Беседа за Бог

АЗ СЪМ Шива, отново дошъл, за да ви дам поредното послание!

Шива АЗ СЪМ!

Аз дойдох, за да засвидетелствам моето посещение именно в началото на годината, във времето, когато много от вас са съсредоточени върху планове за бъдещето и с удивление наблюдават как се променя животът им и всичко, което ги заобикаля. Аз дойдох, за да дам още веднъж насока на вашата вътрешна и външна работа.

Вътрешната ви работа над себе си се заключава винаги само в едно – в осъществяването ви като Божествено проявление и отказване от всичко във вас, което не е Божествено.

Винаги, когато се опитвате да намерите в себе си нещо, което е нереално и да поставите това качество на пиедестал вместо Божество, това се нарича отклоняване от Пътя. И вие внимателно трябва да следите всички такива моменти.

Вие ще обожествявате в живота си вашите близки, съпрузите, децата и хората, които обичате. Ще срещате в живота си обожествяване на вещите, предметите на разкоша, парите. Вие ще се сблъскате с обожествяване на властта и силата. Ще поставяте много неща на пиедестал и ще се покланяте на тези фетиши като на Бог.

Но ще мине много време и ще започнете да се досещате, че няма нищо, което би могло да заеме мястото на истинското Божество във вашето сърце.

Някои от вас вече започнаха да се досещат за тази проста истина. И тъй като твърде много божества са били свалени от пиедесталите им от вас самите или от обстоятелствата в живота, вие се страхувате да се лишите още веднъж от някаква привързаност. И затова мнозина от вас подхождат с опасение към истинския Бог, скрит в сърцето и опитващ се да установи контакт с вас.

Не се страхувайте. Най-после дойде времето, когато ви е отредено да се срещнете с реалното проявление на Божеството. Отредено ви е да се срещнете с Бог вътре във вас. И това се случва само когато сваляте от пиедестала един след друг лъжливите идоли.

Не се страхувайте. Винаги има критерий, който ще ви позволи да различите истинския Бог от множеството лъжливи богове и богини.

И вие самите винаги знаете кога срещате истинското проявление на Божеството в живота си.

Когато сте спокойни, умиротворени и изпълнени с Божествен покой в сърцето си, никой в света не може да ви убеди, че не сте намерили истинския Бог.

Това не може да се сбърка с нищо. Но мнозина от вас все още търсят и намират лъжливи богове, лъжливи кумири.

Как да не се заблудите, как да намерите истинския Бог в сърцето си?

Истината е, че вие не можете да намерите истинския Бог, докато не се откажете от лъжливите богове и от всякакви привързаности към вашия свят. Ако се опитвате да намерите Бог, за да реализирате някакъв свой стремеж или свое качество, няма да намерите истинския Бог. Вие няма да намерите истинския Бог, докато не се устремите с цялото си сърце към Него. Дотогава, докато не се откажете от всякакъв чисто човешки стремеж, в това число и от стремежа да се кланяте на Бог.

Трудно ви е да повярвате и да разберете това, но доста много хора подменят истинската вяра в Бог със сляпо поклонение на божеството.

Външното почитане на Бог няма нищо общо с вътрешното почитане на Божеството. Външното почитане на Бог е само първата, най-първата крачка по пътя към истинското Божество, заело тържествено трона във вашето сърце.

Всеки от вас трябва да стигне до Бог. Всеки от вас неминуемо ще стигне до своя Бог, седнал на трона във вашето сърце. Но всеки от вас ще търси много богове, които живеят в храмовете и църквите, синагогите, пагодите и джамиите.

Вие дълго ще търсите своя Бог. Но ще го намерите в един прекрасен ден, когато ще ви се стори, че животът е лишен от всякакъв смисъл, когато нищо във вашия свят няма повече да ви привлича. Вие ще седите до разбитото корито на своя живот, върху пепелището от семейството и работата или до нещо, което е било значимо за вас и си е отишло. И в момента, когато във вашия свят няма да остане нищо, към което да изпитвате привързаност, в този момент вие с последна надежда ще устремите взор към небето и ще кажете в сърцето си: „Господи, помогни ми, Господи. Аз зная, че Ти съществуваш. Аз зная, че Ти ме чуваш. Аз вярвам в Твоето могъщество и Твоето милосърдие. Любя Те, Господи, и вярвам, че всичко, което Ти направи с мен, е било нужно само за да дойда при Тебе. Прости ми, Господи, за всичко, което съм вършил поради моето неразумие. Благодаря Ти, Господи, за Твоя урок и за това, че ми позволи да премина всички изпитания и да ги издържа с чест. Помогни ми, Господи, да Те имам и никога повече си да не се отделям от Тебе в живота.”

И в този момент ще ви се стори, че Небесата са се отворили. Ще почувствате нещо, което никога в живота си не сте изпитвали. Ще разберете, че всичко, към което сте се стремили, вече го имате и винаги сте го имали. И всичко това е вътре във вас, във вашето сърце, но вие не сте искали да го видите и да го чуете до този момент в живота си, когато ушите ви са започнали да чуват и очите ви са се отворили.

АЗ ВЯРВАМ И СЕ НАДЯВАМ, че всеки от вас или вече е имал или тепърва предстои да изпита подобно преживяване. И се надявам, че това преживяване ще остави в душата ви толкова незаличима следа, че вие постоянно ще се намирате в съзвучие с Бог до края на този си живот. И в каквито и трудни жизнени ситуации да попаднете, повече няма да ругаете Бог и да Го обвинявате за вашите нещастия и беди. Вие ще разберете и ще приемете, че за всички ваши нещастия и беди сте били виновни единствено самите вие, защото сте били горделиви и невежи. И невежеството ви е закривало очите.

Аз се радвам, че днешният ни разговор се състоя. И се радвам, че успях да доведа до вашето съзнание онова състояние, което ще ви позволи да преодолеете себе си и да се издигнете до Бог.

АЗ СЪМ Шива, разрушител на нереалното във вас.