Аз ви уча да преодолявате насилието в своето съзнание

АЗ СЪМ Атина Палада, дошла при вас. Защото настъпи моето време да дам своите наставления и напътствия на тези искрени търсачи на Истината, които проявяват интерес към даваното от нас Учение.

Трябва да ви кажа, че ние не винаги сме доволни от резултатите от нашето обучение. Има щастливи моменти, когато нашето Слово разпалва сърцата на хората и ние с удовлетворение отбелязваме как човекът буквално разцъфтява пред очите ни. Цялото му същество се озарява от Светлината на Истината и Любовта, Божествената Любов буквално струи от очите на този човек.

Има и обратни примери. Когато човек с голям труд намира нашето Учение, Посланията, които даваме. Той се увлича за известно време, опитвайки се да разбере даваните от нас основи на Знанието. Обаче минава време и човекът престава да чете нашите Послания и тръгва да търси Истината на съвсем друго място.

В такива случаи ние много съжаляваме, но нищо не можем да направим, тъй като Законът за Свободната Воля не ни позволява да се намесваме в решенията на хората.

Но ние не преставаме да храним надеждата, че рано или късно човечеството ще успее да преодолее съпротивлението на своята нереална част и най-после ще се устреми към простора на Божествената мисъл.

АЗ СЪМ Атина Палада, Богинята на Истината, и наблюдавам също така много други области на човешкия живот. И днес аз изпитвам особена радост от нашата среща, защото давам това мое Послание от територията на моята любима Елада.

О, вие не можете да си представите колко се радвам, как трепти моето същество!

Древна Елада. Колко много години изминаха от времето, когато хората населяващи това място ми се покланяха и изграждаха храмове и светилища, посветени на мен.

Мина време и сега хората се кланят на други Богове. Обаче аз не губя надежда, че ще настъпи някога времето, когато всички хора ще се проникнат и изпълнят с Божествената Истина, че целият свят представлява само проявление на Божествената Истина. И целият свят е подарък от Бога за вас, за вашите души, за да им помогне да се развиват и да опознават себе си и окръжаващия свят.

Толкова много прекрасни и очарователни неща има в този свят. Толкова много неща са дадени от Бог на човечеството съвсем безплатно като Божествен дар. Това са изгревите и залезите, топлината на слънцето, пеенето на птиците, цъфтенето на цветята, песента на вятъра и ромоленето на ручеите.

Толкова много дарове е дал Бог на човечеството!

Обаче човечеството е обърнало гръб на Божествените дарове. И дори дарът на безсмъртието, дарен на вашата душа при нейното създаване, вече не се възприема от вас.

Вие с учудващо упорство създавате собствени небожествени образци и им се кланяте като на златен телец и ги подхранвате със своята Божествена енергия.

Някога аз можех да присъствам сред хората. Това беше в далечни времена. И аз казвах на хората, че ще настъпи време и те ще забравят за Бога, ще забравят за моето съществуване. Никой не ми вярваше.

И сега, когато ви говоря за Бога, за Възнесените Владици, много малко са тези, които могат да повярват в реалността на нашето съществуване.

Защото във вашето съзнание има купища информация, но Истината, Божествената Истина ви е напуснала.

Ето защо вашата основна задача ще бъде да върнете Божествената Истина във вашия свят и след нея при вас ще се върне Божествената хармония, Божественият покой и вашето съществуване ще се изпълни със смисъл.

Сега сте потопени в измислени от вас проблеми. Вие се вълнувате сериозно от това, което не е достойно за вашето внимание. Вие сте потопени в такива проблеми и ситуации, които не трябва да присъстват във вашия свят. И колкото по-голямо внимание отделяте на тези ситуации, толкова повече ги храните със своята Божествена енергия.

Съвсем измислени неща, които се тиражират от средствата за масова информация, с помощта на вашата енергия придобиват напълно физически очертания.

Вие покорно подлагате своето същество под цял поток от лъжи, тиражирани от средствата за масова информация и този поток от лъжи ви носи и ви кара да извършвате действия, за които ще се срамувате да си спомните след смъртта на физическото ви тяло, когато попаднете в нашите обители. Вие с ужас ще си спомняте ситуациите, които сами сте създавали под влиянието на лъжливи внушения и явни лъжи.

Аз и другите Владици постоянно се сблъскваме с души, които не могат да избягнат шока, когато пред техния взор застава целият ужас от направеното зло по време на последното въплъщение.

Много от тези души отново тръгват към въплъщение, за да изкупят своите грехове, своите безчестни постъпки. Обаче ние виждаме, че душата е получила толкова голяма травма, че ще са нужни много стотици години, за да може тя отново да постигне Божествения покой и хармония и да слезе във въплъщение с напълно осъзнато желание да отработи своята карма.

Аз зная и виждам колко е трудно понякога на хората, които идват във въплъщение, за да отработят страшните си грехове от миналото. Тези хора страдат и се подлагат на страшни изпитания.

И е необходимо да проявят цялото си мъжество, да проявят огромна самоотверженост, за да преминат достойно всички изпитания и да не обагрят отново ръцете си с кръв. Защото човекът, взел в ръцете си оръжие, за да отмъсти, и обагрил ръцете си с кръв, лишава своята душа за много въплъщения напред от възможността да върви по духовния път.

И обратно, човек, който преодолява желанието си за отмъщение и покорно приема изпитанието на съдбата, в следващото си въплъщение отваря пред себе си Божествения Път.

Аз съм Богиня, която дава наставления също така в областта на военното изкуство. И обикновено когато давам наставления в своята обител, аз уча душите на пътя на различаването при използването на оръжие. Ако вземате в ръцете си оръжие не за да отмъстите или заради корист, както това правят наемните войници и убийците, а с единствената благородна цел да защитите своето отечество, своя дом, своето семейство, то дори кармата от извършеното от вас убийство ще бъдете много по-лека от кармата на хората, които извършват убийство с цел да спечелят или поради корист.

Има различни мотиви, заради които хората вземат оръжие в ръцете си. За съжаление, както и преди хиляди години, кармата на човечеството не може да бъде разплетена без насилие и кръвопролитие.

Обаче трябва да приемате всяко кръвопролитие като урок за вашата душа. И правилната реакция, правилната оценка във вашето съзнание на случващото се, е в състояние да отработи кармата на насилието, намираща се във вашето съзнание и тя няма да се прояви след това на физически план във вид на ново насилие.

Така аз обучавам на преодоляване на насилието в съзнанието.

Ще бъде учудващо за вас да чуете, но много по-голяма карма се създава не от хората, които извършват насилие, а от тези, които поддържат това насилие в съзнанието си.

Защото насилието, което се извършва сега, е следствие от онази агресия, която предварително се е заселила в съзнанието ви. Но ако в съзнанието ви сега присъства агресия, то тя ще бъде причина за следващо кръвопролитие.

Отначало създавате условия за покълване на омразата, неприязънта и агресията в своето съзнание, след което всичко това се проявява на физически план във вид на войни, кръвопролития и терористични актове.

Замислете се над моите днешни слова. И не създавайте причини за бъдещи нещастия.


АЗ СЪМ Атина Палада.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)