АЗ ви призовавам към пробуждане, към Новия Ден и към новата реалност!

АЗ СЪМ Елохим Циклопей.

Моето днешно идване е свързано с поредицата от събития, които се случиха в последно време.

За да изложа дори най-важните от тях, ще трябва да понижа много Своите вибрации, а на вас ще ви се наложи да се постараете да се приближите в съзнанието си колкото е възможно по-близо до Мен.

И така, предстои ни да се издигнем над суетата и да устремим взор към събитията, които се случват на Земята.

Аз поддържам Божественото виждане за ситуацията на планетата. Но вие знаете, че без въплътени представители на Братството на Земята на Нас ни е трудно да следваме Божествения план за планетата.

Огромната Божествена милост, която започна преди 15 години, предполагаше да се промени ходът на развитието на цивилизацията на планетата и неговото течение да се насочи в Божественото русло.

За изпълнението на тази задача в Свещенообителите на Братството бяха подготвени най-добрите души. Те преминаха съответното обучение и горяха от желание да приложат всичките си сили и способности, за да помогнат на колкото е възможно повече душѝ на планетата Земя да стъпят на Божествения път на развитие колкото е възможно по-бързо.

За това беше необходимо в най-кратки срокове на физическия план да се създаде образец за подражание, чрез който на планетата биха могли да се разпространят верните образци, преди всичко в областта на образованието на децата.

Обаче във Вселената действа, и е един от основните, Законът за свободната воля. Всеки въплътен индивид прави избор и взима решения, изхождайки от Закона за свободната воля. И дори тогава, когато ясно виждаме, че душата прави грешен избор и се отклонява от приетия от самата нея преди въплъщението Божествен план, Ние не можем да се намесваме.

По такъв начин цял водещ отряд, призван да промени хода на еволюцията на планетата, всички негови членове, направиха избор, който не съответстваше на приетия от тях самите план преди въплъщението им.

Болезнено е да се осъзнава цялото бреме на кармата, легнала върху душите на тези хора.

Ние продължаваме да поддържаме Божественото виждане, в съответствие с което промяната на хода на еволюцията на планетата в Божествена посока трябва да започне да се случва на територията, на която в настоящия момент се намира Русия.

Обаче поредицата от избори, направени от много хора, доведе до влошаване на кармичната ситуация. Вследствие на това съзнанието на хората се сви. Съзнанието се сви дотолкова, че много душѝ не разбират какво се случва и към какво да се стремят.

Мнозина не са способни дори да възприемат в пълна степен Нашите Послания и Нашето Ръководство.

В създалите се условия няма да се мине без загуби, бедствия и нещастия. Има вероятност Русия, като страна, която не е изпълнила своето Божествено предназначение, да прекрати своето съществуване във вида, в който съществува сега.

Обаче това не означава, че Ние сме се отказали от Нашите планове за тази страна и за човечеството като цяло.

Новата епоха с новите енергии неудържимо нахлува в живота на планетата Земя!

Старите енергии и старите начини на управление са обречени!

В Нашите свещенообители от Нас е подготвено ново поколение светлоносци, поколението на 21-ви век. Именно сега настъпи времето, когато това ново поколение встъпва в своята активна възраст.

Тези пламенни души не познават догмите, от които бяха завладяни предишните поколения. Те са готови за промените и самите енергии на Новата Епоха подтикват младежта към Божествени промени във всички области на човешкия живот.

Обаче, тъй като предишните поколения не се погрижиха за възпитанието на децата и младежта, то главната опасност, която застрашава младото поколение – това са съблазните и изкушенията, раздуващи желанията и подтикващи към придобиване на небожествени навици и привързаности. Колкото са по-трудни изпитанията, толкова повече заслуги получава душата, преминавайки през тези изпитания и удържайки победа над илюзорното проявление! След няколко години, в случай, че се правят правилни избори, за новото поколение може да се открие нова Божествена възможност.

Ние с нетърпение чакаме кога новото поколение светлоносци ще навлезе в живота и ще поеме върху себе си кармичната отговорност в цялата й пълнота. Настъпва следващият космически цикъл! Още по-мощни енергии слизат на Земята. При тези условия, в енергиите на Новата Епоха, ще може да съществува само това, което удовлетворява Божествените принципи във всичко.

Свещенообителите на Братството сега подготвят за въплъщение следващата плеяда светлоносци.

Затова аз не се уморявам да повтарям, че цялата кармична отговорност по приемането и възпитанието на тези души ляга върху вас, тези, които се намирате във въплъщение сега.

Здравата основа на Учението е надеждно закрепена на планетата. Но се изисква грижа и опека над новото поколение хора, които са призвани изцяло да променят планетата.

Много душѝ, намиращи се във въплъщение и направили погрешни избори вече се разкаяха и искат да поправят своите грешки с работа. Възлюбената Гуан Ин, Богинята на Милосърдието и Състраданието, вече внесе на заседанието на Кармичното Ръководство, което се провежда в момента, въпроса за смекчаване на кармичното бреме за тези разкаяли се души.

Възлюбени, вие се намирате във въплъщение, за да осъзнаете своята безсмъртна природа и да победите илюзорните сили. Вие, всеки от вас, сте длъжни да удържите победа над илюзорното проявление. Вие удържате победа над своите недостатъци и некачествени състояния на съзнанието и тази ваша вътрешна победа се отразява във физическото проявление.

Колкото повече индивиди удържат победа над себе си, толкова по-бързо ще дойде Златният век на Земята.

АЗ пазя виждането за Златния век на планетата.

Сегашната ситуация на планетата напомня на нощни кошмари.

АЗ ви призовавам към пробуждане, към Новия Ден и към новата реалност!

Винаги Победа!

АЗ СЪМ Елохим Циклопей.

 

 


 


Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)