Аз поех греховете на света върху себе си, но главното, което направих е, че ви показах Пътя

АЗ СЪМ Иисус Христос, дошъл днес при вас чрез Посланика Татяна.

АЗ СЪМ дойдох! В този ден, когато православните християни отбелязват светлия празник Великден в памет на моето възкресение след разпятието на кръста.

Знаете, че символът на разпятието и символът на възкресението принадлежат не само на това събитие, което се случи преди 2000 години.

Това са символи, които се отнасят за всеки от вас, живеещите сега на Земята. И всеки от вас трябва да премине през своето разпятие и своето възкресение. Затова нека днешният празник ви послужи като напомняне за вашия Път на посвещения и за изпитанията, които ви предстоят по този Път.

Това не означава, възлюбени, че непременно ще бъдете разпнати, както бях разпнат аз.

И това не означава, възлюбени, че ще възкръснете така, както възкръснах аз. Но тези събития непременно ще се случат на заключителния етап от вашите посвещения.

Вашето разпятие ще се случи, когато ще висите на кръста между живота и смъртта. Между вечния живот и смъртното пребиваване във вашия свят. Вие ще осъзнаете тленността на заобикалящия ви физически свят и ще усетите докосването до вечния свят. Усещанията, които ще преживявате при това ваше посвещение, ще са сравними с моите в процеса на разпятието, което преживях. Физическото ви тяло и всичките ви фини тела ще страдат. Ще чувствате не само своята болка, ще усещате болката на всяко живо същество, страдащо във вашия свят. Вие в пълна мяра ще усетите несъвършенството на вашия свят.

Ще се сблъсквате с тези несъвършени състояния на съзнанието около вас и ще направите избора да се пожертвате, да пожертвате всичко, което имате, даже да пожертвате физическото си тяло, за да помогнете на страдащи същества около вас, които са в неведение за причините, поради които страдат.

Да, възлюбени, готовите за пробуждане хора, чийто срок е настъпил, изпитват такива страшни мъки и страдания, че са готови да приемат помощ от всеки, който им обясни причините за техните страдания.

И ще е добре, ако до тях се окаже човек, който вече е осъзнал състоянието на пребиваване между двата свята и вече е направил избор в полза на Божествения свят.

Възлюбени, много от вас вече са преживели своето разпятие и мнозина вече са близо до преминаване през своето разпятие. Това е състояние на вашето съзнание, когато осъзнавате предназначението си, когато изцяло принасяте в жертва себе си за благото на всички живи същества. И тези живи същества, вместо да ви благодарят и възхваляват, ще се стараят да ви унижат, да ви причинят болка, те ще ви преследват и ще искат да ви накажат.

И в минутата, когато ще ви се струва, че вече нямате сили да понасяте това нечовешко напрежение, вие ще осъзнаете, че тези хора не знаят какво вършат. И ще им простите, нещо повече, ще пожелаете да поемете върху себе си техните грехове, които пречат на очите им да видят Истината.

Ето тогава ще преминете своето разпятие на кръста на материята.

След това ще бъдете готови за възкресение - като състояние на вашето пълно съзвучие с Волята на Бог и пълно изчистване от човешките мисли и чувства.

Това е наистина възкресение, защото вашият Дух ще получи възможност да действа чрез вас. И вие ставате вече неуязвими за всички стрели, отправени по ваш адрес. Няма нищо във вашия физически свят, което може да ви причини вреда.

Вие сте възкресили духовните си енергии и удържате тези духовни енергии на вашия физически план. И нищо от обкръжаващата ви мерзост на запустението вече не може да ви окаже никакво влияние. Напротив, възлюбени, със самото си присъствие вие сте способни да спрете всяка проява на несъвършенство във вашия свят.

И получавате допълнителна възможност да осъществявате своето Служение и помощта, която при това сте способни да оказвате на околните, е помощ от самите Небеса. Защото във вас самите вече няма нищо, което би отличавало състоянието на вашето съзнание от Божественото.

