да се подлагате на влиянието на съвременните средства за масова информация. Настъпи времето, когато сте длъжни да отделяте зърното от плевелите във всичко, което ви обкръжава и да се отказвате от всичко, което не е божествено. Аз разбирам, че когато се намирате в ситуацията на постоянен натиск от страна на всички съвременни водещи технологии, които на пълна мощност 24 часа в денонощието по стотици телевизионни и радио- канали дълбаят вашето съзнание, на вас ви е трудно да се ориентирате и да разберете как да постъпите в тази ситуация.

Ние ви учим на различаване и на правилни избори, които можете да направите. И първото и най-разумното – това е да ограничите влиянието на всички средства за масова информация върху вашето съзнание и подсъзнание. Когато този натиск утихне, вие ще придобиете способност да се ориентирате и да правите различаване. Вашето Висше Аз, Бог вътре във вас не може да разговаря с вас, Възнесените Владици не могат да разговарят с вас дотогава, докато вие се намирате в плътния обръч от информационен боклук, който с тонове се изсипва и се излива върху вас през деня от екраните на телевизорите, от радиоприемниците, от вестниците, от Интернет. Във вас възниква усещането, че сте в течение на всички последни събития по света, вие получавате информация за всички новости във всички области. Обаче най-важните новини, които не се излъчват по нито един от вашите радио- или телевизионни канали, са недостъпни за по-голямата част от населението на Земята. И най-важната новина – това e сигналът „SOS”, който ви изпраща планетата и всичко живо на планетата.

Вие приличате на безумен капитан, който управлява кораба по време на ураган. Колективното съзнание и колективното безсъзнателно на човечеството прилича на този безумен капитан. И корабът, вашата планета, всеки момент може да налети на остри рифове и да претърпи корабокрушение.

Вие опитахте, вие вкусихте от всички плодове на планетата Земя и сега настъпи времето, когато е необходимо да се върнете към по-фините проявления на битието. Как може да чуете музикалните звуци на моя орган, на който аз свиря всяка нощ в моята обител в ефирните октави, ако постоянно се оглушавате с всичко това, което непрекъснато, като фон, звучи от вашите звукови уредби.

За вас е уморително и скучно да послушате тишината, живите гласове на природата. Вие създадохте изкуствена цивилизация, която сама се откъсна от всичко, което е създадено от Бог на планетата Земя.

Аз дойдох, за да се опитам още веднъж да доведа до вашето съзнание елементарни истини. И замлъквам с надеждата, че вие все пак сте ме чули.

АЗ СЪМ Кутхуми.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)