Аз ще посрещна лично всеки от вас, победилите илюзията!

АЗ СЪМ Алфа, вашият отец на Небесата.

Днес, възлюбени, на Мен ми се иска да проведа с вас беседа, свързана с вашето духовно спасение.

Всичко в света се променя много бързо и тази промяна неизбежно оказва влияние на вашата душа.

Има една Истина в света. И тази истина е в Бога.

Тогава, когато Бог напуска живота ви, това неизбежно се отразява на вашата душа.

Душата тъгува и не знае как да се измъкне от плена на илюзията.

Затова, възлюбени, АЗ идвам.

Грижата за всяка душа, намираща се във въплъщение, е за Мен насъщна потребност. Аз обичам всеки от вас с бащинска Любов. И Аз очакам всеки от вас на Небесата.

Заблудите, големите и малките грешки, са неизбежни по Пътя към Дома. Обаче Аз дойдох да ви предупредя за опасността, която се появява на вашия Път в днешно време.

Главната грижа на Възнесените Същества на Светлината е спасението на вашите души.

Когато душите са подложени на смъртна опасност, това предизвика безпокойството на цялата Йерархия на Светлината.

Вашият свят се намира под влиянието на силите на мрака. Този етап е неизбежен при смяната на космическия цикъл.

Само преди няколко години Аз бях спокоен за еволюцията на човечеството. Защото бяха предприети всички мерки за безопасно преодоляване на този етап.

Но, поради това, че много деца на Светлината направиха неправилен избор, ситуацията ставаше все по-лоша и по-лоша. И сега Аз се безпокоя за онези светли души, които се намират във въплъщение и може да не се върнат в Моя свят.

Това може да се случи.

Свят, който се е откъснал от Бога, е обречен на умиране, на постепенна деградация и смърт. Заедно с умирането на стария свят се освобождава място за Новия, Божествения свят.

Обаче именно преходът от стария към Новия свят е най-опасното време за душите. Защото те губят Божествените ориентири и могат да се заблудят и да умрат, така и неуспели да намерят изхода от илюзията.

Обкръжаващия ви свят влезе в противоречие с Божествения замисъл.

Енергиите на обновлението като широк поток се вливат във вашия свят. Обаче на пътя на тези енергии застанаха догмите на стария свят, основаващи се върху господството на материалните енергии и предимството на материалните ценности пред духовните.

Невъзможно е дълго време да се оказва съпротива на Божествените енергии.

Колкото по-голямо е съпротивлението, толкова по-пагубни са неговите следствия.

Колкото повече усилия прилагат сега противоположните сили за да противостоят на Божествения свят, на еволюционния Божествен Път за развитие на човечеството, толкова по-разрушителни могат да бъдат последствията от това съпротивление.

Затова ние предварително се опитахме да ви дадем нашите наставления за това трудно време.

За да предотвратим жертвите.

За да намалим страданията.

Обаче Ние не можем да нарушим закона за свободната воля. Човечеството в по-голямата си част избра пътя на отказване от Бога.

Това е разрушителен път – път на борба с Бога.

Изходът на битката е предрешен.

Старият свят неизбежно ще бъде разрушен.

Нашата задача е да съхраним колкото може повече души в това сложно време.

Затова се дава Учението.

Възлюбени, Аз много добре разбирам колко ви е трудно да се ориентирате в мрака, когато противоположните сили предприемат всички усилия, за да скрият от вас Божествената Истина.

Всички сфери на живота са изкривени.

Истината не присъства никъде.

Нито в една религия.

Нито в една вяра.

Нито в една наука.

Страшно време.

Тъмно време.

Обаче именно сега вие трябва да приложите максимални усилия за спасението на своите души.

Възможност за спасение съществува за онези, които независимо от външните обстоятелства запазват вътрешно съзвучие с Божествения свят.

Колкото по-нататък се отива, толкова по-трудно става да се запазва това съзвучие.

Изисква се огромна сила на Вярата и Любовта, за да се издържи.

Изисква се контрол над всяко желание.

Нужно е да се контролира от Висшето Аз всеки ваш избор.

Трябва да се премине по нишката над бездната.

Моля, не пренебрегвайте Нашите съвети.

Препрочетете всички Послания, дадени чрез нашия Посланик.

Всички до едно.

Именно там е скрита нишката, която ще ви изведе от лабиринта на илюзията в Божествения свят.

И Аз ще посрещна лично всеки от вас, победилите илюзията!

Необходимо е да съхраните Вярата и предаността си.

Аз ви очаквам!


АЗ СЪМ Алфа, вашият отец на Небесата.


 

Аудиозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)