Аз ви зова към действие

АЗ СЪМ Годфри.

Въпреки че моето последно въплъщение беше на територията на Америка, аз мисля, че има твърде много общи въпроси, които вълнуват цялото човечество на Земята. И особено за това време, което преживява Земята сега, актуалността на някои въпроси е очевидна.

И така, смятам за свой дълг днес да изнеса кратка беседа, която може би ще ви заинтересува. Поне тогава, когато изпълнявах длъжността посланик в Америка, тази моя беседа винаги се възприемаше с голям интерес.

Аз бих желал същевременно да засегна въпроса за взаимодействието между лидерите на различните направления на духовната мисъл.

Очевидно е, че количеството на хората, които проявяват интерес към различни духовни практики, нараства. И сред тях има изявени лидери, притежаващи определени способности, чието начало води към дълбините на вековете, още от времената на Атлантида.

Твърде много хора говорят за единство и обединение. Твърде много хора смятат, че механичното обединение на две и повече групи ще доведе до засилване на духовното единство.

В действителност, когато се стремите да се обедините, това никога или почти никога не довежда до положителен резултат. Каква е причината за подобно състояние на нещата?

Ще се постарая да ви обясня причината от моето възнесено състояние на съзнанието. Цялата работа е в това, възлюбени, че вие се опитвате да се обедините, ръководейки се от чисто човешки мотиви. И обединението, за което мечтаете, говорите или дискутирате, се намира най-често в менталната област, дори е по-добре да се каже – в областта на плътския ум. И вие знаете, че това не е нивото, на което е възможно истинско обединение. Защото плътският ум мисли с категориите на физическия свят. И по-често вие можете временно да се обедините, но за решаването на някакви конкретни цели и задачи на физическия план. Но щом задачата бъде изпълнена и няма друга достойна цел, в умовете на хората започва процес на брожение. Разбира се, нивото на съзнание на лидерите на духовните движения налага значителен отпечатък на процеса на взаимодействие. И някои лидери могат да взаимодействат помежду си, а други не могат поради съвършено смешни предлози.

Това говори, че нивото на съзнание дори на хората, стремящи се към духовността не е достатъчно, за да се прояви истинското Единство, за което всички мечтаят и говорят, но досега не могат да достигнат.

Цялата работа, възлюбени, е в нивото на съзнанието. Истинско обединение е възможно само тогава, когато достигате нивото на Христово съзнание, т.е. обединението е възможно единствено на нивото на вашето Висше Аз. Именно затова нарекох движението „АЗ СЪМ”. Защото само на нивото на Висшето Аз е възможно обединение на хората, стремящи се към Бога.

Практиката показва, че съвременните хора, дори ако са способни за кратък период от време да достигнат съзвучие със своята Висша част, все пак тези периоди на съзвучие са много кратковременни. И този период не е достатъчен, за да се направят в това състояние на съзнанието уверени крачки на физическия план по посока на истинското Единство.

Ще бъде неправилно, ако след днешната ми беседа стигнете до извода, че е безсмислено да се прави каквото и да е, защото резултатът който се получава не е този, за който се мечтае. Възлюбени, вие трябва да продължавате вашите опити за сътрудничество дори на основата на малки конкретни дела на физическия план. Ако по времето, когато прохождахте, след два три опита да станете на крака и да вървите, престанехте да предприемате вашите опити, вие никога нямаше да се научите да ходите.

Така е и в тази област на човешката дейност. Необходими са постоянни и упорити опити за взаимодействие. Само че винаги трябва да се отчита, че е необходимо именно осъществяване в живота на съвместни дела или мероприятия. Защото, доколкото обединението става на ментално или емоционално ниво, за да бъде подобно обединение жизнеспособно и за да продължи своето съществуване колкото може по-дълго, е необходимо постоянно натоварване на менталното и емоционалното тела. В хода на съвместните действия, особено тогава, когато те се извършват на предела на възможностите, за Висшите сили е по-лесно да се включат и да започнат да провеждат своите задачи чрез вашата дейност. Именно когато се намирате в постоянно напрежение, в постоянна работа за Общото Благо, точно в този момент вашите чакри се разтварят с пълна сила и Божествената енергия постъпва във вашите тела, а след нея и Божествената възможност може да намери своята реализация във вашия свят.

Затова продължавайте вашите опити, действайте въпреки всичко и резултатът от вашите усилия ще доведе до извисяване на нивото на вашето съзнание. Помнете, че вашата карма се отработва най-успешно именно в хода на съвместните действия, когато те са насочени към блага цел.

Огледайте се наоколо и вижте колко работа има да се върши. Животът няма да ви стигне, за да оправите всички неща. Улавяйте тока на Божествената възможност. Започнете да вършите първата срещната работа. Вашите съвместни действия на физическия, менталния и астралния план са способни да преобразуват преди всичко вас самите, а съпътстващ ефект ще бъде преобразуването на всичко, което ви обкръжава.

В процеса на работата ще се избавите от всичко ненужно, от всичко онова, което пречи на вашето движение, от всякакви несъвършенства, отрицателни качества и навици. Бъдете упорити в достигането на поставените цели и винаги помнете, че изпълнението на всяка съвместна работа на физическия план приближава пришествието на онези благословени дни, когато на Земята ще стане възможно осъществяването на Златния век.

Аз ви зова към действие! И повярвайте ми, аз зная за какво говоря. Защото там, където се проявява на физическия план резултатът от съвместните действия на голямо количество хора, там околното пространство се пречиства точно така, както ако се молехте от сутрин до вечер.

Много се надявам, че моята днешна беседа ще ви подскаже пътя, по който може да започне вашият възход към върха на Божественото съзнание.


АЗ СЪМ Годфри.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)