Аз ви зова в бъдещето!

АЗ СЪМ Архангел Михаил.

Дойдох в обкръжението на ангелите на синия пламък. И аз бих желал днес изцяло да съсредоточите своето внимание върху съобщението, което ви давам.

Сега и в близките дни настъпва времето, когато ние сме длъжни да съсредоточим своите усилия в помощ на планетата. И това е моето съобщение и предупреждение към вас.

Аз внимателно подбирах словата и обмислях как да сведа до вас простата истина, че вие навлязохте във възрастта, когато сте длъжни да разделите отговорността за всичко, което се случва на планетата, заедно с Възнесените Същества.

Вие не бързате да приемете тази отговорност, а ще ви се наложи да приемете отговорност за планетата. И това е следващото ниво на съзнание, на което трябва да се издигнете.

Вие както и преди се вълнувате от това, което се случва около вас, увличате се от илюзията, която ви обкръжава у дома, на работа, от илюзията, която показват по телевизията. Но има много по-важни и реални неща, за които е време да започнете да се замисляте.

Целият свят, физическият и финият план на битието се разтърсват от много ваши действия, мисли и чувства. И аз, и другите същества на Светлината понякога с потръпване възприемаме всяко поредно изхвърляне на отрицателна енергия, което човечеството допуска по своята неразумност. Всеки път, когато става неконтролирано изхвърляне на отрицателна енергия, се изискват усилията на множество същества на Светлината, за да се балансира ситуацията и последствията да не бъдат катастрофални за физическия план.

Сега настъпи времето, когато вие, най-добрите представители на човешкото съобщество, сте длъжни да разделите с нас, Възнесените Същества, отговорността за планетата Земя, за всичко, което се случва на планетата. И това е нивото на съзнание, което вие реално трябва да достигнете в най-близко време.

Престанете да гледате хората около вас и да следвате примера, който виждате около вас и на екраните на телевизорите. Защото настъпва времето, когато вие сте длъжни да следвате ръководството, което получавате от вашите сърца. Има по-фини енергии и процеси, които протичат около вас на по-фините планове. И тези процеси намират отражение вътре във вас във вид на определени състояния на съзнанието. Не винаги всичко, което се случва на финия план, може да бъде осъзнато от вас, не всичко достига до вашето външно съзнание, но има определена интуиция, предчувствие, интуитивност. И ако бъдете честни със себе си, ако влезете в своето сърце и почувствате вибрациите на по-финия план, то с цялата очевидност вие ще чуете тревожния звън на камбаните, който кънти на планетата Земя. И този звън е сигнал за тревога. Това е показател за неблагополучие на планетата.

Как може да се промени ситуацията и какво може да се направи сега, за да може превесът на силите на планетата отново да открие перспективи за светъл път?

Аз мисля, че няма да бъде излишно да ви напомня, че колкото и да е трудно, колкото и да ви овладяват тежки мисли и състояния, вие сте длъжни да намерите в себе си сили и да кажете:

„Аз зная, че тези състояния са нереални. Зная, че илюзията е силна, но аз съм готов(а) да противопоставя на илюзорните сили цялата мощ на Любовта, която се излива от моето сърце. Аз обичам този свят. Аз обичам Бог и неговото творение и няма да допусна този свят да бъде разрушен. Възлюбени Архангел Михаил и ангели на защитата, аз ви моля да използвате моя животопоток в помощ на легионите на Светлината. Аз зная, че нищо няма да се случи с моята планета, докато поне един светлоносец действа осъзнато на страната на силите на Светлината”.

Щом съберем достатъчен брой индивиди, готови в своите сърца решително да отстояват Светлината, ние ще можем да молим Великото Централно Слънце и всички космически съвети за милости, за да получи Земята помощ и тази помощ да пристигне без забавяне.

В този момент се решават много неща. Повечето човешки индивиди не са готови за изменение на съзнанието. И се търсят доброволци, желаещи да продемонстрират новото ниво на съзнание, съзнание, което не е привързано към физическия и астралния план, а е готово за сътрудничество с Висшите Светове.

И когато се намерят достатъчен брой индивиди, способни да продемонстрират новото съзнание, тогава благодарение на техните усилия ще започне да се променя и съзнанието на другите хора.

Всички вие сте свързани на по-фините планове на битието. И е необходима по-висока честота на съзнанието, за да звучи тази честота като камертон в пространството и душите на хората, които са потънали в илюзията да се възправят и устремят своя взор към Небесата.

Аз завиждам на вас, които се намирате във въплъщение в това много сложно време. Защото от вашата способност да държите своето съзнание чисто, устремено и съзвучно с Висшите Светове зависи бъдещето на планетата, зависят милиони душѝ, които са затънали в илюзията и не виждат светъл лъч.

Дайте пример! Бъдете смели, бъдете издръжливи, бъдете изобретателни. Измислете такива начини, които да увлекат милиони хора на новото ниво на съзнание. Звучете на най-високата нота. Бъдете пример!

Аз ви зова в бъдещето!

АЗ СЪМ Архангел Михаил!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)