Аз ще бъда с всеки от вас до тогава, докато не се върнете всички у Дома

АЗ СЪМ Санат Кумара, дошъл отново чрез моя Посланик. АЗ СЪМ дойдох за вашето наставление, вашето обучение и за постигането от вас на Божествената реалност, другия свят, който съществува едновременно с вашия свят и се отличава от него само по своите вибрации.

Във всеки момент от времето, когато се намирате в своя свят, вие можете в същото време да пребивавате в нашия свят. Съществува част от вас, която се намира постоянно във Висшите светове. Тази част съхранява своята връзка и своето взаимодействие с Висшата реалност през целия период на въплъщенията ви във физическата октава.

Настъпва космическият срок и вашата Висша част се облича в по-плътни тела и слиза в материята.

С уплътняването на заобикалящия ви свят връзката между вашите Висша и низша части постепенно се нарушава и отначало е едва различима, а после съвсем изчезва. Когато материалността на вашия свят достигне своята най-голяма плътност, вие губите връзка със своята Висша част.

Затова всички истински духовни практики, които съществуват във вашия свят, са насочени към възстановяване на тази вътрешна връзка. Щом си спомните кои сте всъщност и щом получите възможност да общувате със своята Висша част, вие постигате способност да изменяте вибрациите си по ваше желание.

Продължавате да се намирате във вашия физически свят и в същото време съзнанието ви се извисява до такава степен, че в определени моменти ставате способни да получавате информация и знания от нашия свят.

Много водещи дейци от всички времена са притежавали способност спонтанно, непроизволно да повишават своите вибрации и да се оказват във висшите ефирни октави в състояние на бодърстващо съзнание. Именно оттук те са черпили и черпят своето вдъхновение и образците за своите произведения на изкуството, творчеството, научните знания и изобретения.

Всяко откритие винаги се е правило от хора, имащи в една или друга степен достъп до нашата реалност.

Сега способността за взаимно проникване на световете и проникване на вашето съзнание в нашия свят ще бъде многократно усилена.

Ще получите даровете на Светия Дух и ще получите наистина вълшебни способности. Всичко това ви очаква в близко бъдеще. Единственото, което ви спира, това е вашата привързаност към физическия свят и вашите недостатъци.

Трябва да придобиете способност да различавате в себе си това, което не е Божествено, и постоянно да се отказвате от него. По начало вие ще можете да постигате общуване с нас и със своята Висша част само водейки напълно изолиран начин на живот и като се отказвате от всякакво влияние на масовата култура и от влиянието на хора, подложени на въздействието на масовата култура. Това е подобно на първопроходците, които се изкачват върху голите скали на Божественото съзнание. Усилията и работата на тези първопроходци са наистина титанични, изискващи прилагането на всички сили и на всички дадени от Бога способности.

Малцина във вашето време ще успеят да се издигнат до върховете на Божественото съзнание. Пътят е толкова тежък, че е възможно във всеки момент да се сринеш и да не се задържиш на достигнатата височина.

Но на онези, които последват тези първопроходци, ще им бъде значително по-леко. Аз предвиждам в най-скоро време възникване на общини в различни кътчета на Земята, които ще се състоят от хора, притежаващи определено ниво на Христово съзнание.

Тези общини ще станат първообрази, матрици на бъдещите селища и бъдещото устройство на човешкото общество. Като съчетават в себе си производствени задължения и духовно Служение, подобни общини ще бъдат автономни и напълно независими от заобикалящия ги свят.

Виждам, че с течение на времето в местата, където се образуват такива общини на Светия Дух, ще се установят съвършено нови принципи на държавно, светско устройство. В местата, където подобни общини преобладават, ще се създадат условия за настъпването на Златния Век.

Надявам се, че подобни общини ще възникнат преди всичко на територията на Русия, доколкото тази страна по своите исторически традиции винаги е била склонна към водене на колективно стопанисване. Сложността е била в това, че някои сили винаги умело са използвали тези национални качества и са манипулирали склонността на хората към общинен труд за своите користни цели.

Искам също да ви обърна внимание на това, че не може да има идеална община, докато всеки член на колективното съобщество не достигне определено ниво на Христобитие и не спре да използва достиженията на съвместния труд и творчество за своите користни и егоистични цели.

И отново пред всеки от вас на първи план застава въпросът за личния стремеж към усъвършенстване в Бог. За отказ от своето его и грижа за чистотата на своите четири низши тела.

