Аз дойдох, за да ви напомня за вашия Божествен произход и за необходимостта да удържите победа над вашата нереална част

АЗ СЪМ Победа, дошъл при вас в този ден!

АЗ СЪМ Космическото същество Могъщият Победа!

И тъй като АЗ СЪМ Победа, Аз съм победоносен!

Цялата еволюция на Вселената е обречена на Победа. И от вас се изисква да развиете в себе си способността да побеждавате. Това качество просто ви е необходимо. Защото за целия период на застой в историята на човечеството именно способността да побеждавате винаги не ви е достигала.

Възможно е под Победа да разбирате съвсем не това качество, което разбирам аз. Тъй като във вашия двойствен свят всяко Божествено качество има свой антипод. И на качеството Божествена победа съответства небожественото качество победа над някого. Но аз дойдох да ви науча на утвърждаване на победата. Именно когато се отказвате от всякакви човешки недостатъци и некачествени състояния, точно тогава удържате победа над нереалното проявление и утвърждавате в себе си Божествеността.

И аз дойдох, за да ви напомня за Божествения ви произход и необходимостта да удържите победа над вашата нереална част. Вие доста свикнахте със своята нереална част за милионите години странствания из вашия свят. Но никой не може да ви принуди да се откажете от вашата нереална част. Това решение трябва да вземете вие самите в своето сърце.

Вие трябва да се устремите към Божествеността и да се разделите с нереалността. Защото без това е невъзможно по-нататъшното ви еволюционно развитие в тази Вселена. И ако по-рано ние идвахме и просто ви разказвахме за вехтия човек и за другия, истинския човек, скрит във вас, сега времето за разговори свърши и сте длъжни да поставите началото на конкретни действия, които да ви освободят от двойствеността на илюзията и да ви устремят към единството на Божествения свят. Повярвайте ми, цялото илюзорно проявление е съсредоточено само във вашето съзнание и вие сте длъжни да преодолеете това илюзорно съзнание. Няма друг път. Начинът, по който да се направи това, пътят за преодоляване на вашето илюзорно проявление, са дадени в голяма част от Учението, което получавате чрез нашия Посланик.

Необходимо е да си наложите като правило и да започнете всеки ден да анализирате онези проявления на нереалността вътре във вас, които препятстват, пречат на вашата победа. Постарайте се да се абстрахирате от света, който ви заобикаля и си представете, че изведнъж се оказвате в друг, Божествен свят. В този свят ги няма формите, с които сте свикнали, в него няма нищо, което трябва да се прави с ръце. В този свят не е нужно да се грижите за тялото си. Това е Огнен свят. Свят, в който господстват огнени мисли, свят, сътворен със силата на мисълта и съществуващ благодарение на Божествената Любов, която изпълва цялото свободно пространство на Огнения Свят. Благодарение на тази Любов съществува този свят.

Сега си представете какво от това, което ви заобикаля във вашия свят, може да ви потрябва в нашия Божествен свят?

Ще ви потрябват ли вещите около вас, парите, разкошът, храната, дрехите?

Не, никое от изброените от мен неща няма да ви потрябва в нашия свят. Какво остава тогава?

Какво може да продължи да съществува с вас в нашия свят?

Аз ще ви кажа. В нашия свят с вас ще продължат да съществуват само вашите Божествени качества. Безкористност, преданост, любов, състрадание, божествено милосърдие, чистота... Има толкова много качества в Божествения свят, които можете да вземете със себе си, но за да притежавате тези качества, вие трябва да ги отработите във физическия, проявения свят.

Иначе, когато настъпи време за връщане в Бащиния Дом, вие ще се озовете в него без вашите блестящи одежди, които са вашите добродетели. Неприлично е да ходите голи в Божествения свят. Вие постоянно ще усещате върху себе си съчувствените погледи на обитателите на Божествения свят. И ще ви стане неудобно за безцелно прекараното време във земните ви въплъщения. Ето защо, като се основавате на описанията на Божествения свят, които получавате в нашите послания, намерете в себе си сили и мъжество и се разделете с вашите чисто човешки качества, постарайте се да придобиете Божествени качества и съвършенство.

Всичко, което е хубаво във вашия свят, не е такова в Божествения свят. Но има във вашия свят място за проявление на Божествените качества. И това са онези състояния, в които изпитвате чувство за саможертва, божествено състрадание, безусловна любов. Всеки от вас поне веднъж в живота си е преживявал подобни състояния на съзнанието. Остава ви само да си спомните тези мигове и да се постараете да ги задържите в живота си колкото е възможно по-дълго време. Така че целият ви живот да се състои от високи, възвишени, Божествени състояния на съзнанието.

Аз идвам, за да ви напомня още веднъж за вашата Божественост. Защото в суетата и суматохата на деня твърде много сте се откъснали от реалността. Време е да си спомните за вашия истински Дом и за Божественото си предназначение. Не се страхувайте да изглеждате смешни в очите на хората около вас. Ще видим кой ще се смее, когато попаднете в Божествената реалност. И ако ви казвам, че циклите се съкращават и времето се е ускорило, това означава, че не ви е останало толкова много време за експериментиране във физическия свят. Побързайте. Защото това, което можете лесно да постигнете по време на въплъщението си във физическия свят, е невъзможно да бъде постигнато по време на пребиваването ви във Божествения свят. Поради плътността на проявения свят всяко действие в него дава практически мълниеносен резултат. И за да постигнете същия ефект, когато се намирате в Огнения Свят, ще ви трябват милиони години.

Нашите светове взаимно се допълват и това, което е възможно във вашия свят, е невъзможно при нас. За съжаление ще се наложи да повярвате на думите ми. Защото, за да достигнете света, в който пребивавам аз, ще са ви необходими милиони и милиони земни години.

Но аз не губя надежда, че ще се намерят човешки индивиди, за които всяка моя дума от днешното послание ще носи толкова важна енергийна и информационна съставяща, че животът им ще се промени толкова бързо, колкото не са могли да предполагат и в най-смелите си мечти.

Аз ви пожелавам да отработите качеството Победа и да се устремите към вашата Божествена победа с цялото си същество!

АЗ СЪМ Победа!


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.