Аз дойдох днес, за да ви напомня, че съм винаги до вас като любяща и грижовна майка

АЗ СЪМ Майка Мария, дошла при вас в този ден чрез Татяна.

Аз дойдох, за да напомня още веднъж за възможността, която ви се предоставя всяка година.

Повтарям ви, че всяка година на 8 декември от 12 до 13 ч. местно време можете да се посветите на общуване с мен. Аз ще приема всяка ваша проява на Любов и благодарност. Аз ще пребъда с вас през цялото време в този Час на Милостта.

Вие можете да общувате с мен, можете да ме видите.

Ще бъде така, като че ли се намирам до вас. Аз използвам даваната от вас енергия, за да проявя своето присъствие едновременно навсякъде по Земята. И колкото по-чист е вашият устрем, толкова по-силно ще бъде моето присъствие до вас. По този начин ежегодно ще можем да повишаваме вибрациите на физическия план.

В замяна Бог ви дава възможност да ме помолите за изпълнение на желания, отнасящи се до вас или до вашите близки.

Можете да молите за изпълнение на всички ваши желания, дори за тези, които ви се струва, че е невъзможно да се осъществят. Аз ще приема всички ваши желания в сърцето си и ще моля Бог за изпълнение на молбите ви.

За мен не е важно вашето вероизповедание и принадлежността ви към конкретна религия, за мен всички вие сте мои деца. И аз ще поема грижата за вас и ще се постарая да удовлетворя нуждите и потребностите ви.

Необходимо е само да отделите един час в годината за мен...

Можете да слушате или да пеете песни, посветени на мен, можете да четете Розарии и молитви, посветени на мен...

Импулсът на вашите сърца, насочен към мен, ще ме подтикне да ви чуя и аз ще положа всички усилия, за да осъществя молбите ви. Не винаги даваната от вас енергия на молитвите и Любовта е достатъчна, за да изпълня това, за което молите.

Затова ще ви бъда много признателна ако можете по-често да мислите за мен и да ми изпращате вашата енергия на Любовта и молитвената си енергия.

Щом възникне сложна ситуация в живота ви, това ще бъде за вас сигнал, че отдавна не сте се обръщали към мен и аз не съм успяла да урегулирам възникналата ситуация и да насоча нейното развитие по най-лекия път.

Винаги помнете, че Бог не иска да ви наказва. Той иска да следвате Пътя на Любовта. И ако вие също като малки деца допускате лоши постъпки, не забравяйте искрено да се разкаете за тях и да ме помолите допуснатите от вас грешки да не предизвикат твърде тежко въздаяние. Защото Законът изисква всички извършени от вас деяния, тяхната енергия, да ви бъдат върнати. Тогава ще можете да видите своите собствени грешки и да вземете мерки за поправянето им.

Няма значение колко пъти сте сгрешили, важен е вашият постоянен стремеж към праведност и поправяне на допуснатите грешки.

Вие с вашето човешко съзнание не можете да оцените доколко това, което правите, е лошо или добро в очите на Бог, затова по-често се обръщайте за помощ към Небесата. Молете за изкупуване на вашите грехове.

Понякога човек извършва дори постъпка, която е твърде лоша в очите на обществото, но в очите на Бог тази постъпка не е грях, защото Бог използва човека като оръдие, за да може някой да изкупи своята карма.

Именно затова се казва да не съдите. Не съдете и няма да бъдете съдени.

Но никога не трябва да се проявява снизходителност към онези индивиди, които твърде много са се увлекли, заиграли са се и си позволяват множество лоши постъпки, като разчитат, че Бог ще им прости всичко.

Бог е всемилостив и търпелив, но когато човек не иска да извлече уроци от своето поведение, той сам се поставя в много трудна ситуация и по това доколко е способен да се смири с обстоятелствата, в които е попаднал, Бог съди за неговата чистосърдечност и разкаяние.

Помнете, че винаги когато срещате в живота си тежка и несправедлива според вас ситуация, в 100 процента от случаите вие самите сте били причина за създаването на тази ситуация, благодарение на неправилни избори и лоши постъпки.

Всичко в живота ви се определя от вашите минали избори и постъпки.

Но няма никаква предопределеност в съдбата ви, защото понякога един верен избор и праведна постъпка изкупуват кармата на много грехове, в това число и най-ужасните грехове, извършени от вас в миналото.

Аз дойдох днес да ви напомня, че съм винаги до вас като любяща и грижовна майка.

Аз обичам всички вас, моите деца, и се грижа за вас.

Живейте в мир и Любов.

АЗ СЪМ Майка Мария.