Аз ви указвам ясно пътя и посоката на вашето движение

АЗ СЪМ Ел Мория!

Аз дойдох да съобщя за приключването на зимния цикъл диктовки, който давахме чрез нашия посланик.

Цикълът е кратък, но от това той не става по-малко важен. Сега може да ви се стори, че не чухте нищо кардинално и забележително по време на този цикъл от нашите послания. Все пак не бързайте с изводите. Много скоро онези скрити ключове и нови енергии, които успяхме да прокараме във вашия свят с помощта на нашите послания, ще напомнят за себе си. И това ще се случи неизбежно и независимо от вашето външно съзнание.

Чудото, за което говорихме, изисква подготовка. И ние посяхме във вашето съзнание онези зърна Божествена Мъдрост, които неизбежно ще покълнат. И това ще бъде подобно на чудо.

Не всички посети от нас семена ще могат да покълнат, тъй като не всички души са готови да покълнат в тях семената на Божествената Мъдрост. Обаче трябва да отбележа, че не са чак толкова малко онези, които подготвиха себе си, своята душа, за времето, докато давахме диктовките чрез нашия посланик. Достатъчно количество от вас, които редовно четат и препрочитат нашите послания в продължение на тези седем години, достигнаха необходимото и достатъчно ниво на съзнание, за да преминат на качествено ново ниво на развитие.

Ние предвиждахме предварително, че не всичко ще бъде успешно. Очаквахме повече. Но дори това, което е в наличие сега, е достатъчно.

И ние с удовлетворение констатираме важния факт, че онези скрити засега процеси на развитие на съзнанието на най-добрите представители на човечеството протичат във вярната посока и с устойчиви темпове!

С цялата определеност и яснота трябва да ви кажа, че настъпи епохата, когато само онези индивиди, които успяха да възприемат нашето Учение, ще могат успешно да продължат еволюцията си на планетата Земя. И колкото и да сте малко, ние се надяваме, че кълновете няма да закъснеят.

Сега е трудно да си представите, че всичко може да се промени. Обаче точно така ще стане и това ще е подобно на чудо.

По-смело устремявайте съзнанието си към новото и необичайното! Отхвърляйте всичко старо и отживяло! Когато успеете да направите това смело и решително, моментално във вашия свят ще навлезе новото и най-новото.

Природата не търпи празно място. Веднага щом вземете решение да се освободите от някое ваше отрицателно качество или навик, на смяна на това несъвършенство вие ще можете да привлечете Божествено съвършено качество. Така, разделяйки се със старото, вие прокарвате пътя на новото във вашия свят. Устремявайки се към възвишеното, вие заменяте с него старото и отживялото.

По-смело! Именно сега вашият устрем ще бъде приветстван и решително подкрепян от Небесата! Защото времето дойде! Дойде времето за велики промени! Дойде времето за обръщане на цикъла. И на вълната на космическата енергия вие много скоро ще се издигнете до Божественото ниво на съзнание, необходимо на човечеството на този етап.

Тогава, когато вашето съзнание е способно да се извиси до Божественото ниво, всички необходими промени във всички сфери на обществения живот ще се случват като че ли от само себе си.

Средното ниво на съзнание определя състоянието на всички сфери на обществения живот. Само общество, в което преобладават страхът и неприязънта, омразата и анти-любовта, е способно да произвежда оръжия и да чертае граници.

Общество, в което преобладават любовта и хармонията, отваря границите и Божествената Свобода има възможност да се прояви там, където довчера е царял хаос и страх.

По-смело! По-лошо, отколкото е сега, вече е невъзможно да стане. Небожествените проявления много скоро ще бъдат принудени да напуснат вашия физически свят.

И сега, когато се чудите накъде да вървите и към какво да се устремите, аз ви посочвам ясно пътя и посоката на вашето движение.

Само завесата във вашето съзнание не ви позволява да разберете моите слова и да усвоите най-простите понятия на Божествения свят.

По-смело се разделяйте с фалшивата празничност и блясъка на изкуствените светлини. Излезте на простора на вселената!

Откривайте далечните светове, покорявайте в себе си ослепителните белоснежни върхове на Божественото съзнание!

Има с какво да се заемете! Сега имате много работа! Започвайте вашето движение напред! Всичко, което ви е необходимо, вече е дадено. Всички ръководни указания са дадени, всички подводни камъни и скрити течения са указани.

Захващайте се за работа! Напред!


АЗ СЪМ Ел Мория!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)