Има един важен момент, на който бих искал да ви обърна внимание. В действителност има два пътя, водещи до усъвършенстване в Бог. Първият е свързан с уединение и молитва и той е много по-лек. Вторият е, когато работите върху себе си, без да изоставяте обикновения си начин на живот.

Всеки от тези пътища има своите плюсове и минуси. Ако единственото препятствие пред вас, за да започнете сериозна работа върху себе си, е вашето обкръжение на този етап от Пътя ви и вие автоматически се отказвате от сериозни занимания, тъй като смятате, че външните условия няма да ви позволят да правите това, в този случай съм длъжен да ви напомня, че условията, в които се намирате, съответстват на вашето ниво на съзнание и на съотношението между вашата отрицателна и положителна карма. Затова за всеки от вас стартовите условия ще бъдат различни. Ще ви се наложи да преодолявате всички неудобства на външните условия и кармичните обстоятелства. Но трябва да осъзнавате, че вие сами със своите избори в този и предишни животи сте заслужили обстоятелствата, които ви заобикалят в живота. И вашето оплакване от лошите условия и нехармоничното обкръжение са просто оправдание на вашето его, за да не правите нищо. А мнозина просто стигат до директни обвинения на Бог и Владиците за обстоятелствата в живота си.

Затова първата крачка по вашия Път ще бъде смирение пред обстоятелствата, сред които започвате Пътя си, и вземане на решение да следвате Пътя, който води обратно към Бога, независимо от каквито и да било външни обстоятелства в живота ви.

Повярвайте ми, ако проявите устременост и решимост в следването на Пътя, вие ще получите цялата необходима помощ. С течение на времето обстоятелствата в живота ви ще се изменят към по-меко проявление на всякакви, дори много тежки кармични ограничения. Според степента на изменение на вашето съзнание ще получите всичко, което е необходимо за духовното ви израстване и усъвършенстване в Бога.

Всички препятствия и всички ограничения са скрити вътре във вас. И всички ограничения, които имате – това е натрупана отрицателна енергия в четирите ви низши тела.

Представете си, че вашите четири низши тела представляват килер, където в течение на няколкостотин години са се събирали всички ненужни вещи. С течение на времето този килер така се е задръстил и запрашил, че е невъзможно дори просто да се влезете на него. У по-голямата част от човечеството четирите низши тела са именно такива килери.

Затова е необходимо в един прекрасен ден да вземете решение и да започнете да разчиствате килера от кармичните си натрупвания.

Разбира се, няма да успеете да направите това за един ден и възможно е, даже за няколко години, но колкото по-бързо вземете решение и започнете да действате, толкова по-бързо ще приключите с мръсната и изморителна работа по разчистване на съзнанието и подсъзнанието си, където със завидно упорство сте трупали всякакви психологически проблеми през целия период на преражданията си на Земята.

Естествено, когато проблемите ви започнат да изплуват един след друг от вашето подсъзнание, тогава ще ви се наложи да приложите значителни усилия, за да ги преодолеете и завинаги да се простите с тях. Все едно, че вадите стари неща от килера, а те събуждат у вас понякога много болезнени спомени, които ви причиняват непоносима болка.

Но вие се изпълвате с решителност и изхвърляте ненужните вещи, и заедно с тях се освобождавате от част от отрицателната енергия, която е във вас.

Затова искам отрано да предупредя онези, които се готвят за приятно прекарване на времето си по Пътя към Дома. Не очаквайте лек път. Бъдете готови за всякакви изненади. Никога не знаете каква енергия ще се раздвижи от вашите кармични залежи. Ще извършвате постъпки, за които няма да намирате логично обяснение. Ще се сблъсквате с хора, към които ще изпитвате бурни, с нищо немотивирани чувства. С вас ще се случват странни неща. Трябва да сте готови за всичко.

Трябва постоянно да помните в съзнанието си за взетото решение да се върнете към Бог, да издигнете своето съзнание до Висшите светове. И винаги трябва да помните, че не сте сами. Ние зорко наблюдаваме всеки, който се е осмелил да се катери по скалата на Божественото съзнание и в краен случай винаги ще ви подадем ръка в критична ситуация. Ако помислите ви са чисти, няма от какво да се боите.

Чистотата на вашите стремежи ви обвива в неуязвима защита от Светлина.

Всеки от нас докато е бил на Земята е преминал по същия този Път. Пътят е проверен. Затова, гответе се за пътуване и стъпвайте по-смело на Пътя.

АЗ СЪМ Санат Кумара и ще бъда с всеки от вас, докато всички не се върнете у Дома.