Аз ви предлагам да бъдете сред избраните, които ще окажат помощ на човечеството в този критичен момент

АЗ СЪМ Гуан Ин, Богинята на Милосърдието и Състраданието.

Вие ще бъдете учудени от това, което днес имам намерение да ви кажа.

Не защото моето повествование ще бъде ново за вас, а защото вечният Закон за Милосърдието и Състраданието продължава да действа във вашия свят, независимо от всички проявления на злобните сили.

Днес ще говорим за вас, за тези, които се намирате във въплъщение.

Ще се опитаме да разберем какво ви пречи да бъдете щастливи. Какво ви пречи да проявявате в живота си само Божествените качества и защо на планетата има войни и всякакви несправедливости.

Вие много пъти сте слушали това наше Учение. Обаче всеки път има хора, които след нашето поредно Послание като че ли получават прозрение. Мъглата, закривала очите им понякога цял живот, изведнъж се вдига и те ясно виждат причините за своите страдания и нещастия.

И разбира се, тези причини се намират във вас самите. Колко е непоносимо понякога да гледаш човек, който проглежда в най-критичния момент от живота си.

Случва се така, че само непоносимата мъка, страданието и нещастието довеждат душата на човека до прозрение. И много малко са на Земята душите, които разбират това и помагат на човека, изпитващ непоносими страдания, да облекчи участта си и Служат на страдащата душа.

Обикновено във вашия свят не е прието да се говори за хорските страдания. Хората на смъртно легло, живеещите в лоши условия, не предизвикват интереса на вашите средства за масова информация. Сякаш най-трудната страна от живота на човешкото общество изобщо не присъства в живота ви. Вместо това, вие четете в новините за спортни триумфи, за победите на политиците. Дори нещастията, бедите и страданията се поднасят по такъв начин, като че ли са сензация. Целият този материал и информация се поднасят от средствата за масова информация така, че не дават разбиране и не разкриват причините, поради които се случват бедите и нещастията. Защо хората страдат и умират, без да знаят причините за собствените си нещастия.

Много малко са индивидите, способни да изпитват истинско Състрадание и Милосърдие. Може смело да се каже, че истинското Милосърдие и Състрадание може също така рядко да се срещне във вашия свят, както и истинската Вяра в Бога и Висшия Закон.

Аз дойдох в този ден, за да ви напомня за един от аспектите на нашето Учение. А именно: аз дойдох да ви кажа, че преди много хиляди години на Земята са дошли Велики Духове, за да изпълнят велико служение на човечеството на Земята. Разбира се, Ние знаехме всичко. Ние знаехме, че ще настъпи време и човечеството ще се изправи пред велико страдание, като следствие от своите неправилни действия в миналото. Ние знаехме, че този момент ще настъпи. И знаехме, че след като по своята свободна воля се обвързахме с кармата на човечеството на Земята, Ние също трябва да изпием пълната чаша със страдания заедно с човечеството.

Аз ви разказвам толкова подробно своята история и историята на другите Владици на Мъдростта, за да разберете, че вашата съдба и моята съдба, и съдбата на другите Владици на Мъдростта са неразривно свързани.

И Ние продължаваме своето Служение на човечеството дори тогава, когато то напълно забравя за Нашето съществуване.

Ние ежедневно принасяме в жертва своите духовни достижения, за да може човечеството на Земята да продължи своята еволюция. Нашето Служение на човечеството е подобно на разпятието на кръста, само че това разпятие продължава милиони години.

За вас е трудно да разберете същността на нашето Служение. Обаче тогава, когато човек се окаже лице в лице със страшно нещастие, когато душата му страда и устните му вместо проклятие и заплахи произнасят слова на благодарност за прозрението, което е дошло при него в най-трудния момент от живота му, тогава този човек е способен да разбере Нашето Служение и Нашия подвиг в името на еволюциите на планетата Земя.

Днес аз дойдох при вас, за да ви известя, че на днешното заседание на Кармичното Ръководство, освен всичко друго, бе взето решение за жертвата, която няколко Същества на Светлината принесоха, за да продължи човечеството своята еволюция.

Сега вие имате дълг към тези Същества на Светлината, които пожелаха да останат неизвестни.

През следващото полугодие вие можете да окажете неоценима помощ на тези Владици. За тази цел е необходимо да напишете писма до Кармичното Ръководство и да поемете задължение за повишено Служение. Моля ви да поемете допълнителни задължения под формата на молитвени бдения, служение на онеправданите и нуждаещите се. Тези от вас, които притежават определени заслуги, могат дори да принесат в дар част от своето каузално тяло.

Всички ваши писма ще бъдат разгледани от нас, членовете на Кармичното Ръководство.

От това доколко осезателен ще бъде вашият принос, зависи доколко човечеството ще получи облекчение на своите страдания в бъдеще.

Сега става интензивно връщане на кармата на човечеството за необмислените действия, мисли и чувства в продължение на много хиляди години.

От вас, най-осъзнатите членове на човешкото общество, които четете нашите Послания, зависи доколко ще бъде облекчено кармичното бреме, лежащо върху човечеството.

Вашето Служение прилича много на Служението на Владиците на Мъдростта. И ако ние, всеки на своето ниво, успеем да носим нашето Служение за благото на еволюциите на планетата с цялата загриженост, осъзнатост и безкористие, с това вече ще бъде постигнат огромен резултат от нашите съвместни действия.

Аз ви моля да се отзовете на моя призив.

Неизброими човешки страдания могат лесно да бъдат спрени, ако хората осъзнаят причината за тези страдания и се разкаят за извършените неправедни постъпки. Но ако човечеството дотолкова е потънало в грехове, че не е способно самостоятелно да осъзнае причината за своите нещастия, тогава трябва да се намери някой, който със своето предано Служение ще погаси част от световната карма и така ще облекчи страданията на хората.

Аз ви предлагам да бъдете сред избраните, които ще окажат помощ на човечеството в този критичен момент.

Моля ви, поеме върху себе си допълнително Служение за благото на човечеството.

Аз очаквам вашите писма с надежда и трепет. Ще чета лично всяко ваше писмо и ще вземам решение по него.


АЗ СЪМ Гуан Ин.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)