Аз ви призовавам да следвате вашите идеали независимо от всичко!

АЗ СЪМ Сен Жермен!

Дами и господа, аз отново дойдох при вас, за да засвидетелствам своята почит на тези от вас, които неуморно работят над себе си и правят всичко възможно за проникването на енергиите на Новата Епоха в обкръжаващия ви свят!

Аз дойдох днес, за да си спомните онази епоха, в която много от вас се въплъщаваха. И аз дойдох днес като ваш Рицар-Командор!

Аз съм длъжен да ви напомня, че имаше такова време, когато съществуваха рицарските ордени. И трябва да ви напомня, че в онази епоха, точно така, както и във ваши дни, имаше истински рицари на Духа, готови да пожертват своя живот заради идеалите. И имаше такива, които също носеха доспехи и участваха в рицарски турнири. Но техните сърца мълчаха и не провеждаха Божествената истина и истинските идеали в света.

И във ваши дни има истински рицари на Духа, които са готови да отстояват своите убеждения във всяка житейска ситуация. Има и такива, които прикривайки се с Учението, действат за своите користни интереси и се опитват да си съберат паство и да го насочат в съответствие с личните си интереси.

Не е ли истина, че това е много разпространена картина във вашето общество?

Мнозина събират групи и се опитват да ги водят. Слепците водят слепи.

Днес аз дойдох да ви придам импулса на вярата и истинското направление, което сте призвани да следвате.

И така, вземете за образец кодекса на рицарската чест. Има истински идеали, за които вие сте длъжни да се сражавате и от които не можете да отстъпите. Има и фалшиви двойници на истинските идеали.

Когато ми казвате, че не можете да направите различаване, че не можете да определите дали лидерът, който следвате, е истински или лъжовен пастир, вие хитрувате. Вие винаги знаете истината! Вашите сърца са най-съвършеният инструмент за разпознаване във вашия свят. И когато не слушате сърцето си, вие започвате да слушате вашия ум, който винаги ще ви докаже защо е по-удобно и по-безопасно да следвате някого.

Сега трябва да получите по-определена представа за това къде се намират истинските ценности, и къде – техните двойници.

Луната също свети. Но тя свети с отразената светлина, идваща от слънцето. Затова има такива, които прокарват във вашия свят истинската Божествена Светлина, а има и такива, които светят с отразена Светлина. И това е също така очевидно, както когато наблюдавате луната и слънцето.

Вие встъпвате в Новата Епоха. Основното качество, което ви предстои да отработите в Новата епоха, е качеството различаване. За да развиете това качество, не е нужно да посещавате лекции и семинари. Това качество е присъщо на всеки от вас по рождение. Всички вие в детството си сте владеели това качество. Но когато сте попаднали сред фалшивите ценности, които са завладели вашия свят, вие сте се поддали на влиянието на обкръжението и сте започнали да разчитате на вашия плътски ум, а не на сърцето си.

Затова вашата задача е просто да върнете в живота си истинските ценности. Към тези ценности се отнасят чувството за дълг, достойнството, предаността, вярата и любовта. Аз мога да ви изброя много истински качества. Но и вие самите много добре ги знаете. Когато се опитвате да се прикривате зад фалшиви идеали, опитвате се да следвате лъжовни лидери, в душата си вие винаги знаете, че сте на грешен път. Защото в този случай вас винаги ви движи користта. Вие се опитвате да получите нещо за себе си. Няма значение какво е това – добро отношение, спокоен и сит живот, власт, пари, удовлетворяване на страстите или желанията. Във всички случаи това винаги е нещо, което е против Божествените ценности и истинския Дух на рицарството.

Аз си давам сметка, че пребиваването във вашия свят прави практически невъзможно следването на истинските, Божествените ценности. Защото вашият свят на 90 процента се състои от фалшиви ценности.

Но именно сега аз дойдох да оглавя тези от вас, които са готови да застанат под знамената на Възнесените Владици! Именно сега аз ви призовавам да застанете под нашите знамена като вашия Рицар-Командор!

Лесно е да се удържи победа, когато врагът е слаб и малоброен.

Чест и хвала на тези, които намирайки се в малцинство, удържат победа! Сега аз се обръщам именно към вас, които сте готови да пожертвате кратковременните изгоди и да се устремите към вечните и непреходни ценности. Кой от вас е готов да остави света на илюзорните играчки, с горящите светлини на рекламите, който ви завлича със своя фалшив външен блясък, и да излезе на полето на сражението за истинските ценности, към които се отнасят вашата преданост към Братството и Владиците и вашата несломима вяра и любов!

Аз съм готов да оглавя тези от вас, дами и господа, които няма да се побоят да застанат в защита на своите идеали пред многократно превъзхождащите ги сили на противника!

Затова запомнете, моля, вашия кодекс на честта, чиито първи редове гласят, че няма нищо във вашия илюзорен свят, което да стои по-високо и да има по-голяма ценност, отколкото Бог и следването на Неговия Закон.

Изхождайки от това положение, всичко останало ще ви стане ясно и ще придобие друг смисъл.

И самият ви живот е по-малко важна ценност, отколкото Бога и следването на Неговия Закон. Защото отдавайки живота си за Бога, вие получавате вечния Живот. А следвайки кратковременните интереси и увлеченията на илюзорния свят, вие губите душата си завинаги.

Пожелавам ви да застанете на пътя на отстояване на Божествената истина. Точно сега настъпи времето, когато сте длъжни да демонстрирате вашата решимост и вашите убеждения пред лицето на илюзорните сили, които безсрамно ви се смеят в очите и не вярват, че още има хора, за които следването на идеалите е приоритетна задача на живота.

Аз ви призовавам да следвате вашите идеали независимо от всичко! И това се нарича истински дух на рицарството! И това се нарича безсмъртие.

Аз ви призовавам да встъпите във вечния Живот! Аз ви призовавам да вървите след мен – вашия Рицар-Командор.

Ще влезем достойно в Новата Епоха – епохата на Водолея!


АЗ СЪМ Сен Жермен!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)