Не вярвайте на онези, които ще ви казват, че е имало само един Син Божи и само Той единствено е могъл да поеме върху себе си всичките грехове на света.

Да, аз поех върху себе си греховете на света, но главното, което направих, е че ви посочих Пътя, който трябва да следвате и по който вече вървите.

Дадох ви пътя, Розовия Път, осеян от рози и тръни. И няма друг път, по който можете да достигнете Царството на вашия Отец на Небесата.

Възлюбени, изпълва ме чувство на Любов към вас. Виждам вашето Служение и виждам колко ви е трудно във вашето време. Събитията се разгръщат толкова бързо, че съзнанието ви едва успява да се приспособи към бързата смяна на декорите.

И онези, които са поели Пътя на Служението и уверено вървят по него, ще получат потвърждения за правилността на избрания Път, като изпълващи ги минути на тиха радост, неописуемо блаженство. Възлюбени, запомняйте тези минути, попивайте тези състояния на блаженство с всичките клетчици и атоми на своето същество. Ловете тези минути на блаженство. Това ще ви даде сили, енергия и възможност да преминете всички ваши тестове, всички ваши изпитания по Пътя.

Нека Любовта бъде постоянна ваша спътница във всяка минута от живота ви. И ако не изпитвате чувство на Любов, молете ме, обръщайте се към мен и аз ще направя всичко, което зависи от мен, за да ви върна вашата Любов.

Любовта е онзи знак по вашия Път, който показва, че вървите по верния път.

Не трябва да свързвате това чувство с конкретен човек и не трябва да изисквате в замяна да ви отвърнат с любов. Макар че понякога именно Любовта, която изпитвате към конкретен човек, ви спасява в най-трудните периоди на изпитанията ви.

Когато обичате, нищо повече не ви е нужно. Вие сте готови просто да изпитвате това състояние и да му се наслаждавате. И всичките ви проблеми, всичките ви несъвършенства и несъвършенствата на околния свят се разтварят от този универсален разтворител, изначално присъщ на тази Вселена.

Пламъкът на истинската Божествена Любов е способен да се всели само в сърцата на онези хора, които не са изгубили връзката си с Божествения свят. Именно това чувство е способно да повиши вибрациите ви и да ги приведе в съответствие с постоянно повишаващите се вибрации на вашия физически план.

Онези, които не са способни да усвоят енергията на Любовта, ще се чувстват все повече и повече откъснати от вашия свят. И рано или късно ще решат или да се покорят на енергията на Любовта, или завинаги да напуснат този свят, в който няма да могат да пребивават повече заради твърде голямата разлика във вибрациите.

Възлюбени, радостен съм да използвам тази възможност и да се срещна с вас в този ден, в който зная, че по-голямата част от четящите тези редове празнува събитието на моето възкресение. Позволете ми да се присъединя към вашето празненство и да отпразнувам победата на възкресението на онези от вас, които са постигнали в съзнанието си възкресението на Божествените вибрации и които напълно са съзвучни с мен и останалите Възнесени Владици.

Това е голяма победа, възлюбени, защото сте достигнали състоянието, което ни позволява да пребиваваме във вашите храмове!

И няма да ми повярвате, като кажа, че на Небесата остана вече много по-малка част от мен, отколкото онази част, която пребивава на Земята във вашите храмове. В храмовете на онези, които ме поканиха да вляза в техните храмове и чиито вибрации ми позволяват да го направя.

Също така ще ви кажа, че повечето Възнесени Владици, които са запазили връзките си с невъзнесеното човечество, също пребивават сред вас, във вашите тела и в телата на вашите братя и сестри.

Световете се сближават. Настъпи времето, когато нашите светове ще бъдат все по-близо един до друг по своите вибрации. И все повече и повече от вас, възлюбени, ще имат контакт с нас и ще осъзнават това с външното си съзнание.

Радвам се на днешната ни среща. Изпращам ви цялата Любов на моето сърце и приемам Любовта на вашите сърца.


АЗ СЪМ Иисус, ваш брат.

 


Аудиозапис на диктовката. Текста чите Т.Н. Микушина.