Беседа от сърце в сърце

АЗ СЪМ Майка Мария, дошла при вас както винаги за беседа, за сърдечна беседа от сърце в сърце. Когато сърцето говори, умът замълчава. И истинското общуване между нас е възможно само тогава, когато установим контакт на нивото на нашите сърца.

На вас не ви достига Любов. На вас не ви достига Светлина. Понякога буквално се задъхвате от недостиг на Божествена енергия, както се задъхвате, когато не ви достига кислород.

Необходимо е да прекарвате повече време в сърдечна беседа с мен.

Аз съм готова да изслушам всички ваши жалби и молби. Не се притеснявайте. Зная, че най-вече мъжете са много стеснителни в проявата на своите чувства. И когато настъпи специалният момент на нашето общуване, те смутено избърсват случайно появилите се в очите сълзи.

Не се стеснявайте да плачете. Вашата душа се е затъжила за истинско общуване. Вие търсите и не можете да намерите идеала във вашия свят. И мъжете, и жените. Стремите се към телата си, но истинската Любов се проявява чрез вашите душѝ и дори чрез вашето Висше Аз.

Не се притеснявайте, когато сълзи пълнят очите ви при общуването ви с мен. Много пъти в минали животи и в този живот вие сте допускали не съвсем добри постъпки по отношение на жените, майките, сестрите. Нека тези ваши неблаговидни постъпки се разтворят в сълзите и негативните енергии да ви напуснат завинаги.

Вашето разкаяние, макар че дори може да не разбирате, че това е разкаяние, ви открива нова възможност. Нов поглед за света.

Не се стеснявайте от сълзите си. Те отмиват кармата, която сте натрупали поради невежество или недомислие.

Аз съм с вас. Аз винаги съм с вас и вие винаги можете в труден момент от живота си да се обърнете за помощ към мен.

Аз съм толкова близо до физическия план на планетата Земя, както нито един друг Владика. В това се състои моята особена мисия. Аз пазя вашите домашни огнища, вашата страна. Аз съм готова да дойда при вас при първия ви зов.

И всичко това става възможно благодарение на вашите усилия, благодарение на енергиите на Любовта и енергиите на молитвите, които получавам от вас.

Розариите, които ми посвещавате, ми дават възможност да оказвам помощ на толкова много душѝ, на онези, които се нуждаят от помощ.

Когато искрено четете Розарий, аз винаги зная това. Между нас възниква поток от енергии, възходящ от вас и низходящ от мен. По този начин вие получавате моята енергия на Любовта и Милосърдието.

Когато ви е много тъжно и нямате сили да четете Розарии, можете просто да мислите за мен, да слушате музика, посветена на мен. И тогава потокът енергия от вас достига точно по същия начин до мен и аз ви усещам, всеки от вас. Бог ми е дал голямата милост да чувствам всеки от Неговите синове и дъщери в момента, когато мислят за мен или се обръщат към мен за помощ.

Затова днес можете както и преди да използвате възможността, която ви дават Небесата и да ме молите за помощ и подкрепа в трудна минута.

Възлюбеният Иисус ви каза вчера, че аз съм установила своето присъствие на много мои изображения. И вие можете сами да почувствате това. Някои от моите икони притежават чудотворно въздействие. И понякога е достатъчно просто да визуализирате някоя от моите икони, за да получите моя лъч на подкрепа.

Когато имам възможност да присъствам сред вас, а аз няма да скрия, че Бог ми дава такава милост, вие може да не забелязвате моето присъствие до вас. Но аз имам способността да присъствам точно там, където се намирате. За мен е важно да се създаде обстановка на спокойствие и умиротворение около вас. Аз идвам незримо и незабелязано и само по лекия аромат на рози, който съпътства моето появяване, понякога вие можете да се досетите, че съм идвала при вас.

Аз дойдох в този зимен ден с една вест, която надявам се ще ви бъде полезна. Бих искала да ви дам една молитва към пресвета Богородица за вашия молитвен час.

„В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря думите, с които да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на нашето непосредствено общуване, които помни моята душа.
Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в този живот.”

Искрено се надявам, че ще можете по-често да бъдете с мен, да се обръщате към мен. Всяко общуване помежду ни, дори краткият поглед към моя образ ще ви помогнат да запазите своето съзнание на това ниво, където са недостъпни нападенията от страна на онези, които още не са намерили пътя към моето сърце и не знаят какво правят.

АЗ СЪМ Майка Мария, която беше с вас в този ден.