Аз дойдох, за да изведа вашите души от мрака, в който е потънала планетата Земя

АЗ СЪМ Шива!

Аз дойдох отново при вас в този ден. Но не си е струвало да се идва и да се дава Учение, защото вие не цените нашите послания и нашето Учение.

Всеки път, срещайки се с реакцията на човечеството на нашите опити да установим контакт и да осъществим сътрудничество, ни се иска да зарежем всичко и да започнем отначало.

Вие не сте готови и не искате да приложите усилия, за да се подготвите за сътрудничество.

Илюзията както и преди владее вашите същества.

И дори тогава, когато се опитвате да вникнете в същността на нашето Учение, вие все едно оставате подложени на илюзията повече, отколкото на влиянието, което ние се опитваме да ви окажем чрез нашите послания.

Вие не можете да преодолеете в себе си преградата, която незримо присъства във вас. Вие не искате и не желаете да направите решителната крачка за преодоляване на илюзията, преди всичко във вашето съзнание. И затова ние се намираме пред избор: да оставим човечеството, предоставяйки го самò на себе си, или все пак да продължим нашите опити и увещания.

Понякога ми се струва, че е невъзможно да придвижим човечеството чрез увещания. Обаче в случай, че ние преустановим нашия контрол, човечеството няма да успее да просъществува самостоятелно и едно земно денонощие. Вие постоянно се намирате под опеката на Висшите същества на тази Вселена.

Вашата цивилизация ще бъде разрушена за 24 часа, щом ние престанем да влагаме енергия в това да я поддържаме. Цялата работа е там, че вече твърде много усилия са изразходвани, за да може човечеството да започне да крачи по посока на еволюцията и да предприема премерени, напълно зрели решения.

Малкото душѝ, които са готови да следват нашите указания, са разединени и се чувстват като бели врани в обкръжаващия ги свят. И когато мисля за тези малцина, когато се наслаждавам на богатството на техния духовен опит, който те като пчели са събирали в продължение на много земни въплъщения, аз заставам на страната на привържениците да се продължи земният експеримент.

Златото винаги е малко, а земната маса, от която то се извлича, е значително повече и въпреки това хората продължават да добиват злато. И ние продължаваме да даваме възможност на вашата аура да придобие златно сияние.

Сред шума, мръсотията и праха на вашите градове е много трудно да се различат хората, които са озарени с Божествена Светлина. Вие търсите Бог там, където го няма и не може да бъде. Вие търсите Бог сред благополучията на света. Обаче ние идваме, за да ви научим да правите различаване. Бог винаги присъства във вашия свят, но вие трябва бъдете наблюдателни. Вътре във всеки от вас присъства Бог. Необходимо е да наблюдавате.

Има понякога много тихи, благостни моменти във вашия живот, когато всичко като че ли замира. Вие чувате тишината сред градския шум. Всичко замлъква. И в този момент към вас тихо се приближава Бог. Той се появява от дълбочината на вашето същество и разпростира своето влияние върху всичко около вас. И ако вие можехте по-често да усещате тези моменти на присъствие на божеството във вашия свят, то вкусвайки тази благост, вие завинаги бихте обърнали гръб на сурогатите, които ви предлага вашата цивилизация. Не може да се сбърка тази благодат, която Бог дава и заместителите, които срещате навсякъде във вашия свят.

Аз бих желал вие да успеете да уловите тези състояния на вътрешна тишина и спокойствие във вашия свят. И аз бих желал вие да успеете да запазите спомена за тези състояния дори тогава, когато всичко около вас се руши.

Има истински състояния, когато вие пребивавате в Бог. И вие сте длъжни да се стремите към това да пребивавате в тези състояния. По такъв начин от сърцевината на вашето същество Божественият свят може да се излива във вашия проявен свят. И по този начин несъвършенството на вашия свят постепенно ще угасва, подобно на огън, който няма повече с какво да се подхранва.

Само вие самите поддържате несъвършенството на вашия свят. Единствено вие самите насочвате вашата енергия към несъвършенството и то продължава да съществува. Спрете се, замислете се какво правите. Престанете ден след ден, въплъщение след въплъщение да тичате в кръга след моркова, подобно на тъпи магарета. Всеки от вас има свой морков. За някого това са сексуалните наслади, за другиго – кариерата, която вие кой знае защо наричате самореализация, за трети – това са различните упойващи вещества, хазартните игри, развлеченията.

Колко много различни неща е измислило човечеството, за да противопостави всички тях на единствената Истина – Бог, който пребивава в тишината на вашето сърце.

Влезте в тишината на своето сърце. И вие ще имате еталон, с който да сравнявате това, с което се срещате в своя живот. Вие ще сравнявате състоянията, които възникват във вас при съприкосновението ви с безполезните неща във вашия свят, със състоянието на Божествена хармония и тишина.

На вас ви е необходимо доброволно да се откажете от цялото това натрупване на различни неща, които съществуват във вашия свят, но които не са ви нужни в бъдещия свят.

Много е лесно с един удар на тризъбеца да се разсече гордиевият възел на вашата цивилизация. Обаче всяка трошица от най-добрите човешки достижения трябва да бъде опазена и съхранена. Най-добрите достижения на човешката цивилизация многократно превъзхождат достиженията на другите системи от светове. Но като противовес, във вашия свят съществуват и много неща, от които изтръпват Висшите Светове и които е необходимо да бъдат предадени на космическия огън.

Вие се намирате в горнилото на космическата пещ. И във вас става отделяне на златото от земната маса. И процентът на златните душѝ, които ще преминат в Златния век на човечеството е точно такъв, какъвто е процентът на златото в останалата маса на Земята.

Аз дойдох, за да изведа вашите душѝ от мрака, в който е потънала планетата Земя.

АЗ СЪМ Шива!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)