Аз искам да ви вдъхна увереност и да ви освободя от страха

АЗ СЪМ Ел Мория. И аз предвиждам радостните възгласи на моите чела: „Най-после!”

Да, възлюбени, аз дойдох! И трябва да ви кажа под секрет, че наблюдавах целия ход на приемането и предаването на тези послания и дори мога да ви кажа нещо повече – именно аз успях да получа на Великото Централно Слънце Божествената милост за предаването на този цикъл с послания.

Е, какво, възлюбени, доволни ли сте? Получихте ли онзи импулс, който ще ви позволи най-накрая да преодолеете кармичните проблеми, реални или измислени от вас самите, за да оставите вашия обичаен начин на живот и изцяло да се посветите на делото на Владиците?

Вие не очаквахте този въпрос, нали? На вас ви е много по-приятно да живеете по стария начин и четейки посланията на Владиците, да мислите колко голяма работа вършите.

Не се залъгвайте с илюзията. Необходимо е най-после да поемете върху себе си пълната отговорност за всичко, което се случва на планетата. Необходимо е да излезете от детската възраст.

Във всички мои въплъщения главното и първостепенното за мен беше да изпълня Волята на Бога. Аз провеждах принципите на братските взаимоотношения по време на моето въплъщение като крал Артур. Това беше необичайно за онова време. Но ние се опитвахме да решаваме всички възникващи спорове и междуособни неуредици на кръглата маса. Аз действах в съответствие с Божествените принципи и учих на тези принципи другите.

По време на моето въплъщение като Акбар Велики аз провеждах политика на уважително отношение към вярванията на другите хора и народи. Макар че по онова време имаше достатъчно хора, които искаха да разделят и да получават властта в своите ръце.

Обаче аз използвах своето положение на управляващ, за да провеждам Божествените ръководни принципи в живота.

По време на моето въплъщение като раджпурския княз Мория, аз също използвах всичко, което беше по моите сили, за да извися съзнанието на хората до по-висша Истина, да покажа ограничеността на човешкото съзнание и да устремя към висините съзнанието на онези индивиди, които бяха готови.

И сега аз изпълнявам същата задача: да провеждам Божествената Воля, Божествените принципи във вашия свят.

Това не винаги ми се удава. Променят се времената и начините за работа със съзнанието на хората. И все пак аз не губя надежда, че Божествените принципи ще възтържествуват рано или късно във всички области на човешкия живот!

Нашите нови послания получиха най-голямо разпространение на територията на Русия. Реакцията на хората не е еднозначна. И все пак, все по-ясно и по-ясно се определя основната тенденция за използването на даваните Учения в живота. И дори когато реално нищо не се прави, а хората просто прочитат нашите послания с добра позитивна настройка, дори тогава това оказва влияние на живота в обществото и дори на икономиката и политиката. Да, възлюбени, влиянието на нашите енергии, съдържащи се в посланията, става без участието на вашето съзнание, без участието на вашия плътски ум. Ние вливаме нектара на Божествената енергия във вашите сърца, в сърцата на онези, които са готови. И преминавайки през вашите низши тела, Божествената енергия е способна да оказва влияние на всичко, което ви обкръжава.

Преди всичко се изменя вашето съзнание. И това е нещото, за което не преставаме да говорим и което усилено искаме да постигнем, защото намирайки се в по-възвишено състояние на съзнанието, хората не са способни да допускат много неща, които ги е имало в миналото. И един човек, който е способен да държи своето съзнание на достатъчно високо ниво, удържа баланса в радиус няколко километра от мястото, където живее.

Ние, въпреки всичко, ще постигнем своето. И ако по-рано разчитахме, че онези индивиди, които дойдоха във въплъщение с определена мисия, най-после ще добият кураж и ще започнат да осъществяват това, заради което е било предприето въплъщението, то сега действаме на по-широк фронт. Ние издигаме вибрациите на целия физически план и хората са принудени да действат в съответствие с Божествените образци, защото всички стари стереотипи на поведение не водят до предишния резултат.

За да вървите в крак с времето, ще ви се наложи да се разделите със стария багаж, който лежи на вашите плещи като такова бреме, че вие не сте способни да направите и крачка напред. По-смело отхвърляйте настрана вашите привързаности, вашите навици, всичко онова, което понижава вашите вибрации. В движение ще съобразите накъде да вървите и какво да правите. Когато човек е пъргав и подвижен в мислите си, за нас е по-лесно да го направляваме в неговите действия и да го ръководим, особено ако човекът сам моли за Божествено ръководство в своя живот.

Не се страхувайте да изгубите своята покъщнина, вещите и привързаностите си. Защото на едното блюдо на везните стои вашата възможност за по-нататъшно съществуване като индивидуалност, а на другото блюдо – всички ваши мили привързаности.

Това са несъпоставими неща. И вашата покъщнина няма никаква цена, ако погледнете на нея непредубедено от най-висшата гледна точка. Всичко това има ценност само за вашия плътски ум. И вашите страхове от предстоящите промени са напълно безпочвени. Защото ако вървите в крак с Бога и Владиците, за вас не са страшни никакви предстоящи промени.

Ние разчитахме на по-лек път. Вие поискахте да изберете най-тежкия. Какво да се прави, това е ваш избор, но дори по този низш път, пак трябва да се движите. Има такава руска пословица: „Под лежащ камък вода не тече”. Затова започвайте да се движите, на ход ще се ориентирате и ще коригирате курса.

Дотогава, докато във вашето сърце живее Бог, дотогава, докато сте радостни, дружелюбни, дотогава, докато вярвате и любите, нищо не е страшно за вас!

Аз бих искал с помощта на днешното послание да вдъхна във вас увереност и да ви освободя от страха.

Оставете миналото. Чака ви Новият ден и Новата Божествена възможност!


АЗ СЪМ Ел Мория!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)