Бъдещето на Русия е свързано с възстановяване традициите на истинската вяра

АЗ СЪМ Шива! Аз дойдох!

Дойдох при вас чрез този Посланик. Аз дойдох!

Шива е моето име. Шива!

АЗ СЪМ Шива!

В далечна Индия, далечна по отношение на така наречения западен цивилизован свят, ме почитат като висше Божество. Покланят ми се милиони. Милиони въздигат към мен молитви и принасят жертвоприношения.

Аз съм върховно Божество и имам суров нрав. Но за тези, които са ми предани, аз съм най-добрият приятел, с когото могат да прекарват времето си в разговор и да изпитват наслаждение от моето присъствие и общуването с мен.

Но аз съм суров към всеки, който не почита Бог, който е забравил за своята Божествена природа и не се покланя на Бог. На Бог извън себе си и на Бог вътре в себе си.

Всичко е Бог. Всичко, което ви заобикаля, всичко, което виждате докъдето ви стига погледът, всичко е Бог. И вие сте Бог. Да, вие също сте Бог във въплъщение, но само тогава, когато съблюдавате определени условия, необходими, за да се прояви вашата истинска Божествена природа.

Аз ще ви науча какво е необходимо да правите, за да станете Бог.

Преди всичко трябва да обичате и почитате Бог във всичко около вас. Няма нищо, което да ви отделя от всяка частица живот, от мъничката мравка до най-издигнатия Гуру.

Вие сте всичко това и едновременно сте индивидуализация на Божеството във вашата ограничена физическа форма. Именно вашата физическа форма е това, което ви отделя от пълната Божественост. Затова тази форма ви е дадена временно, за да можете да изпитате себе си в земния живот в продължение на милиони години, преминавайки хиляди и десетки хиляди земни въплъщения.

Вие използвате тази форма за цели, за които Бог желае да я използвате. Бог желае да прояви себе си чрез вашата физическа форма. Вашата задача е да дадете възможност на Бог да прояви себе си чрез вас.

Вие трябва да подчините живота си на Бог, какъвто всъщност сте вие. В това се състои задачата на всеки човек. Вие трябва да се грижите за своята форма, да я поддържате в ред, да я храните с всичко необходимо.

Но никога не трябва да забравяте, че вие сте Бог и затова не можете да правите това, което е недостойно за един Бог.

Огледайте своя живот и обстоятелствата в своя живот. Всичко ли в живота ви съответства на Божествените изисквания?

Трябва да обръщате внимание на всички страни на живота си. Какво ядете? Какво обличате? С кого общувате? Как се отнасяте с вашите роднини и познати?

Те са точно такива Богове във форма. Вашето отношение към тях трябва да бъде подобно на отношението ви към Бог. Можете да влезете в храм или църква. Там виждате изображения на Божества. Кланяте се на тези Божества. Но няма голяма разлика между вас, хората, които ви заобикалят и Божествата в храма. Ние всички сме проявление на Божеството.

Да, всички ние стоим на различни стъпала на Божественото проявление, но това няма голямо значение.

Съгласете се, че ако се отнасяте към себе си както към Бог, ако се отнасяте към всички хора, които са около Вас както към Богове, тогава животът ви ще се промени. Той ще се промени толкова бързо, колкото по-дълго и пълно успеете да задържате образа на Божеството в своето съзнание.

Ето защо трябва да имате изображение на Божеството вкъщи и на мястото, където работите.

Много е важно постоянно да имате пред очите си образец за подражание. Вашият свят е свят на формите, затова за вас е много важно именно визуално постоянно да си представяте пред себе си Божеството, което сте.

Съгласни ли сте с мен? Вие ставате това, към което сте устремени и каквито образи държите постоянно в своето съзнание.

Погледнете това, което ви заобикаля в къщи, на улицата, внимателно се отнесете към образите, които разглеждате във вид на реклама, с които са запълнени вашите телевизионни предавания. Как ви се струва, това, което ви заобикаля, прилича на Божествена Реалност?

Предлагам ви най-евтиния начин да станете Бог. Просто трябва да се изолирате от несъвършените образи и да се обкръжите със съвършени Божествени образи. Няма никакво значение към коя религия или вяра се отнася този образ. Това трябва да са образи, които извисяват вашето съзнание, дават ви възможност да пребивавате в колкото се може по-съвършено състояние на съзнанието, доколкото е възможно, максимално приближено до Божествените вибрации на съвършенството.

Аз съм Шива. Рядко идвам чрез хора, придържащи се към неиндуистки религиозни убеждения. Хората на Запад не умеят да почитат Божеството и не умеят да се отнасят правилно към Божеството.

Затова ви съветвам да изучавате традициите на Индия, страната, в която са се запазили традициите за почитане на Божеството. Страната, в която ценят хората, посветили своя живот на Служение на Божеството.

Нито в една страна на света не са създадени такива условия за Служение на Бога, както в Майка Индия.

Обичам народа на тази страна. И аз се стремя да присъствам в хората на Индия.

За такава страна като Русия ще бъде щастие създаването на правилни отношения към Бог, към нравственото възпитание. Русия е страна, обичана от Бог. Бъдещето на Русия е свързано с възстановяването на традициите на истинската вяра. Вяра, основана не на външното почитане на Божеството, а на вътрешно почитане на Бог, намиращ се във всеки човек.

Първостепенна задача е възпитаването на подрастващото поколение в традициите на поклонение на Божеството, намиращо се във всеки човек, на уважение към по-старото поколение.

Всеки външен образ на Божеството е необходим само да ви напомня за вашата Божествена природа и за Божествената природа на всички хора наоколо.

Почитането на Божеството няма нищо общо с религията. Религията представлява външен път, който е необходим на определен етап, но не трябва да се отделя прекалено много внимание на този път.

В Индия има много храмове, в които служат на Божествата. Но в Индия има много мъдреци, йоги, които учат да почитате Божеството в своето сърце и учат как да постигнете непосредствено общуване с Бог вътре в себе си и с Божествата, които са винаги готови да общуват с човека.

Обещавам ви, че ще дойда при всеки от вас, който отправи в сърцето си призив към мен. Аз ще дойда и ще ви помогна при разрешаването на този проблем, който стои най-остро пред вас в даденият момент и пречи на вашето духовно израстване.

АЗ СЪМ Шива и се радвах на нашето днешно общуване.