Аз и моите ангели сме готови да дойдем при първия ваш призив

АЗ СЪМ Михаил, дошлият!

АЗ СЪМ дойдох! Аз дойдох, за да бъде моето идване проявено на физическия план чрез този Посланик!

Аз съм щастлив от нашата нова среща и се надявам, че тя ще ви донесе полза. Тъй като всички наши контакти и взаимодействия с вас са много важни.

Вие ме знаете като този, който възглавява войнствата Господни и се сражава със всяко проявление на негативна, отрицателна енергия. Да, аз служа на стража на интересите на Господа на тази Вселена и изпълнявам работата си така, както ми повелява моята чест.

Аз и моите ангели сме готови да дойдем при първия ваш призив и искане, за да ви окажем помощта, за която молите. Има много и всякакви нечисти сили на астралния план на планетата Земя и аз съм този, чието задължение е да следи тези нечисти сили да не пречат на еволюционното развитие на планетата. Аз следя за порядъка и съдействам за вашето еволюционно развитие. Аз следвам вашите призиви и щателно ги изпълнявам, само когато съответстват на Волята на Бог.

Сега аз съм готов да служа с удвоени усилия и енергия, тъй като се радвам да отбележа, че голям брой човешки индивиди се взеха в ръце и се опитват да разберат Закона на тази Вселена и да го следват. Това е много радостно. Но има също така привкус на тъга в тази радостна вест, защото има такива, които са паднали толкова ниско в своето съзнание, че вече не могат да следват еволюционния път. И за тези хора ние изпълняваме ролята на гробари. Тъй като след смъртта на индивидите, лишили се окончателно от връзката си с Бог, на финия план остава тъмен енергиен облак, който не подлежи на по-нататъшна еволюция. Нашата задача е да премахнем този космически боклук, за да дадем възможност за по-нататъшно придвижване на всеки, който следва еволюцията. Това е печално, но твърде много човешки индивиди така са се привързали към физическия план, че вече не са способни на по-нататъшно развитие. И този техен живот ще бъде последен. Тъй като те вече в продължение на много въплъщения нямат връзка с Бог и не се стремят към тази връзка, за тях еволюционният процес е завършил. Те не могат повече да останат на Земята и ще бъдат принудени да възобновят своя еволюционен път на други планети и в по-низши форми или напълно да напуснат пътя на развитие на своята индивидуалност и да се върнат в сърцето на Единния за преполяризация. Всичко това създава много работа за мен и моите легиони, но тази наша работа отваря Пътя на онези от вас, които следват Закона на тази Вселена.

Не бива да отделяте твърде голямо внимание на онова, което не е свързано с вашата еволюция. Но аз и моите легиони ще ви бъдем признателни, ако отправяте призиви, за да можем да се справим по-успешно с работата си на финия план.

Вие знаете, че стават много катастрофи и стихийни бедствия, в които загиват хора, много хора. Хората загиват по различни причини и не ви е дадено да съдите за тези причини и да ги анализирате. Но можете да помогнете на душите на хората, които извършват своя преход при трагични обстоятелства. И ако се обърнете към мен и моите легиони и ни призовете да вземем под контрол душите на хората, загинали в една или друга катастрофа, това ще облекчи изпълнението на нашата работа.

Затова, моля ви, ако сте станали свидетели или сте научили от новините за някоя катастрофа, отправете следния призив:

В името на Всемогъщия Господ Бог, в името на моето Висше Аз, моля Възлюбения Архангел Михаил и ангелите на Защитата да вземат под контрол ситуацията, свързана със следното събитие (посочвате точното място и давате описание на събитието, например: „Катастрофа, свързана с падането на самолет някъде”). Аз моля теб и твоите ангели да окажете помощ на душите на хората, загинали в тази катастрофа и да ги съпроводите до онова ниво на финия план, което съответства на техните достижения, получени в този и предишните животи. Да се изпълни всичко по Божията Свята Воля. Амин”

Вашата помощ за тези души е трудно оценима, тъй като им давате възможност да не се лутат из низшите слоеве на астралния план, а да се издигнат с наша помощ в обителите, намиращи се в етерните октави, където ще им бъде оказана цялата необходима помощ и извършена рехабилитация преди следващото въплъщение.

Никога не съдете за хората около вас, достойни ли са те в очите на Бог или не. Човешкото съзнание не може да знае нито нивото на достижение на другите хора, нито степента на техните заслуги пред Бог. И само от нашето ниво и нашия план се вижда кой какъв е и какви са заслугите на всеки пред Бог и пред хората.

Затова не се обременявайте с излишни грижи за спасението на другите хора, замисляйте се повече за спасението на собствената си душа. А аз и моите ангели сме винаги готови да ви дойдем на помощ и да ви защитим от непредвидените ситуации, в които сте попаднали, ако вашата карма позволява на мен и на моите ангели да ви окажем тази помощ.

Затова грижете се, моля ви, за получаване на заслуги и блага карма, за да имате в критичните моменти на вашия живот достатъчно енергия за изпълнение на вашия призив.

Аз и моите ангели сме винаги на стража, носим без умора денонощна вахта. Ние служим на човечеството на Земята. И аз ви моля да не забравяте, че ние съществуваме и да се обръщате към нас за помощ всекидневно чрез призиви и в тишината на вашите сърца.

О, колко е приятно да чуваш благодарности от хората, на които е оказана помощ. Аз просто се къпя в лъчите на вашата Любов, когато ми изпращате Любов и Благодарност. И в такива минути се изпълвам с толкова Божествена енергия, че моите усилия, насочени в помощ на човечеството, се умножават многократно.

Аз съм щастлив, че сред вас има хора, които са готови просто да ми изпратят своята Любов, без дори да ме помолят за нищо. Вашата Любов ми помага да служа с удвоена енергия на онези, които се нуждаят от моята помощ и защита.

А сега съм готов да ви дам още едно важно наставление. И това наставление се отнася до връзката ви с вашата Висша част. Много хора сега предприемат опити за общуване със своята Висша част. И това е много радостно и се приветства от Възнесените Същества. Но винаги трябва да помните, че по този път ви дебнат опасности, точно както във всяка дейност на планетата Земя, която носи двойствен характер. Когато вашият мотив не е напълно чист и чистотата на вашите четири низши тела не е достатъчна, а желанието да влезете във връзка с финия план е огромно, вие може да получите общуване не с вашата Висша част, а със същности, намиращи се в астралния план, които могат в най-добрия случай да се пошегуват с вас, а в най-лошия – да ви поробят и да ви използват за свои цели. Затова пристъпвайте към връзка с Висшето си Аз под ръководството на опитен наставник и винаги преди да започнете медитация се обръщайте към мен с призив и молба да ви защитя от всякакви негативни, отрицателни въздействия на финия план и от влиянията на всякакви същности, демони и развъплътени духове.

Аз много ви съветвам да не пропускате този призив преди всяка медитация и всякакви опити за общуване с Висшето Аз.

Помнете, че никой не може да ви забрани да експериментирате в общуването си с финия свят, но вие сами носите цялата кармичната отговорност, когато влизате във взаимодействие със силите на тъмата, които се намират и действат основно чрез астралния план. А по време на медитация вие винаги влизате в съприкосновение с астралния план, поне дотогава, докато не се научите мигновено, като скоростен лифт да се издигате във Висшите октави на Светлината.

Аз ви дадох днес достатъчно информация за размишление и сега се сбогувам с вас.

АЗ СЪМ Свети Архангел Михаил и ви нося синия пламък на моята защита.