Аз идвам да ви помоля да дадете помощта, от която се нуждае вашата болна планета

АЗ СЪМ Алфа. Дойдох при вас в този ден, за да дам кратко Учение за това, как да действате в най-близко бъдеще и как да се настройвате за по-далечното бъдеще.

Всеки път по време на моето общуване с хората, които са във въплъщение, аз изпитвам с нищо несравнимо блаженство. Аз усещам вашите потребности и вашите нужди и ви възприемам така нежно и ласкаво, както нито един баща във вашия свят не се отнася към своето дете.

Защото аз съм ваш Отец, ваш истински Отец, който се грижи за вас и използва всяка възможност, за да дойде и да даде наставление и обучение и да ви приласкае.

Затова идвам в този ден, да изпълня своя бащински дълг пред човечеството на Земята.

Родната ви планета има нужда от вашата опека и грижа. Представете си, че Земята е вашата Майка. И тя е болна и има нужда от помощта ви.

Ако вие сте любящи деца, трябва да откликнете на Нейния зов, колкото и да сте увлечени във вашите житейски проблеми, колкото и да ви е трудно. Защото това е вашата Майка. И тя е болна и се нуждае от помощта ви.

Затова дойдох днес при вас, за да ви повикам при вашата Майка и да ви кажа, че тя има нужда от вашата помощ, от вашата грижа, от вашата опека. Сега. Както никога преди това.

Вие достигнахте възрастта, когато можете да поемете върху себе си отговорността за вашата Майка, която сега има нужда от помощта ви.

Беше време, когато вие получавахте помощ от Нея. Беше време, когато получавахте всичко, от което имахте нужда: храна, топлина, грижа.

И ето сега дойде време да отдадете дължимото, да се отблагодарите на вашата Майка – родната планета – за всичко, което тя е направила за вас.

Вашата майка има много деца. И не всички деца могат да откликнат на този зов. Защото някои са изгубили връзката с родния дом. Защото са избрали път, който никъде не води.

Но вие, тези, които ме слушате и можете да възприемете моите вибрации, вие няма да оставите вашата Майка в беда.

Мога ли да разчитам на вас? Наистина ли? Затова идвам, за да ви помоля да дадете помощта, от която има нужда вашата болна планета. Сега, както никога по-рано.

Вие знаете, че болестта на вашата планета е следствие от мислите, чувствата и действията, които допускат децата на Земята. Вие знаете, че вашата Майка Земя се тревожи много за своите неразумни деца. Затова тя боледува. Затова трябва да дадете на Майката Земя помощта, от която тя се нуждае. А тя има нужда от вашата Любов. Няма по-ценно лекарство, което можете да предложите на вашата Майка, от Любовта на вашите сърца.

Моля ви да приемете като правило, започвайки от днешния ден, да отделяте само няколко минути на ден, за да изпратите Любов на вашата родна планета. Моля ви да си спомните най-хубавите мигове, които сте изживели в общуването с природата.

Спомнете си тихите летни дни и нощи. Спомнете си изгревите и залезите.

Спомнете си летния, зноен, ясен ден и прохладната вечер. Спомнете си всичко, което е свързано с най-хубави спомени.

Благодарете на Майката Земя за всичко, което ви е дала в миналото. И сега, ако успеете да изпратите Любов на вашата Майка, тя ще може да възстанови своето здраве, своите жизнени сили и може да служи за приют и убежище на още много поколения хора.

Не се отнасяйте към вашата планета като към нещо, което ви е дадено веднъж и завинаги. Вашата планета, състоянието в което се намира тя сега, е отражение на вашите мисли, на вашите чувства, на вашето ниво на съзнание, на което се намирате сега.

Затова само от вас и от никой друг зависят и бъдещето на вашата планета, и нейният климат и всичко, което ви заобикаля на родната ви планета, вашата Майка.

Аз дойдох да ви дам ясно разбиране за това, че Земята се нуждае от вашата помощ. И вие знаете как да й окажете тази помощ.

Аз дойдох да ви напомня за вашия дълг и дойдох още да ви кажа, че времето да изпълните дълга си дойде. Космическата възможност още не е изчерпана. Но вие трябва да чувствате постоянно вашата отговорност за всичко, което ви заобикаля.

Защото всичко, което ви заобикаля, е създадено от вашето съзнание. И заедно с повишаването на нивото на вашето съзнание, ще се измени заобикалящата ви илюзорна реалност, защото тя ще стане повече Божествена, по-близка до Божествената реалност.

Аз дойдох. И аз казах.

АЗ СЪМ Алфа, вашият отец на Небесата. Ом.