Аз искам да помогна на всеки от вас

АЗ СЪМ Иисус.

Аз дойдох при вас сега, в този ден, защото имам какво да ви кажа. Благодарение на Божествената милост, аз и другите Владици както и преди можем да идваме и да даваме своето обучение на човечеството на Земята. Мой дълг е да ви разкажа за Пътя, по който вървях и по който може да тръгне всеки от вас. Това е Пътят на Любовта, Пътят, който се намира във вашите сърца. Защото само на нивото на вашето сърце изчезват всички противоречия и всичко, което ви разделя. Когато по-голямата част от човечеството издигне своите вибрации до такава степен, че те се приближат до вибрациите на сърдечната чакра, само на това ниво на съзнание ще изчезнат всички негативни проявления, всичко около вас, което не съответства на Божествения стандарт.

Затова всеки от вас, който иска да се приближи до Бог, може да приложи усилие и да пожелае да върви по моя Път. Път, на който аз обучавам.

Твърде много са онези, които искат да изцеляват, още повече са хората, които искат да творят чудеса, да ходят по водата и да съживяват мъртвите. Но аз учех на много по-важни неща, които убягват от вашето съзнание, защото те не са външни проявления, а са невидимите качества на вашата душа.

В гънките на вашата душа трябва да намерите вашата Божествената възможност. Вашият Път към вечния свят. Вашият Път към покоя и благостта, към кротостта и смирението.

Именно качествата на вашата душата определят по-нататъшната ви еволюция. И това няма нищо общо с външните проявления.

Вътрешният Път, Божественият Път. Този Път е винаги с вас през време на цялото ви въплъщение. Обаче твърде малко са тези, които забелязват този Път и вървят по него.

Защото са твърде много съблазните във вашия свят. И съвременните средства за комуникация, средствата за масова информация, са толкова гръмогласни, че заради техния шум и суетата вие не чувате гласа на сърцето си.

Аз мога да пребивавам само в сърцата ви. Тогава, когато сте способни да чувате гласа на сърцето си, вие можете да разпознаете и мен. Вие ставате способни да ме виждате и да общувате с мен.

Нас ни разделя илюзията, която се намира около вас. Но суетата на света замлъква и изчезва благодарение на усилията на онези, които са устремени, онези, които са предани на Бог, които вярват и любят.

Затова аз дойдох в този ден, за да поговоря с вас за вашия устрем. Със своя устрем и постоянство вие сте способни да преодолеете всички препятствия, които стоят между вас и мен. Само пожелайте да приложите усилия, само пожелайте да вървите по моя Път. Аз обещавам моята подкрепа на всеки . И от това доколко е силен вашият стремеж, зависи колко силна ще бъде моята подкрепа и помощ.

Аз искам да помогна на всеки от вас. И аз много добре разбирам вашите трудности. В последните си конвулсии илюзията се опитва да спре движението ви към Бог. И това става все по-очевидно и по-очевидно. Задействан е най-грубият арсенал от средства, за да ви отклони от Бог и от моя Път: груба музика, алкохол и наркотици, увлечения по вещи и раздуване на желанията да ги притежавате. Всичко това е крайна проява на противоположните сили. И когато сте способни да се издигнете в съзнанието си над вашите привързаности и желания, тогава магията на илюзията пада от вашите четири нисши тела и вие придобивате способност да ме виждате и да възприемате Божествения свят.

Завръщането ви в моя свят зависи единствено от вашия устрем и от вашия вътрешен избор. Не е необходимо да викате никого със себе си. Не е нужно гръмогласно да изисквате от хората да се върнат при Бог.

Ще ви открия една тайна. И тази тайна е в това, че всеки от вас е способен да изведе от дебрите на илюзията милиони души, посочвайки им Пътя, ставайки Път. Но за това не е необходимо да викате някого и да карате някого  да върви с вас по Пътя. Божественият свят действа по-фино. Съзвучието, което ще постигнете вътре в себе си, ще свърши работата ви вместо вас. Вашите вибрации, състоянието на вашето съзнание сами ще посочат Пътя на онези души, които са готови да се върнат у Дома.

Вашата илюзия е плътна само дотогава, докато вярвате в нея и сте привързани към нея в съзнанието си. Щом откриете другата реалност вътре във вашето същество, илюзията на вашия свят угасва и изчезва като нощна мъгла. Здрачът във вашето съзнание се озарява от Божествената Светлина, идваща от вашите сърца.

Божественият свят не е някъде далече зад девет земи в десета. Божественият свят постоянно е редом с вас. И само от вашите ежедневни усилия зависи ще можете ли да прекрачите прага между нашите светове и да се приближите до мен.

Аз съм там, където сте вие. Аз стоя точно пред вас и ви протягам ръка за помощ. Вижте ме. Разпръснете мъглата на илюзията, която закрива очите ви и вземете моята ръка.

Вие можете да преодолеете всички прегради по вашия Път. Още щом успеете да повярвате в Бог и да приемете Неговата помощ, ще почувствате облекчение. И най-сложните житейски ситуации, в които попадате, вече няма да ви потискат. Защото ще разберете, че ще преминете всички трудности. Колкото и труден да е Пътят, ще ви водят надеждата, вярата и любовта.

Всички препятствия са преодолими, когато вървите с Бог.

И вътрешната Светлина ще осветява вашия Път в най-трудните житейски ситуации. Аз вярвам във вас. Във вашата устременост и преданост. Ние заедно ще можем да преодолеем всяко съпротивление и да излезем на този участък от Пътя, от който се открива пленяваща гледка към Божествения връх.


АЗ СЪМ Иисус.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)