Аз ще вляза във вашите храмове и ще действам чрез вас

АЗ СЪМ Ел Мория, отново дошъл при вас чрез моя Посланик.

АЗ СЪМ дойдох, за да утвърдя за вас ново знание и разбиране за събитията, които стават сега на финия план на планетата Земя.

Знаете, че става смяна на циклите. Много се говори за това и в диктовките, дадени чрез този Посланик, и в диктовките, дадени от нас чрез други посланици.

С какво се характеризира сегашният етап на преобразованията, които стават на Земята във връзка със смяната на циклите?

Ще се учудите, ако ви кажа, че преобразованията на финия план практически са завършени. Ние изчистихме от негативните енергии, успели да проникнат в несвойствени за същността им слоеве, всички слоеве на финия план, с изключение на най-долните астрални слоеве.

Това беше грандиозна работа, възлюбени, и ние я завършихме успешно.

Сега настъпи етап, когато пристъпваме към изчистване на близките до физическия план слоеве и към изчистване на самия физически план.

В какво се състои трудността? Силите, които незаконно са успели да проникнат в слоеве с високи вибрации, сега са притиснати от нас към Земята. И те търсят какъвто и да е предлог, за да утвърдят позициите си на физическия план и най-плътните слоеве на астралния план.

Тези сили нямат собствен източник на Божествена Енергия и се хранят с вашата енергия, която вие понякога така необмислено им предоставяте.

Затова сега на първо място излиза въпросът за контрола над изразходването на Божествената Енергия. И лайтмотивът на почти всички тези диктовки, ако внимателно ги препрочетете, е точно контролът над изразходването на Божествената Енергия, който вие, възлюбени, трябва да осъществявате самостоятелно.

Всеки от вас представлява източник на Божествена Енергия за вашия физически свят. Вие сами, като същества, притежаващи свободна воля, избирате за какво да употребите дарената ви от Бог Енергия.

Вие не можете да не изразходвате тази енергия. Божествената Енергия постъпва във вашата аура от Божествения свят като непрекъснат поток всяка минута и всяка секунда от пребиваването ви на Земята. И само от вас самите зависи как ще се разпоредите с вашата Божествена Енергия.

Силите на тъмнината нямат достъп до Божествената Енергия, но са много умели в начините за присвояване на вашата Божествена Енергия. Те вземат вашата енергия, която вие така лекомислено им давате чрез всяка небожествена дейност, която си позволявате да осъществявате във вашия свят.

Цялата съвременна индустрия удовлетворява към 90% от енергийните нужди на тъмните сили. Замисляли ли сте се някога за това, възлюбени? Струва ви се безобидно, когато отидете на рок-концерт или си позволявате да гледате филми на ужасите, сапунени сериали, филми, пропагандиращи насилие.

Струва ви се безобидно, ако следвайки модата, купувате въобще ненужни предмети, вещи. Всяка придобита от вас вещ носи определени вибрации. Има вещи, които носят в себе си Светлина, а има вещи, които ви отнемат Светлината. Замисляте ли се за това, когато харчите парите си, друг еквивалент на вашата Божествена Енергия, за да се сдобиете с небожествени вещи?

Съветвате ли се със своето Христово Аз, когато правите покупките си?

Всеки момент от вашия живот вие правите избор и този ваш избор насочва Божествената ви Енергия или към умножаване на илюзията в този свят, или за намаляване на тази илюзия.

Вие оцветявате Божествената си Енергия с прекрасните си чувства, пълни с радост и любов и повишавате вибрациите на този свят. А когато сте изпълнени с отрицателни мисли и чувства, вие пълните този свят с тежка енергия, с гъста утайка от вашите негативи.

И само вие самите можете да осъществите контрол над всеки ерг изразходвана от вас Божествена Енергия. Ние не можем да направим това вместо вас. Много бихме искали всеки от вас да се превърне в проводник на Светлината, изпълващ заобикалящия ви свят с вибрациите на хармония, красота, любов, радост. И ние поемаме задължението да помагаме на всеки от вас, който искрено поиска да ни помогне в нашата работа по изчистването на вашата октава от силите на тъмнината. Но ние не можем да ви заставим да направите този избор, възлюбени.

