Аз дойдох, за да ви предупредя, че тази диктовка може да бъде последна

АЗ СЪМ Серапис Бей, дошъл при вас отново в този ден чрез нашия Посланик.

АЗ СЪМ дойдох да дам за ваше знание информация, която ще ви е полезна. Както можете да забележите, всички наши диктовки са проникнати от загриженост за вас. Ние се опитваме да достигнем до вашите сърца и до вашия разум. И колкото и да ни е тъжно, засега не можем да постигнем това. Нашите обръщения напомнят по-скоро на монолог, отколкото на диалог. Ние се опитваме да направим така, че да вникнете в нашите грижи и проблеми, но вие не можете или не искате да разберете това.

Ще ви кажа под секрет, че на това заседание на Кармичното Ръководство, което се провежда сега, сред другите въпроси се решава и въпросът да се продължи или да се преустанови предаването на нашите послания чрез този Посланик. Ние изразходваме толкова много енергия за предаването на нашите послания и засега не усещаме енергията, която влагаме, да води до каквито и да е положителни действия.

С други думи, ние направихме влагане на определени  средства и бихме искали да получим някакъв прираст на енергия. Съгласете се, че не е разумно да се влагат усилия и средства и да не се получава никакъв положителен ефект от нашите вложения.

Всички усилия, които вие полагате в дадения момент, опитвайки се да изпълните нашите молби, не покриват нашите енергийни загуби. И днес ние даваме диктовка с много по-ниско енергийно ниво, тъй като превишихме енергийния лимит, който бе отпуснат, за да дадем този цикъл диктовки.

Затова дойдох да ви предупредя, че тази диктовка може да бъде последна. И от цикъла диктовки, който имахме намерение да дадем, ние не успяхме да дадем дори и една пета. Затова, колкото и да е тъжно, аз ви давам тази информация и със съжаление ви уведомявам, че е възможно днес или утре да бъде взето решение за прекратяване на тази милост. Ние не можем да губим неразумно драгоценната Божествена енергия.

Помислете. Претеглете всичко още веднъж.

Не може безкрайно да се ползвате от милостта на Небесата.

Единственото, което може да продължи тази милост, са вашите писма-молби до Кармичното Ръководство и задълженията, които можете да поемете.

Разберете, всичко на този свят трябва да бъде в равновесие. Когато наливаме нашата енергия в пробити мехове, ние също трупаме карма.

Трябва да отбележа, че ние нямаме претенции към Татяна като наш Посланик. Тя изпълни и продължава да изпълнява безукорно своята част от работата.

Но ефектът, на който ние разчитахме, започвайки този нов цикъл диктовки, не е постигнат.

Много малко хора следват нашите препоръки и са готови да се включат в изпълнението на дадените от нас Божествени възможности.

Не мога да кажа какво ще бъде днешното решение на Кармичното Ръководство, но напълно е възможно от утре ние да сме принудени да прекратим нашите диктовки чрез този Посланик.

И целта на моето днешно идване беше да ви уведомя за тази възможност. За да не бъде преждевременното прекратяване на нашите послания неочаквано за вас.

С това аз се сбогувам с вас. АЗ СЪМ Серапис Бей.