Беседа за насъщното

АЗ СЪМ Ланто, дошъл при вас. За да започнем нашата беседа, аз ви моля да се съсредоточите върху своето сърце. Когато мислите за сърцето си, вие започвате да се настройвате към Божествената реалност. Защото знаете, че ударите на вашето сърце отмерват за вас Вечността. И тази вечност ще бъде винаги с вас, докато вашето земно въплъщение е временно.

И така, надявам се, че се настроихте към Вечността.

Да пристъпим към темата на нашата днешна беседа. Всички вие непременно трябва да осъзнаете, че животът ви представлява само едно звено в цялата верига от вашите въплъщения. И само когато престанете да мислите с категориите на едно въплъщение, ще съумеете да се издигнете над суетата на вашия живот и ще започнете да разглеждате по-големи периоди от време. Суетата на дните отминава тогава, когато мислите за Вечността. И само от тази точка за успокояване на ума и сърцето сте способни правилно да оцените всичко, което се случва около вас.

Когато успеете продължително време да се съсредоточавате върху вечните аспекти на вашето същество, целият ви живот ще започне постепенно да се променя. Защото така е устроен илюзорният свят. Докато сте потопени в илюзията, вие не можете да надникнете в другите, Висшите светове. И когато успеете да се хармонизирате, да влезете в по-възвишено състояние на вашето съзнание, вие сте способни да се издигнете над суетата. И много неща, които са били препъни камък за вас, придобиват съвсем друго звучене.

Когато станете като малки деца във възприемането на всичко, което се случва, за вас се отваря Вечността. Разберете, че вашето външно съзнание всъщност е спирачката за вашето развитие. Когато се опитвате чрез мощта на своя интелект да постигнете Бог, вие всъщност се задълбавате все повече и повече в илюзията. Защото качеството Божествен Разум няма нищо общо с нивото на вашия интелект. И Божествената Мъдрост идва при вас именно тогава, когато вашият плътски ум заспи, когато се предаде.

Затова трябва да се откажете от вашия плътски ум, за да се издигнете на следващото вибрационно ниво. На вас ви се струва, че обществото се развива прогресивно тогава, когато възникват различни наукоемки технологии и се появяват нови научни открития. В действителност обществото прогресира само тогава, когато в масовото съзнание побеждава Божествената Мъдрост и Божественият Закон постепенно става основният закон, на който се подчинява целият ви живот и животът на държавата, в която живеете.

Цялото разделение съществува във вашето съзнание. И когато се промъкнете през паяжината на ограниченията във вашето съзнание, тогава изчезва това, което разделя едни от други хората, живеещи в различни страни. Изчезва това, което разделя хората, изповядващи различни религии. Изчезва това, което ви отделя от всяка частица Живот.

Затова приемете като правило поне веднъж на ден да се уединявате и да се опитвате да извисите своето съзнание доколкото е възможно на по-високо ниво, когато изчезват суетните мисли, когато си отиват несъвършените чувства и вие усещате диханието на Вечността, покой и умиротворение. Отначало ще ви бъде много трудно да достигнете подобно състояние, защото всичко, което ви обкръжава, доста контрастира с Божественото състояние на съзнанието. И всичко около вас ще се опитва да ви пречи да се докоснете до Вечността. Но вие можете да държите в главата си представата, че след като извисите вашето съзнание и вибрациите ви се повишат, вие ставате способни да провеждате във вашия свят съвършените Божествени вибрации. Затова работата, която вършите, не е работа лично за вас, не е за собствено самоусъвършенстване, това е работа за цялата Вселена. Вие работите за Бог.

Сега нека да поразмислим какви състояния изпитвате и какви мисли ви спохождат, когато се занимавате с обичайните си ежедневни дела на работа или у дома. Можете ли да си спомните дали по време на работа вие осъзнато сте се трудили за Общото Благо, за всички живи същества? Струва ви се, че аз ви говоря за нещо от областта на фантастиката. Защото реално, когато се намирате в суетата на живота, на вас и през ум не ви минава, че работите за Общото Благо, за Доброто, за Бог. Най-често вие работите, за да спечелите пари, за да постигнете повишение в службата, да направите кариера. Във вашата работа ви движи всичко, за което можете да се сетите, но вие не работите за Бог.

А сега се замислете. Мотивът, с който пристъпвате към работа, наслагва отпечатък върху всичко, което правите през целия ден. И затова, ако ви води неправилен мотив, то цялата Божествена енергия, която получавате през деня, се насочва от вас за умножаване на илюзията. Вие създавате илюзия, работейки с какъвто и да е друг мотив, освен когато работите за благото на всички живи същества. За Бог.

Струва ви се нереално, че можете постоянно в своята дейност да се ръководите от Висшия Закон. И това е така, защото със своите неправилни избори в миналото сами сте се вкарали в такива условия, в които е срамно дори да казвате на хората около вас, че работите за Бог. И докато в масовото съзнание не настъпи коренен прелом, когато разбирането за Бог престане да се асоциира с религията, сектите и каквото и да е непристойно нещо, дотогава вие няма да можете да стъпите на следващото стъпало на еволюционното развитие. Защото вие се откъснахте от Божествения свят и трябва да се върнете назад. Отпаднахте от Благодатта и трябва отново да я придобиете. Състоянието на Божествена благодат може да се достигне само с постоянни усилия, насочени към Служение на Живота.

Когато осъзнато подхождате към всичко, което правите в своя живот, когато проследявате всеки свой избор и постъпка и премервате доколко те съответстват на Божествения Закон, тогава вие се приближавате до Бог. Може да не получите никакви значими резултати на физическия план. Защото щом стъпите на Пътя, който ви води обратно към Бог, цялото ваше обкръжение се опитва да ви спре, да ви вразуми и да ви склони да се върнете към предишния живот. Изискват се особена твърдост и мъжество, за да се противостои на наложилите се в обществото стереотипи. Единици са способни да се откъснат от пътя на масовото съзнание. Но ще мине не чак толкова много време, според земните мерки, и все повече и повече индивиди ще стават способни да отстояват Бог във всичко, което правят в живота.

Винаги единици са започвали великите дела, след това към тях са се присъединявали милиони. Дойде времето, когато трябва да настъпи прелом в съзнанието на достатъчно количество хора. Затова идваме при вас и даваме нашето Учение.

АЗ СЪМ Ланто, с Любов към вас.

 


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.