Предлагаме ви много просто решение, което няма да изисква от вас даже отделяне на допълнително време, необходимо за четене на молитви. Макар че молитвите сега са необходими на света както никога, явявайки се допълнителен източник на Светлина за физическата октава.

Но ако вие постоянно се контролирате как изразходвате Божествената си Енергия, това няма да изисква от вас никакви допълнителни разходи. Напротив, ще способства за икономия на паричните ви средства. Защото ако се замислите къде харчите парите си, ще стане ясно, че 90% от вещите и продуктите, които купувате, въобще не са нужни за поддържане на физическото ви тяло. Обратното, те спомагат за разрушаването на тялото ви и ставате зависими от цялата индустрия, която отначало ви въвлича в процеса на разрушаване на физическото ви тяло и вашата психика, а после услужливо ви предлага огромен набор от скъпо струващи средства, които уж подпомагат възстановяването на здравето ви.

Контролирайте се в течение на целия ден. Наблюдавайте мислите си, чувствата си. Накъдето са насочени вашите мисли, натам тече вашата енергия. Обърнете внимание за какво мислите. Вие мислите за несправедливото правителство и изпращате енергията си на членовете на вашето правителство, мислите за това колко несправедливо се отнесе към вас началникът ви на работа и му изпращате енергията си, мислите за сюжета на току-що гледания сапунен сериал и изпращате енергията си за умножаване на цял егрегор изкуствени мисли и чувства, който се намира на астралния план.

Вие сте отговорни за всеки ерг енергия, който лекомислено изразходвате. И всеки път, когато не изразходвате енергията си в съответствие с Божествените принципи, вие създавате карма. И когато сте осведомени за кармичния закон и въпреки това продължавате да нарушавате Божествените принципи в угода на егото си, вашата карма е по-тежка.

Повярвайте, ние не изричаме тези думи напразно. И не изразходваме енергията си напразно. Всяка дума, казана в тези диктовки чрез този Посланик, е насочена именно към това да ви даде знанията, от които най-много се нуждаете в този момент.

Затова не се изморяваме да ви повтаряме едно и също: вие сте отговорни за изразходването на енергията си и сте отговорни за това двойно повече, ако продължавате предишния си начин на живот след прочита на тези диктовки и си казвате, че всичко, за което се говори в диктовките, въобще не се отнася за вас.

Вие се намирате във въплъщение във физическата октава и много от вас преди въплъщението си са поели задължението да помогнат на човечеството в това толкова тежко време на преход. Сега ви напомняме за поетото задължение.

Не казвайте после, когато застанете пред Кармичното Ръководство, че нищо не сте знаели и за нищо не сте се досещали, че не са ви предупреждавали и нищо не сте чували.

Повтарям ви отново и отново. Времето за учене свърши. От вас се искат конкретни действия и конкретни стъпки на физическия план.

 Едва ли вече ще се удаде по-ясно формулиране на нашите изисквания към вас от това, което е дадено чрез този Посланик. Вие трябва да промените приоритетите на съзнанието си.

Разберете, че ние сме безсилни да направим каквото и да било на вашия физически план без вашата помощ и подкрепа. Ние нямаме достъп до вашия физически свят, освен ако някой от вас не подготви храма си за нашето присъствие и не отправи призив да използва своите четири низши тела, за да можем да се възползваме от вашите ръце и крака за осъществяването на нашите планове.

И така, аз ви давам този призив. Моля, отправяйте го всеки ден.

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, в името на моето могъщо АЗ СЪМ Присъствие, в името на моето Свято Христово Аз призовавам възлюбения Ел Мория да влезе в моя храм и да действа чрез мен за проявлението на Волята на Бог във физическата октава и плътните слоеве на астралния план. Възлюбени Ел Мория, аз предоставям напълно на твое разположение всичките си четири низши тела: физическото тяло, астралното тяло, менталното тяло и етерното тяло. Действай чрез мен, ако такава е Божията Свята Воля. Да се изпълни Божията Воля. Амин.

И аз ви обещавам, че още щом се предостави възможност, ще вляза във вашите храмове и ще действам чрез вас.

И така ние ще променим този свят! И Земята ще живее и ще стане прекрасна звезда на свободата, радостта и любовта!


АЗ СЪМ Ел Мория и дадох това послание от позицията на най-висша Любов към вас.